Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์



แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561




Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อม



Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะ



สวนวชิราภิรมย์ DOG Park



service



มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)



แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ข่าวทั่วไป

หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » สสล. ตั้งคณะทำงานติดตามโครงการ ปี 60พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สสล. ตั้งคณะทำงานติดตามโครงการ ปี 60 "
สสล. ตั้งคณะทำงานติดตามโครงการ ปี 60
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ จึงได้มอบนโยบายให้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานแบบบูรณาการโครงการต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ที่ผ่านมา

          คณะทำงานจะลงพื้นที่ประเมินผลติดตามงานและดำเนินการ ต่อยอดขยายผลของโครงการให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มชุมชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการ "เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว"  โครงการ "กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ"  โครงการ "ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร" รวมทั้งโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร โดยคณะทำงานจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัปดาห์ละครั้ง พร้อมจัดทำรายงานให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

          รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการติดตามประเมินผลของโครงการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย
โดย : Paengie 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:17:45 น.
อ่าน 270 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เผยรายชื่อถนนอากาศสะ...
16 พ.ย. 2561
 กทม. เปิดสวนสาธารณะ 30 แห...
15 พ.ย. 2561
 สสล.เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแล...
13 พ.ย. 2561
 คำสั่งอบรมโครงการฝึกอบรมเพ...
09 พ.ย. 2561
 ปี 2562 กทม. ผุดถนนอากาศส...
09 พ.ย. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. เปิดศูนย์การศึกษาและ...
03 ม.ค. 2556
 สสล. ประกวดสิ่งประดิษฐ์รี...
12 เม.ย. 2554
 ผลการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัส...
29 ส.ค. 2554
 สสล. รับสมัครสิ่งประดิษฐ์...
27 ม.ค. 2558
 28 ก.ย. 54 สสล.จัดกิจกรรม...
05 ก.ย. 2554
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.