Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : ข่าวทั่วไป

หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » ผลจัดเก็บกระทง วัสดุธรรมชาติยังฮิตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผลจัดเก็บกระทง วัสดุธรรมชาติยังฮิต "
ผลจัดเก็บกระทง วัสดุธรรมชาติยังฮิต
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้กระทงจากธรรมชาติ และรณรงค์การลอยกระทงร่วมกัน อีกทั้ง ยังเปิดสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครจำนวน 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนและท่องเที่ยวลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย 

          ในส่วนของการจัดเก็บกระทง เช่นเดียวกับทุกปี สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้จัดทำแผนการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลอง และบึงภายในสวนสาธารณะต่าง ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 202 คน และยานพาหนะ ได้แก่ เรือเก็บขนจำนวน 31 ลำ  เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 3 ลำ  เรือขนขยะ จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 6 คัน ดำเนินการจัดเก็บบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณสวนสาธารณะ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย. 60 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. 60 จัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทาง 34 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนบน ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงเทพ และโซนล่าง ตั้งแต่สะพานกรุงเทพสุดเขตบางนา

          กำหนดจุดเก็บขนถ่ายขยะกระทง 2 แห่ง คือ ท่าอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย และบริเวณท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ พร้อมจำแนกประเภทกระทงให้เสร็จในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (4 พ.ย. 60) โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ www.Bangkok.go.th

          ในส่วนของการจัดเก็บกระทงโดยสำนักสิ่งแวดล้อมในวันรุ่งขึ้น (4 พ.ย. 60) ได้ระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บ นับและคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ โดยในปีนี้มีกระทงมีจำนวนทั้งสิ้น 811,945 ใบ เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 760,019 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.6  กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 51,926 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.4  สำหรับปี 2560 จำนวนกระทงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 จำนวน 150,010 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่ย่อยสลายได้ร้อยละ 93.6 ส่วนปี 2559 มีจำนวนกระทงจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.3

          รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้กระทงโฟม แสดงว่าประชาชนและผู้ค้าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากจะเป็นการคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสายน้ำแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการคัดแยก ก่อนนำไปพักไว้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้จะนำเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป  
โดย : Paengie 
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:14:39 น.
อ่าน 172 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เผยรายชื่อถนนอากาศสะ...
16 พ.ย. 2561
 กทม. เปิดสวนสาธารณะ 30 แห...
15 พ.ย. 2561
 สสล.เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแล...
13 พ.ย. 2561
 คำสั่งอบรมโครงการฝึกอบรมเพ...
09 พ.ย. 2561
 ปี 2562 กทม. ผุดถนนอากาศส...
09 พ.ย. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. เปิดศูนย์การศึกษาและ...
03 ม.ค. 2556
 สสล. ประกวดสิ่งประดิษฐ์รี...
12 เม.ย. 2554
 ผลการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัส...
29 ส.ค. 2554
 สสล. รับสมัครสิ่งประดิษฐ์...
27 ม.ค. 2558
 28 ก.ย. 54 สสล.จัดกิจกรรม...
05 ก.ย. 2554
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.