Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ

หน้าแรก » อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ » กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the World 2017พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the World 2017 "
กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the World 2017
          นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Bangkok River Clean Up the World 2017" ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม ร่วมกับ Mr. Paul  Robiliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนโรงแรมรามาดา พลาซ่า เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

         ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ และได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับองค์กรบางกอกริเวอร์พาร์ตเนอร์ส (Bangkok River Partners หรือ BRP) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่าย The Eco-Capital Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานทูตที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานทูตออสเตรเลีย และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงแรมรามาดา พลาซ่า จัดกิจกรรม "Bangkok River Clean Up the World 2017" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Clean Up the World หรือวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด เกิดขึ้นในปี 2536 ด้วยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP (United Nations Environment Programme) เพื่อเชิญชวนให้ทุกประเทศในโลกของเรา กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นการริเริ่มให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาความสำคัญและบทบาทของทุก ๆ คน ในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          การจัดกิจกรรมในปี 2560 ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม มุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น เป็นการระดมพลังเจ้าหน้าที่สถานทูต โรงแรม ชุมชนใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม ในการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ รวมถึงการทำความสะอาดทางเดิน ในพื้นที่เขตคลองสาน เขตบางรัก เขตบางคอแหลม เขตสาทร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตธนบุรี เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยสามารถเก็บผักตบชวาได้ 9 ตัน และขยะในแม่น้ำ จำนวน 132 กิโลกรัม พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นโฟม ร้อยละ 40  ขยะพลาสติกชิ้น (ฝากล่อง/ รองเท้าแตะ) ร้อยละ 20  ขวดพลาสติก ร้อยะล 15 และขวดแก้ว ร้อยละ 13 (ขวดแก้ว/ ขวดเครื่องดื่ม)

          ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the River 2017 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครกับเครือข่ายหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในการรณรงค์ให้โลกสะอาดและวางรากฐานให้ประชาชนช่วยกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้จัดเฉพาะในวันนี้เท่านั้น แม้ว่าภารกิจการรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่การทำให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯสะอาดสมเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม และมหานครสีเขียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกำลังสำคัญ เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การคัดแยกขยะจากต้นทาง ด้วยการเริ่มที่บ้าน ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหวังว่าทุกภาคส่วนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเกิดเป็นนิสัย และเกิดวินัยในการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธี เช่นเดียวกับโครงการฯ นี้ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน
โดย : Paengie 
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15:15:10 น.
อ่าน 335 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the World 2017
ข่าวล่าสุด
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิล...
18 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิ...
11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด...
05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู...
18 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภา...
14 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สสล. ชวนบริจาคชุดชั้นในเก...
17 ส.ค. 2559
 กทม. วอนคนกรุง ลดใช้ถุงพล...
15 พ.ค. 2553
 กทม. จับมือเอกชน ตั้งถังข...
14 ก.ย. 2552
 สสล. จัดอบรมอาสาสมัครฯ เป...
28 มิ.ย. 2555
 กทม. เปิดตัวยุทธศาสตร์ พิ...
24 เม.ย. 2556
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.