Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

Climate change
[ Climate change ]

·Cool ASEAN

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


หมวด : การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

หน้าแรก » การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) » การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2) "
การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2)
          วันที่ 8-11 ม.ค. 2556 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนนี้ ได้จัดขึ้นตามแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน(Community Based Solid Waste Management:CBM)

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จาก 50 สำนักงานเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม รวม 60 รายเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เป็นวิทยากรกระบวนการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน และเริ่มดำเนินการในชุมชนนำร่องในปีงบประมาณ 2552 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 2 ชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และจัดระบบรองรับการจัดเก็บที่กลางทางโดยสำนักงานเขต เพื่อเข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางอย่างถูกสุขลักษณะ ผลจากการดำเนินการในพื้นที่ 12 ชุมชนนำร่อง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจกระบวนการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนมากขึ้น สามารถคัดแยกและใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการ คือ จากร้อยละ 12 เป็น ร้อยละ 40 และในปีงบประมาณ 2553  กำหนดขยายผลไปยังพื้นที่ 50 เขต ซึ่งจะเป็นการทำงานบนพื้นฐานการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต ในการคัดเลือกชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการลงพื้นที่เป็นวิทยากรกระบวนการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 316 แห่ง
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน สามารถดำเนินการในชุมชนและขยายผลกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ด้านการลดปริมาณมูลฝอย และการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค. 2556 มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งเป็นข้าราชการจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และข้าราชการสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานให้มีเทคนิค และวิธีการใหม่เพื่อการพัฒนาการทำงาน และทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สร้างความสัมพันธ์และประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารจัดการและความรู้เทคนิคต่างๆ ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความเข้มแข็งในโอกาสต่อไป

โดย : กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ กน 
วันที่ 09 มกราคม 2556 เวลา 15:38:44 น.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://203.155.220.174
อ่าน 2507 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่นที่2)
ข่าวล่าสุด
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
09 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจ...
22 พ.ย. 2555
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมช...
03 พ.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่...
04 ธ.ค. 2555
 ส่งชุมชนประกวดชุมชนปลอดขยะ...
19 ม.ค. 2554
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับ...
16 มิ.ย. 2556
 อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่...
31 ก.ค. 2555
ทั้งหมด
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.