Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม

หน้าแรก » เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม » เชิดชู 6 ต้นไม้ อายุกว่า 100 ปี มรดกของแผ่นดินพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" เชิดชู 6 ต้นไม้ อายุกว่า 100 ปี มรดกของแผ่นดิน "
เชิดชู 6 ต้นไม้ อายุกว่า 100 ปี มรดกของแผ่นดิน
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  นักวิชาการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกต้นไม้ จำนวน 65 ต้น เพื่อประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน และได้จัดทำหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

          การคัดเลือกต้นไม้ดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์จากข้อมูลต้นทั่วประเทศมากกว่า 500 ต้น ซึ่งแต่ละต้นอาจมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันได้ ประกอบด้วย
          1. มีขนาดใหญ่ อายุประมาณ 100 ปี ขึ้นไป
          2. มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีตำนานหรือเรื่องราวประกอบ
          3. อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ 
          4. มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศพื้นฐาน
          5. เป็นต้นไม้หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์

          สำหรับในกรุงเทพฯ มีต้นไม้ 6 ต้น มีอายุกว่า 100 ปี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้สำคัญของแผ่นดิน  ได้แก่ 
          1. ต้นลิ้นจี่โบราณ เขตจอมทอง  
          2. ต้นแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
          3. ต้นมะขามคู่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่
          4. ต้นกร่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) เขตพระนคร
          5. ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร 
          6. ต้นตะเคียนทอง (5 ต้น) ที่มีอายุกว่า 200 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร

          ทั้งนี้ การประกาศให้ต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้นไม้สำคัญของแผ่นดิน ทางกระทรวงวัฒนธรรม จะประชุมหารือถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และร่วมปลูกเพิ่ม พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูแลต้นไม้ทุกต้น อีกทั้ง มีการเปิดพื้นที่กำหนดขอบเขตให้ต้นไม้มีความสง่างาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไม้จำหน่ายอีกด้วย

          ต้นไม้ทั้ง 6 ต้น ในกรุงเทพฯ และต้นไม้ที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้สำคัญของชาติ ถือเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้วยพฤกษศาสตร์ และความงดงามอันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์ บางต้นหาชมได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งต้นไม้เหล่านี้นอกจากทำให้ชุมชนหรือสถานที่ตั้งอยู่มีความหมาย และมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังจะนำไปสู่การร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้คงอยู่รุ่นต่อรุ่น และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ที่เว็บไซต์ สวธ. www.culture.go.th
โดย : Paengie 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:51:52 น.
อ่าน 540 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใ...
22 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรั...
30 พ.ค. 2561
 สำนักงานสีเขียว
09 เม.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรั...
09 ก.พ. 2561
 สสล.เปิดอบรมความรู้ด้านเกษ...
12 ม.ค. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สสล. เปิดอบรมปลูกต้นไม้
11 ม.ค. 2553
 กทม. มอบรางวัลต้นไม้ใหญ่ ...
24 พ.ค. 2554
 สสล. เปิดอบรมปลูก-ตกแต่งต้...
18 ก.พ. 2556
 สสล. เปิดสวนฯ แห่งการอนุรั...
26 ต.ค. 2555
 รผว. กทม. ตรวจเยี่ยมการฟื้...
30 ธ.ค. 2554
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.