Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

หน้าแรก » การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) » กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "
กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 นายจุมพล สำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและนำเสียชุมชน พร้อมเป็นประธานในพิ
ภายใต้โครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community–ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 ย่านคลอง 7 เขต พร้อมทั้งจัดตั้ง 9 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ได้แก่
          1. คลองสวนหลวง เขตบางคอแหลม  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนสวนหลวง 1  และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3
          2. คลองประเวศน์บุรีรมย์ เขตลาดกระบัง สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          3. คลองจรเข้ขบ เขตประเวศ สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ
          4. คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม และ ชุมชนวัดจำปา
          5. คลองมอญ เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง และ วัดครุฑ
          6. คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)  เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ สร้างศูนย์เรียนรู้ที่ วัดวิจิตรการนิมิตร
          โดยศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในแต่ละย่านคลอง  จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  Zero Waste  เปลี่ยนขยะเป็นทุน  Biogas การแปรรูปขยะอินทรีย์-เศษอาหารเป็นพลังงานทดแทน  กิจกรรมคลองสวยน้ำใส-บำบัดก่อนทิ้ง และกิจกรรม 3R +++ (3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)  ส่วนบวก คือ MEN : M=Money รายได้ที่เพิ่มขึ้น E=Environment สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น N=Network เกิดเครือข่ายความร่วมมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป  ก่อให้เกิดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok Green Community
          นายจุมพล สำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดและกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะอนามัยของประชาชน โครงการนี้จึงเป็น 1 ใน 10 มาตรการเร่งเด่วนที่ได้เริ่มต้นทำทันทีเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครสีเขียวและสะอาด” ที่มีความน่าอยู่ ทั้งในมิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสมกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของ “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน””
โดย : กล่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ  
วันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 12:49:35 น.
อ่าน 4353 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวล่าสุด
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
09 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
22 พ.ย. 2555
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 ส่งชุมชนประกวดชุมชนปลอดขยะ...
19 ม.ค. 2554
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่...
31 ก.ค. 2555
ทั้งหมด
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.