Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าเว็บหลัก | เพิ่มเว็บ | เว็บมาใหม่ | เว็บยอดนิยม | เว็บที่คะแนนสูงสุด | สุ่มโชว์เว็บ ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เมืองสะอาด สดใส/การจัดขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล


เรียงลำดับตาม: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เว็บเหล่านี้เรียงตาม : ชื่อ (A ถึง Z)


  “เชื้อราเห็ด” แก้ปัญหาขยะพลาสติกย่อยสลายยาก 
รายละเอียด:      นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ค้นพบเทคนิคที่นำเห็ดมาช่วยงานระบบรีไซเคิลตามธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งแก้ปัญหาการฝังกลบของเสียในพื้นดินได้

เพิ่มเมื่อ: 31-Jan-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 294
ให้คะแนน

  การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย 
รายละเอียด: ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียและปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งทำให้น้ำเสียและขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ พื้นที่นอกเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การท่วมขังของน้ำจะทำให้หญ้าหรือพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ระหว่างเพาะปลูกตายและเกิดการเน่าเสีย ซึ่งเมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วจะทำให้แหล่งรองรับน้ำดังกล่าวเน่าเสียตลอดลำน้ำ มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ สำหรับพื้นที่ในเมืองจะเกิดการหมักหมมของขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในระหว่างน้ำท่วม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เกิดความเสียหายต่อระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและเมื่อน้ำลดลง ถนนหนทางต่างๆ จะมีขยะตกค้างและฝุ่นซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
เพิ่มเมื่อ: 02-Jul-2012 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 393
ให้คะแนน

  ขยะล้น 100 ตัน กทม. เร่งเคลียร์พื้นที่เล่นสงกรานต์ 
รายละเอียด:      กรุงเทพมหานคร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ กว่า 500 คน เร่งทำความสะอาดพื้นที่ถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบ หลังจากงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 สิ้นสุดลง
เพิ่มเมื่อ: 17-Apr-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 263
ให้คะแนน

  จะแยกขยะขายอย่างไร 
รายละเอียด:            วันนี้เราจะมาสอนการคัดแยกในบ้านอย่างง่าย
          
ขยะในบ้านของเรามีมากมาย ถ้าเรามองอย่างง่ายๆ ก็จะมี ขวดแก้ว กระดาษ เหล็ก ขวดพลาสติก สมุด นิตยสาร ใบเสร็จ วันนี้เราจะลองหาขยะที่บ้านที่เราแบ่งง่ายๆกัน ใช้วิธีง่ายก่อน แยกเป็น กระดาษ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก สังกะสี ขวดแก้ว แล้วจึงแยก เป็น ชนิดย่อย


เพิ่มเมื่อ: 28-Jan-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 487
ให้คะแนน

  ทีมนักออกแบบแดนมะกะโรนีสร้างร่มที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้100 %  
รายละเอียด:           ทีมนักออกแบบจากประเทศอิตาลี สร้างนวัตกรรมร่ม ที่ ใช้วัสดุซึ่งสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่าง 100 % เมื่อชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน ที่ชื่อว่า  'ginkgo'  ด้วยการใช้วัสดุพลาสติกโพลีโพรพิลีนเป็นส่วนประกอบ


เพิ่มเมื่อ: 02-May-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 143
ให้คะแนน

  นำเข้าสินค้ามือสอง : นำเข้าขยะจากต่างประเทศ 
รายละเอียด:      ในอดีตคนไทยรู้จักสินค้ามือสอง หรือสิ่งของที่ใช้แล้วแต่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ส่วนหนึ่ง และเจ้าของได้ขายออกไป หรือไม่ก็เป็นสิ่งของที่เจ้าของต้องการเงินจึงได้นำไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนปล่อยขาด ทางโรงรับจำนำได้ประมูลขายและมีผู้ประมูลไปขาย
       
     สินค้ามือสองจากโรงรับจำนำที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นของใช้ส่วนตัวมีตั้งแต่เสื้อผ้า นาฬิกา สร้อยคอไปจนถึงเครื่องมือทำมาหากิน เช่น เครื่องมือช่าง เป็นต้น

เพิ่มเมื่อ: 08-Feb-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 496
ให้คะแนน

  แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอยและของเสียอันตราย 
รายละเอียด:

แนวทางการลดและคัดแยกมูลฝอย และของเสียอันตราย ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ


เพิ่มเมื่อ: 07-May-2009 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 741
ให้คะแนน

  เปลี่ยนขยะล้นเมืองเป็นทรัพยากรล้นค่า ที่รีไซเคิลซิตี พิษณุโลก 
รายละเอียด:
     วิกฤตการณ์ขยะล้นเมืองก่อให้เกิดปัญหาการจัดการต่อขยะ ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบขยะ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากขยะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่ง แต่เราทุกคนเป็นผู้ก่อปัญหาอันเป็นผลมาจากการละเลยหน้าที่ในการจัดการขยะ ไม่คัดแยกก่อนทิ้ง และใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แล้วเราจะต้องการพื้นที่ฝังกลบมากแค่ไหนกับปัญหาขยะล้นเมืองที่เกิดขึ้น

เพิ่มเมื่อ: 08-Mar-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 311
ให้คะแนน

  รพ.น่าน ตั้ง“ธนาคารขยะรีไซเคิล” สร้างรายได้นับแสนบาท 
รายละเอียด:           “ธนาคารขยะรีไซเคิล” คือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ   ด้วยการคัดแยก จัดเก็บและนำส่งขยะเพื่อการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ โดยการเดินสายถ่ายทอดความรู้ ทำความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดพลิกความคิด เกิดทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะ ทั้งการลดปริมาณขยะ การใช้ของซ้ำ และการนำส่งขยะเพื่อการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ให้กับบุคลากรของ รพ.น่านในทุกหน่วยงาน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ นี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา
เพิ่มเมื่อ: 19-Sep-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 442
ให้คะแนน

  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ (Chemical Data Bank) 
รายละเอียด: ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ (Chemical Data Bank) กรมควบคุมมลพิษ
เพิ่มเมื่อ: 02-Jul-2012 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 342
ให้คะแนน

Web Links ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : PrincePala
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,223

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.