Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดี... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบด... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1... มาใหม่     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ... มาใหม่    
หน้าแรก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 124 ครั้ง124029 ต.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 187 ครั้ง187010 ก.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 164 ครั้ง164012 ก.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 173 ครั้ง173015 มิ.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 341 ครั้ง341007 พ.ค. 2561
 คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเว... มาใหม่ อ่าน 878 ครั้ง878015 ม.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมห... อ่าน 728 ครั้ง728006 ธ.ค. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนสิงหาคม 2560 อ่าน 684 ครั้ง684010 ต.ค. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2560 อ่าน 566 ครั้ง566005 ก.ย. 2560
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศเดือนพฤษภาคม 2560 อ่าน 387 ครั้ง387012 ก.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 รูป อ่าน 4426 ครั้ง4426016 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน อ่าน 5261 ครั้ง5261103 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(รุ่น... 18 รูป อ่าน 2710 ครั้ง2710009 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ขอ... อ่าน 5034 ครั้ง5034004 ธ.ค. 2555
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ปี 2... 14 รูป อ่าน 1017 ครั้ง1017022 พ.ย. 2555
 อบรมสัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยุ่ ชุมชนปลอดขยะ ตามโคร... อ่าน 2838 ครั้ง2838031 ก.ค. 2555
 สสล. ชวนประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste อ่าน 2188 ครั้ง2188029 มี.ค. 2555
 50 สำนักงานเขตทำได้ 314 ชุมชน CBM 2 รูป อ่าน 1005 ครั้ง1005017 ก.ย. 2554
 4 ชุมชน กทม.เข้ารอบที่ 1 ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)... 4 รูป อ่าน 2636 ครั้ง2636017 ก.ย. 2554
 สสล. อบรมสัมมนาเส้นทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero... 16 รูป อ่าน 876 ครั้ง876019 ส.ค. 2554
ทั้งหมด
 หน้าแรก การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมันรวมขยะอัน... อ่าน 141 ครั้ง141025 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยาบาลรับบริการจัดเก็บขยะติดเ... อ่าน 117 ครั้ง117024 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU ศึกษาเทคโนโลยีกำจัดขยะ อ่าน 542 ครั้ง542015 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงการทิ้งเป็นที่... เก็บเป็น... อ่าน 484 ครั้ง484031 ม.ค. 2561
 สสล. เปิดสวนฯ 30 แห่งทั่วกรุง รับงานลอยกระทง อ่าน 594 ครั้ง594031 ต.ค. 2560
 กทม. ประกาศเกียรติคุณ จนท. รักษาความสะอาดดีเด่น ปี... อ่าน 587 ครั้ง587007 ก.ย. 2560
 สสล. ดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวง... อ่าน 1075 ครั้ง1075001 ก.ย. 2559
 สสล. ประมูลจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแป... อ่าน 1389 ครั้ง1389026 ม.ค. 2559
 สสล. ประมูลซื้อรถอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 แร... อ่าน 986 ครั้ง986026 ม.ค. 2559
 สสล. อบรมเจ้าหน้าที่จัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ลด... อ่าน 951 ครั้ง951014 ม.ค. 2559
ทั้งหมด
 หน้าแรก เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เดือน ก.ค. ... อ่าน 98 ครั้ง98022 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ่าน 105 ครั้ง105030 พ.ค. 2561
 สำนักงานสีเขียว อ่าน 424 ครั้ง424009 เม.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 21-22 พ.ค.... อ่าน 442 ครั้ง442009 ก.พ. 2561
 สสล.เปิดอบรมความรู้ด้านเกษตร ปี 61 ฟรี! อ่าน 585 ครั้ง585012 ม.ค. 2561
 "อุทยานสวนจตุจักร" สานต่อพระราชกระแสรับสั่งในหลวง ... 8 รูป อ่าน 396 ครั้ง396027 พ.ย. 2560
 เชิดชู 6 ต้นไม้ อายุกว่า 100 ปี มรดกของแผ่นดิน อ่าน 541 ครั้ง541010 พ.ย. 2560
 กทม. มอบสวน "ราษฎร์ภิรมย์" สวนชุมชนเพื่อชาวหนองจอก... อ่าน 614 ครั้ง614003 ต.ค. 2560
 สสล. เปิดอบรมความรู้ด้านการเกษตร สำหรับประชาชน ฟรี!... อ่าน 358 ครั้ง358003 เม.ย. 2560
 กทม. เปิดเส้นทางจักรยานใหม่ สวนรถไฟ 6 รูป อ่าน 317 ครั้ง317030 มี.ค. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth  อ่าน 1558 ครั้ง1558019 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอาคาร อ่าน 1576 ครั้ง1576023 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด กทม. โครง... อ่าน 3433 ครั้ง3433013 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม TRACE อ่าน 2095 ครั้ง2095021 ต.ค. 2557
 ภารกิจด้านการลดผลกระทบและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภ... อ่าน 1011 ครั้ง1011005 มี.ค. 2557
 กทม.ร่วมกับJICA ประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพม... อ่าน 2440 ครั้ง2440019 มิ.ย. 2556
 กทม. จับมือพน. ลงนาม MOU ต้นแบบ ลดใช้พลังงาน  4 รูป อ่าน 3203 ครั้ง3203019 ก.ค. 2554
 โรงเรียนกทม. ประกวดธนาคารรีไซเคิลกันเถอะ อ่าน 1333 ครั้ง1333019 ม.ค. 2554
 กทม. จับมือวุฒิสภา มอบรางวัล  อ่าน 1281 ครั้ง1281017 พ.ย. 2553
 กทม. จับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม MOU ลดพลังงานไฟฟ้า... อ่าน 2684 ครั้ง2684015 ก.ย. 2553
ทั้งหมด
 หน้าแรก ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่... อ่าน 89 ครั้ง89024 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับมือ Climat... อ่าน 583 ครั้ง583028 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตามแผนเปลี่ยนแปลงอากาศ 4 รูป อ่าน 627 ครั้ง627030 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อม 178 ประเทศ 7,0... 14 รูป อ่าน 1175 ครั้ง1175018 มี.ค. 2559
 กทม. จับมือ JICA สัมมนาแผนแม่บทลดโลกร้อน อ่าน 2028 ครั้ง2028021 ก.ค. 2558
 กทม. จับมือ JICA รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... อ่าน 1253 ครั้ง1253010 ก.ค. 2558
 คนกรุงร่วมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมเมืองใหญ่ทั่วโล... อ่าน 1318 ครั้ง1318028 มี.ค. 2558
 กทม. รณรงค์ปิด ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ... อ่าน 884 ครั้ง884024 มี.ค. 2558
 กทม. จับมือเมืองโยโกฮามา พัฒนากทม. สู่เมืองคาร์บอนต... อ่าน 1381 ครั้ง1381021 ต.ค. 2557
 คนกรุงรวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่งครึ่งถึง 3 ทุ่ม... 12 รูป อ่าน 1089 ครั้ง1089029 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ อ่าน 94 ครั้ง94018 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิทัศน์ สร้างสวยในซอย อ่าน 97 ครั้ง97011 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ลดใช้พลาสติก... 4 รูป อ่าน 93 ครั้ง93005 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู้ซื้อพบผู้ขาย อ่าน 135 ครั้ง135018 เม.ย. 2561
 กทม. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทั่วกรุง อ่าน 381 ครั้ง381014 ก.พ. 2561
 กทม.-กรมควบคุมมลพิษ-11 เอกชน ลงนาม MOU ตั้งจุด Dro... 8 รูป อ่าน 617 ครั้ง617029 พ.ย. 2560
 กทม. มอบโล่พระราชทาน โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเข... 1 รูป อ่าน 589 ครั้ง589029 ก.ย. 2560
 กทม. ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok River Clean Up the Wor... 10 รูป อ่าน 351 ครั้ง351015 ก.ย. 2560
 กทม. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว... อ่าน 467 ครั้ง467003 เม.ย. 2560
 สสล. วัดคุณภาพอากาศต่อเนื่อง คืนอากาศดีให้คนกรุง อ่าน 476 ครั้ง476006 ก.พ. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวประกวดราคา & สอบราคา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ... มาใหม่1012 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดี... มาใหม่1012 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบด... มาใหม่2012 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1... มาใหม่2011 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ... มาใหม่3011 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์เรื... มาใหม่4011 ธ.ค. 2561
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ... มาใหม่6007 ธ.ค. 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟ... มาใหม่5007 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิ... มาใหม่5007 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องย่อยกิ่... มาใหม่6007 ธ.ค. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สสล.ร่วมจัดนทรรศการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวด... มาใหม่11004 ธ.ค. 2561
 สำนักสิ่งแวดล้อมให้บริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรี มาใหม่18022 พ.ย. 2561
 กทม. เผยรายชื่อถนนอากาศสะอาด 50 เขต มาใหม่ อ่าน 27 ครั้ง27016 พ.ย. 2561
 กทม. เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนลอยกระทง มาใหม่ อ่าน 27 ครั้ง27015 พ.ย. 2561
 สสล.เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้และน้ำหมักชีวภาพ มาใหม่ อ่าน 21 ครั้ง21013 พ.ย. 2561
 คำสั่งอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาง... มาใหม่19009 พ.ย. 2561
 ปี 2562 กทม. ผุดถนนอากาศสะอาด 50 ถนน ใน 50 เขต อ่าน 27 ครั้ง27009 พ.ย. 2561
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจ... อ่าน 55 ครั้ง55031 ส.ค. 2561
 กทม.ส่งมอบยานพาหนะให้ส่วนราชการและองค์การสถานสาธาร... อ่าน 85 ครั้ง85019 ก.ค. 2561
 สสล. ชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ อ่าน 96 ครั้ง96019 มิ.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2561 อ่าน 161 ครั้ง161020 พ.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กันยายน 2561 อ่าน 423 ครั้ง423008 ต.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2561 มาใหม่ อ่าน 443 ครั้ง443010 ก.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กรกฏาคม 2561 อ่าน 421 ครั้ง421008 ส.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มิถุนายน 2561 อ่าน 349 ครั้ง349010 ก.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย พฤษภาคม 2561 อ่าน 320 ครั้ง320014 มิ.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย เมษายน 2561 อ่าน 412 ครั้ง412009 พ.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มีนาคม 2561 อ่าน 708 ครั้ง708010 เม.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 623 ครั้ง623008 มี.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย มกราคม 2561 อ่าน 757 ครั้ง757008 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก วารสาร สิ่งแวดล้อม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 25... อ่าน 1548 ครั้ง1548008 ก.พ. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2... อ่าน 1211 ครั้ง1211027 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ... อ่าน 1172 ครั้ง1172027 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 25... อ่าน 1248 ครั้ง1248027 ม.ค. 2559
หน้าแรก การดำเนินงาน EIA :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561 มาใหม่ อ่าน 185 ครั้ง185020 ส.ค. 2561
ข่าวยอดนิยม
 ขั้นตอนในการแจ้งการขอรับบริการเช่ารถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาชั่วคราว อ่าน 15051 ครั้ง03 ธ.ค. 2557
 ตารางข้อมูลปริมาณขยะคำนวณจากจำนวนประชากร ประชากรแผง (40%) อ่าน 12780 ครั้ง29 มี.ค. 2556
 มลพิษทางอากาศและเสียง อ่าน 6118 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน อ่าน 5261 ครั้ง03 พ.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต อ่าน 5034 ครั้ง04 ธ.ค. 2555
 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศฯ บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษปี 2... อ่าน 4906 ครั้ง20 ก.พ. 2555
 การจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทง อ่าน 4857 ครั้ง18 ธ.ค. 2555
 ส่งชุมชนประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste ชิงถ้วยพระราชทาน 1 รูป อ่าน 4635 ครั้ง19 ม.ค. 2554
 กทม. เปิดศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ บางซื่อ 14 รูป อ่าน 4547 ครั้ง03 ม.ค. 2556
 กทม. มอบรถกวาดดูดฝุ่น 50 เขต อ่าน 4427 ครั้ง10 พ.ย. 2552
activeshow mod ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.