Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
[ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ]

·ต้นไม้ลดมลพิษ ได้จริงหรือ?
·แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้
·โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·พื้นที่สีเขียวของโตเกียว
·การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ

หน้าแรก » อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ » กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Drop off ขยะอ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Drop off ขยะอ... "
กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Drop off ขยะอ...
          (28 พ.ย. 60) นายชาตรี  วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนางสุณี  นิปยะพันธุ์พงศ์  อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ กระทรางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

          รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "ขยะ" กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่มากับขยะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการปนเปื้อนตามพื้นดิน แหล่งน้ำและอากาศ  ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เจริญตาของผุ้พบเห็น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ขยะอันตราย" เฉพาะในปี 2560 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน พบว่า มีปริมาณ 18,253 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.05 ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ร้อยละ 65 ของเสียอันตรายจากชุมชน และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 35 โดยในปี 2560 กรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมได้ 993 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย หลอดไฟร้อยละ 32  แบตเตอรีร้อยละ 14  ถ่านไฟฉายและอื่น ๆ ร้อยละ 5 ส่วนภาชนะบรรจุสารเคมี  กระป๋องสเปรย์ ร้อยละ 36 และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 14

          ดังนั้น กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ได้แก่
          1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
          2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
          3. บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด
          4. บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
          5. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
          6.  บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
          7.  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
          8.  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
          9.  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
          10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
          11. สมาคมศูนย์การค้าไทย

          การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตราย (Drop off) โดยกรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมในการทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกต้อง และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้ หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และจัดการไม่ถูกวิธี อาจเกิดการรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกต้องให้เป็นไปตามนโยบายในด้านการจัดการของเสียอันตรายตามโครงการฯ คือ 
          1. การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนจากขยะมูลฝอยทั่วไป มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเกิดการแยกทิ้งขยะอันตราย โดยนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตรายหรือจุด Drop off ในช่วงที่มีการจับจ่ายซื้อของที่ศูนย์การค้า  ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ จุดทิ้งของชุมชน และจุดรวบรวมของสำนักงานเขต เป็นต้น

          2. ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การแยกทิ้ง ไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป มีจุดรับทิ้งของเสียอันตราย หรือจุด Drop off มีการรวบรวม ขนส่ง และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทาง ให้ประชาชนแยกทิ้ง กลางทางให้มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายที่เพียงพอและเหมาะสม จนถึงปลายทาง คือการรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

          3. การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจะขยายจุด Drop off ในปีต่อ ๆ ไป และครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น

          รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาคเอกชน 11 หน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะในระบบ หากประชาชนผู้ใดสนใจ สามารถนำขยะอันตราย (หลอดไฟ  ถ่ายไฟฉาย  แบตเตอรี่มือถือ ฯลฯ) ทิ้งตามจุด Drop off ตามห้างฯ ที่เข้าร่วมโครงการข้างต้น การแยกขยะเป็นหน้าที่ของเราทุกคน หากเราทุกคนช่วยกันแยกขยะภายในบ้าน และร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองของเราอย่างยั่งยืน

           
 
โดย : Paengie 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:27:38 น.
อ่าน 373 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Drop off ขยะอ...
ข่าวล่าสุด
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิ...
11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด...
05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู...
18 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภา...
14 ก.พ. 2561
 กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอ...
29 พ.ย. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. วอนคนกรุง ลดใช้ถุงพล...
15 พ.ค. 2553
 สสล. ชวนบริจาคชุดชั้นในเก...
17 ส.ค. 2559
 กทม. จับมือเอกชน ตั้งถังข...
14 ก.ย. 2552
 สสล. จัดอบรมอาสาสมัครฯ เป...
28 มิ.ย. 2555
 กทม. เปิดตัวยุทธศาสตร์ พิ...
24 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.