Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

หน้าแรก » การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล » กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี 60พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี 60 "
กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี 60
          (8 ก.ย. 60) พล.ต.อ. อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น ด้วยการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต 50 เขต เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด โดยให้สำนักงานเขตคัดเลือกและส่งรายชื่อพนักงานดีเด่นของแต่ละเขต ทั้ง 50 เขต ให้สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินจากเอกสารและลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริง เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 5 ประเภท สำหรับผลการตัดสิน ปรากฎดังนี้

               1.  ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บขนมูลฝอย จำนวน 5 รางวัล
                          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิชัย  พุ่มประดับ เขตหนองแขม
                          - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสำราญ  บัวดี เขตบางขุนเทียน
                          - รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายเมียน  โทนทำนุ เขตธนบุรี, นายดวน  แน่นหนา เขตสายไหม และนายชัด  สนธิ เขตบางเขน

               2.  ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ จำนวน 5 รางวัล
                          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสุนัน  ใจกล้า เขตบางพลัด
                          - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสมยศ  มูลดี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
                          - รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสมศรี  สุพงษ์ สำนักสิ่งแวดล้อม, นายชัยณรงค์  มาลามาน เขตบางพลัด และนายมงคล  ละอองแก้ว เขตบางกอกน้อย

               3.  ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ไขมัน และสุขา จำนวน 4 รางวัล
                          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมเกียรติ  แสงสัมฤทธิ์ สำนักสิ่งแวดล้อม
                          - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสกุลรัตน์  โพธิ์พันธุ์ เขตบางรัก
                          - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายกมล  แสงวิเชียร เขตสวนหลวง และนายวีระชัย  กางโสภา เขตบางคอแหลม

               4.  ประเภทผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ถนน ฟุตบาท ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม และที่สาธารณะต่าง ๆ จำนวน 3 รางวัล
                        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายประดิษฐ์  คำสุรีย์ เขตคลองเตย
                        - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายประสิทธิ์   ปั้นทิม เขตดอนเมือง
                        - รางวัลชมเชย ได้แก่ นายไหล  บำรุงไทย เขตคันนายาว

               5.  ประเภทผู้ปฏิบัติงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด จำนวน 3 รางวัล
                          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางกัญญา  นาควิบูลย์
                          - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางพะยอม  มีหิริ เขตพญาไท
                          - รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสมบัติ  โพธิ์ศรี เขตทุ่งศรี

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด เป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ที่มีความสำคัญในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ การมอบเกียรติบัตร และรางวัลดังกล่าว นอกจากเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านี้เกิดความภูมิใจ และบำรุงขวัญกำลังใจในการทำงานแล้ว ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
โดย : Paengie 
วันที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 16:54:56 น.
อ่าน 588 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 1.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถ...
25 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยา...
24 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU...
15 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงก...
31 ม.ค. 2561
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่ว...
31 ต.ค. 2560
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบร...
03 ธ.ค. 2557
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยก...
18 ธ.ค. 2555
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 ...
10 พ.ย. 2552
 กทม. รณรงค์รักษาความสะอาด...
30 พ.ค. 2554
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจ...
15 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.