Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... มาใหม่     ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 3 เครื่อง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการคัดแยกขยะ (Pop up Backdrop) แบบโค้งพร้อมอุปกรณ์ค... มาใหม่     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 รายการ มาใหม่ ฮิต    
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมันรวมขยะอัน... (อ่าน 89 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (25 พ.ค. 2561)
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย ระหว่างกรุงเทพมหานคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยาบาลรับบริการจัดเก็บขยะติดเ... (อ่าน 83 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (24 เม.ย. 2561)
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน มีสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU ศึกษาเทคโนโลยีกำจัดขยะ (อ่าน 407 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (15 ก.พ. 2561)
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงการทิ้งเป็นที่... เก็บเป็น... (อ่าน 358 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (31 ม.ค. 2561)
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ. อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  "Now ทำจริง เห็น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทง (อ่าน 472 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (31 ต.ค. 2560)
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปี 2560 เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี... (อ่าน 495 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (07 ก.ย. 2560)
          (8 ก.ย. 60) พล.ต.อ. อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด ประจำปี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวง... (อ่าน 1049 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (01 ก.ย. 2559)
          นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. ประมูลจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแป... (อ่าน 1359 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (26 ม.ค. 2559)นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จะเปิดประมูลจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. ประมูลซื้อรถอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 แร... (อ่าน 974 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (26 ม.ค. 2559)นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อม จะเปิดประมูลซื้อรถอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ขุด ยก ตัก และเจาะ จำนวน 8 คั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ลด... (อ่าน 938 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (14 ม.ค. 2559)(14 ม.ค. 59) นายอภิรัฐ  ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้ควมรู้ในการกำจัดไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ณ โรงแรมปรินส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง
รองผู้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. ประมูลจ้างเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม (อ่าน 575 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (04 ม.ค. 2559)นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จะเปิดประมูลจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. เปิดประมูลกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3 (อ่าน 656 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (06 พ.ย. 2558)

นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จะเปิดประมูลจ้างเหมา...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. อบรมเจ้าหน้าที่ 50 เขต บูรณาการจัดการขยะอันตร... (อ่าน 2030 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (27 ม.ค. 2558)

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไ... (อ่าน 861 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและ (03 ธ.ค. 2557)           ๑.กรณีที่เป็นส่วนราชการอาจจะแจ้งเป็นหนังสื...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบริการเช่ารถสุขาเคลื่อนที่... (อ่าน 14393 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและ (03 ธ.ค. 2557)          ๑.การขอรถที่เป็นส่วนราชการอาจจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. จัดประชุมรับฟังจ้างที่ปรึกษาเตาเผาขยะ (อ่าน 1193 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (06 พ.ย. 2557)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรุ... (อ่าน 1291 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและ (17 มี.ค. 2557)    &...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะอันตราย ประจำปีง... (อ่าน 2222 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและ (15 ม.ค. 2557)
       &n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. เปิดอบรมโครงการกำจัดไขมัน (อ่าน 471 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (28 พ.ย. 2556)     (28 พ.ย. 56) นายสมชาย  ฉัตรสกุลเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการให้ค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  (อ่าน 456 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ (02 ก.ย. 2556)เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบริการเช่ารถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาชั่วคราว
03 ธ.ค. 2557
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง
18 ธ.ค. 2555
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 เขต
10 พ.ย. 2552
 กทม. รณรงค์รักษาความสะอาด วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.
30 พ.ค. 2554
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.