Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... มาใหม่     ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 3 เครื่อง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการคัดแยกขยะ (Pop up Backdrop) แบบโค้งพร้อมอุปกรณ์ค... มาใหม่     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 รายการ มาใหม่ ฮิต    
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth  (อ่าน 1514 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (19 ต.ค. 2558)

(20 ต.ค. 58) นายจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคาร (อ่าน 1545 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (23 มิ.ย. 2558)

          (23 มิ.ย. 58) นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครง... (อ่าน 3332 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (13 ม.ค. 2558)

(13 มกราคม 2558...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE (อ่าน 1995 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (21 ต.ค. 2557)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภ... (อ่าน 996 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากศและเสียง (05 มี.ค. 2557)

1.  สถานการณ์
          กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10 ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพม... (อ่าน 2422 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (19 มิ.ย. 2556)
  
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน  (อ่าน 3189 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : Paengie (19 ก.ค. 2554)(19 ก.ค. 2554) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์<...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนกทม. ประกวดธนาคารรีไซเคิลกันเถอะ (อ่าน 1322 ครั้ง) ฮิต
โดย : ภาณุวัฒน์ (19 ม.ค. 2554)          
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือวุฒิสภา มอบรางวัล  (อ่าน 1269 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (17 พ.ย. 2553)

กทม. จับมือวุฒิสภา

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม MOU ลดพลังงานไฟฟ้า... (อ่าน 2667 ครั้ง) ฮิต
โดย : pueng (15 ก.ย. 2553) นายพรเทพ  เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือ AFD สร้างความร่วมมือ ต้านโลกร้อน (อ่าน 1275 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (16 ธ.ค. 2552)กทม. จับมือ AFD ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือระหว่างเมือง ต้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล โรงเรียนสร้างจ... (อ่าน 649 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (14 ส.ค. 2552)

(14 สิงหาคม 2552) รัฐมนตรี...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือ ไบโอเทค และกระทรวงทรัพย์ฯ เปิดจองกล้าส... (อ่าน 508 ครั้ง) ฮิต
โดย :  (29 ก.ค. 2552)           ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดตัวหนังสือ Bangkok Assessment Report on Climat... (อ่าน 578 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : ฝปส.สก.สสล. (22 เม.ย. 2552)

วันที่ 22 เมษายน 2552 กิจกรรม “เปิดตัวหนังสือ Bangkok Assessment Report on <...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แถลงข่าวโครงการ “การส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าซชีวภา... (อ่าน 1931 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : ฝปส.สก.สสล. (02 เม.ย. 2552)

วันที่ 2เมษายน 2552แถลงข่าวโครงการ “การส่งเสริมก...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน
19 ก.ค. 2554
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม MOU ลดพลังงานไฟฟ้า กทม.
15 ก.ย. 2553
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖
19 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE
21 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.