Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... มาใหม่     ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 3 เครื่อง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการคัดแยกขยะ (Pop up Backdrop) แบบโค้งพร้อมอุปกรณ์ค... มาใหม่     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 รายการ มาใหม่ ฮิต    
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (10 ก.ย. 2561)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานครโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (12 ก.ค. 2561)กองจัดการคุรภาพอากาศและเสียง ได้ดำนเนิากรติดตามตรวจสอบคุรภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบางเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมถนนเพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน 37 สถานี และพื้นที่ทั่วไป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 138 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (15 มิ.ย. 2561)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานครโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 270 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาสและเสียง (07 พ.ค. 2561)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานครโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเว... (อ่าน 856 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (15 ม.ค. 2561)

คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน เดือนพฤศจิกายน 2560

ตามรายละเอียด&n...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 709 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (06 ธ.ค. 2560)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานครโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 650 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (10 ต.ค. 2560)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560 (อ่าน 547 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุรภาพอากาศและเสียง (05 ก.ย. 2560)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานครโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนพฤษภาคม 2560 (อ่าน 365 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (12 ก.ค. 2560)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนเมษายน 2560 (อ่าน 372 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (20 มิ.ย. 2560)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 (อ่าน 354 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (19 พ.ค. 2560)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบถาวรบริเวณริมถนนซึ่งเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2559 (อ่าน 362 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (27 มี.ค. 2560)กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากศในกรุงทเพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมถนนเพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน 37 สถาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... (อ่าน 774 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (28 ก.ย. 2559)          กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ริมถนนเพื่อเป็นตัวแทน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สสล. รายงานผลตรวจอากาศรอบ 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.59) (อ่าน 657 ครั้ง) ฮิต
โดย : Paengie (02 ก.ย. 2559)
          นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ด้วยการดำเนินการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ส.ค. 2558 (อ่าน 1151 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (24 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน ส.ค. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ก.ค. 2558 (อ่าน 1102 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (01 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน ก.ค. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน มิ.ย. 2558 (อ่าน 704 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (01 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน มิ.ย. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ก.พ. 2558 (อ่าน 976 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (01 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน ก.พ. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน พ.ค. 2558 (อ่าน 345 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (01 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน พ.ค. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน เม.ย. 2558 (อ่าน 289 ครั้ง) ฮิต
โดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (01 ก.ย. 2558)สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดือน เม.ย. 2558 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้มีการติดตามตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 มลพิษทางอากาศและเสียง
01 พ.ย. 2553
 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศฯ บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษปี 2554
20 ก.พ. 2555
 รายงานสรุปคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เดือน ธันวาคม 2554
16 ก.พ. 2554
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน ก.ย. 2554
25 ต.ค. 2554
 ผลการตรวจวัดฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
12 มี.ค. 2553
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.