Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าเว็บหลัก | เพิ่มเว็บ | เว็บมาใหม่ | เว็บยอดนิยม | เว็บที่คะแนนสูงสุด | สุ่มโชว์เว็บ ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เมืองสะอาด สดใส

· การกำจัดมูลฝอย 
    · การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง 
· การจัดขยะ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
    

เรียงลำดับตาม: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เว็บเหล่านี้เรียงตาม : ชื่อ (A ถึง Z)


  "ต้นไม้" อาวุธลดอาชญากรรม 
รายละเอียด:

ในอนาคต อาวุธสำคัญในการปราบอาชญากร อาจไม่ใช่ปืน กระบอง หรือกุญแจมือ แต่เป็น...ต้นไม้ !


เพิ่มเมื่อ: 17-Jul-2012 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 198
ให้คะแนน

  หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”  
รายละเอียด:

          หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” เป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานพัฒนากับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมาจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิต ตลอดทั้งได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการพัฒนาจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันปริมาณขยะในชุมชนและท้องถิ่นก็เพิ่มปริมาณเป็นเงาตามตัว ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่รณรงค์ให้ประชาชน “ทิ้งขยะลงถัง” เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำไปกำจัด การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จเพราะสามารถขนย้ายขยะออกจากชุมชนได้ทุกวัน
            ผู้เขียนมีความเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกำลังจะเดินไปสู่มิติที่เป็นทางตันและกำลังจะเดินไปสู่ความพ่ายแพ้และสูญเสียสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในไม่ช้า “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะที่จะสามารถทำให้ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนหนังสือนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและร่วมดำเนินการกับชุมชน ให้แก่ผู้สนใจ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นต่อไปผู้เขียนขอขอบพระคุณวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรี ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดในพื้นที่อันจำกัด ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินงาน จนทำให้การจัดทำหนังสือสำเร็จลงได้ด้วยดี


ด้วยจิตคารวะ
ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ


เพิ่มเมื่อ: 09-Apr-2013 จำนวนครั้งผู้อ่าน: 189
ให้คะแนน

Web Links ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : NataliaZbt
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,227

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.