Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

หน้าแรก » การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล » สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทงพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทง "
สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทง
          นางวัลยา  วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปี 2560 เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่มีมาช้านาน  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดเปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าไปลอยกระทง ได้แก่

           1) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
           2) สวนจตุจักร เขตจตุจักร
           3) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร
           4) สวนพระนคร เขตลาดกระบัง
           5) สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง
           6) สวนสราญรมย์ เขตพระนคร
           7) สวนรมนีนาถ เขตพระนคร
           8) สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร
           9) สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ
          10) สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม
          11) สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม
          12) สวนหนองจอก เขตหนองจอก
          13) อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย
          14) สวนเบญจกิตติ เขตคลองเตย
          15) สวนน้ำบึงกระเทียม เขตมีนบุรี
          16) สวนพระยาภิรมย์ เขตมีนบุรี
          17) สวนวารีภิรมย์ เขตมีนบุรี
          18) สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตมีนบุรี
          19) สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) เขตบางคอแหลม
          20) สวนสันติภาพ เขตราชเทวี
          21) สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน
          22) สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
          23) สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร เขตประเวศ
          24) สวนวนธรรม เขตประเวศ
          25) สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา
          26) สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด
          27) สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว
          28) สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย
          29) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย
          30) สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตสาทร

          รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงในสวนสาธารณะ ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. และเช่นเดียวกับทุกปี กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย  ใบตอง เพื่อลดปริมาณขยะโฟม เพราะโฟมเพียง 1 ชิ้น ใช้เวลานานในการย่อยสลาย อีกทั้งในกระบวนการผลิตหรือรีไซเคิลโฟมแต่ละชิ้น ต้องใชัพลังงานสูง ดังนั้น การลดการใช้กระทงโฟมจึงเป็นหนทางในการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ช่วยยับยั้งการเกิดภาวะโลกร้อน โดยในปี 2559 จัดเก็บกระทงได้จำนวนทั้งสิ้น 661,935 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้จำนวน 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93  กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งรวมแล้วลดลงจากปี 2558 จำนวน 163,676 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนจำนวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากสถิติดังกล่าวทำให้เห็นว่าการรณรงค์ของทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวและหันมาใช้กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น ในส่วนของการจัดเก็บกระทง เช่นเดียวกับทุกปี สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักระบายน้ำ และสำนักเขต ได้ออกมาตรการจัดเก็บกระทงตามแม่น้ำเจ้าพระยา  ลำคลอง และบึงภายในสวนสาธารณะต่าง ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บ และจำแนกประเภทกระทงให้เสร็จในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะรายงานผลการจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

          สำนักสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนประชาชนลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และขอความร่วมมือประชาชนที่มากับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน มาด้วยกัน ลอยกระทงร่วมกันเพียง 1 ใบ นอกจากประหยัดแล้ว ยังช่วยลดขยะกระทงที่ต้องเก็บและนำไปกำจัด นอกจากนั้น ขอความร่วมมือผู้ค้าห้ามขายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง รวมถึง กระทง สินค้า อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสวนสาธารณะอย่างเด็ดขาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวในท้ายสุด
โดย : Paengie 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16:52:23 น.
อ่าน 470 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถ...
25 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยา...
24 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU...
15 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงก...
31 ม.ค. 2561
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่ว...
31 ต.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบร...
03 ธ.ค. 2557
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยก...
18 ธ.ค. 2555
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 ...
10 พ.ย. 2552
 กทม. รณรงค์รักษาความสะอาด...
30 พ.ค. 2554
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจ...
15 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.