Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

ยุทธศาสตร์การบริหาร
[ ยุทธศาสตร์การบริหาร ]

· ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ปี 2556-2559
·ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
·ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
·หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
·แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน

หน้าแรก » เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน » กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth "
กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth

(20 ต.ค. 58) นายจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์องค์รวมให้ครอบคลุมปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการขยะ    น้ำเสีย  พื้นที่สีเขียว  การอนุรักษ์พลังงาน และยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 ปัจจุบัน ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ทำให้กรุงเทพมหานครเติบโตแบบก้าวกระโดด จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครสีเขียว (Green Bangkok) ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) เสนอให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับโครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Strategy) ที่ได้ผลมาแล้วในเมืองใหญ่หลายเมือง เช่น ปารีส  ชิคาโก สต็อคโฮม และคิตะคิวชู เป็นต้น

 โครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ เพื่อศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของกรุงเทพฯ  และประเมินความท้าทาย และโอกาสการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเมือง การวิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตคนเมือง รวมทั้งศึกษาสมรรถนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของการศึกษาความท้าทายและโอกาสการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการศึกษา 6 เรื่อง คือ พลังงาน  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง  อาคาร น้ำ ของเสีย สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำงานประสานเจ้าหน้าที่ OECD ในการศึกษาพื้นที่ครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล เช่น นครปฐม  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายงานที่ได้จากผลวิเคราะห์การดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ในการปฏิบัติจริงในการสร้างมหานครสีเขียว ทั้งด้านนโยบาย  การกำกับดูแล และการให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมหานครสีเขียว

 โครงการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ (1) พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถยกระดับศักยภาพการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และการยึดนโยบายการใช้ที่ดิน และการขนส่ง รวมถึงพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือก ส่วนด้านการบำบัดน้ำเสียและขยะจะต้องมีการลงทุนอย่างเร่งด่วน  (2) กลยุทธ์ในการฟื้นฟูป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่น ๆ จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจแก่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงต้องมีตัวเลือกในการปรับปรุงมาตรการป้องกันและฟื้นฟู ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการลงทุนในเรื่องของคน รวมถึงการจัดการเรื่องการเตรียมความพร้อมให้แก่รัฐบาลและท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินแผนงานต่อเนื่อง และมีการใช้ระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อยกระดับการพื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่ และ (3) การกำกับดูแลการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมือง ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในหน่วยเดียวกันช่วยให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยตรง และช่วยให้การบริโภคพลังงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องตั้งคณะกรรมการแต่ละท้องถิ่นขึ้นมาก่อน จากนั้นหน่วยงานระดับประเทศจึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป แต่สิ่งที่จะเป็นจะต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ นโยบายการใช้ที่ดินเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสาธารณูปโภคสาธาณะขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ความสามารถด้านเทคนิคต่าง ๆ สามารถสร้างและพัฒนาขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อส่งเสริมให้การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ จึงควรตั้งศูนย์กำกับและบัญชาการพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ BMR – Wide Monitoring Command Center ขึ้น

 การจัดทำโครงการนี้ ทำให้ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงมาก แต่สิ่งที่ได้ นอกจากการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังต้องสามารถสนับสนุนการเติบโตและความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานได้ด้วย รัฐบาลไทยและกรุงเทพมหานครได้เริ่มส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ศักยภาพที่มีอยู่ส่วนมากยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ โดยเฉพาะด้านการใช้ที่ดินและการขนส่ง การใช้พลังงานทดแทนในอาคาร การจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการขยะ รวมไปถึงการป้องกันและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความสนใจ และติดตามอย่างใกล้ชิด รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวในท้ายสุด

โดย : Paengie 
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13:36:41 น.
อ่าน 1450 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green...
19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จั...
23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและร...
05 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียร...
13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ...
19 ก.ค. 2554
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลว...
15 ก.ย. 2553
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครง...
19 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือ TGO และ World...
21 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.