Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... มาใหม่     ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 3 เครื่อง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการคัดแยกขยะ (Pop up Backdrop) แบบโค้งพร้อมอุปกรณ์ค... มาใหม่     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 รายการ มาใหม่ ฮิต    
 ปริมาณมูลฝอย กันยายน 2561 (อ่าน 164 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (08 ต.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2561 (อ่าน 408 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (10 ก.ย. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย กรกฏาคม 2561 (อ่าน 382 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (08 ส.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย มิถุนายน 2561 (อ่าน 320 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (10 ก.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย พฤษภาคม 2561 (อ่าน 296 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (14 มิ.ย. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย เมษายน 2561 (อ่าน 331 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (09 พ.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย มีนาคม 2561 (อ่าน 583 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (10 เม.ย. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 527 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (08 มี.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย มกราคม 2561 (อ่าน 639 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (08 ก.พ. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย ธันวาคม 2560  (อ่าน 617 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่งงานสาระสนเทศ (10 ม.ค. 2561)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย พฤศจิกายน 2560  (อ่าน 439 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (15 ธ.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2560  (อ่าน 249 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (29 พ.ย. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2561 <...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย กันยายน 2560 (อ่าน 637 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (09 ต.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2560 (อ่าน 420 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (18 ก.ย. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ส.ค.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย กรกฎาคม 2560 (อ่าน 435 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (08 ส.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย มิถุนายน 2560 (อ่าน 310 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ  (20 ก.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย พฤษภาคม 2560 (อ่าน 436 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (16 มิ.ย. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย เมษายน 2560 (อ่าน 481 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (17 พ.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย มีนาคม 2560 (อ่าน 371 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (11 เม.ย. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปริมาณมูลฝอย กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 522 ครั้ง) ฮิต
โดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (10 มี.ค. 2560)ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 4
1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ตารางข้อมูลปริมาณขยะคำนวณจากจำนวนประชากร ประชากรแผง (40%)
29 มี.ค. 2556
 ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2556
26 พ.ย. 2556
 ปริมาณมูลฝอย ต.ค.2555-มิ.ย.2556
14 ส.ค. 2556
 ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บ งบประมาณ 2553
30 ก.ย. 2553
 ปริมาณมูลฝอย(ต.ค.53-ก.ย.54)ที่จัดเก็บแยกรายเขต
05 ต.ค. 2554
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.