Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

หัวข้อเรื่องที่มีให้เลือก
โปรดคลิ๊กดูบทความในแต่ละหัวข้อClimate change

Climate change

· หัวข้อ: Climate change
· บทความทั้งหมด: 3
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 34041
Cool ASEAN
ASEAN+6 City Forum on Climate Change Bangkok 2008
BMA Action Plan on Global Warming Mitigation 2007 - 2012


การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

· หัวข้อ: การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
· บทความทั้งหมด: 16
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 107164
กรุงเทพฯ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
50 วิธีแต่งบ้านรับโลกร้อน
ปฏิบัติการ 40 วิธี ช่วยให้โลกหายร้อน... คุณก็ทำได้
ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน
ผลการศึกษาเขตเมืองดูดซับคาร์บอนมากกว่าที่คิด!
ใบไม้แห้งตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดโลกร้อน
จีไอเอสกับงานด้านอากาศและเสียง
ข้อมูล สถิติ ด้านสิ่งแวดล้อมถึงปี 2551
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน


การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

· หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
· บทความทั้งหมด: 37
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 198898
ขยะกรุงเทพมหานครจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างไร?
ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
lIt's a lot of old rubbish-but it makes money
การลดการเกิดมูลฝอย
แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล


การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

· หัวข้อ: การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
· บทความทั้งหมด: 15
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 110014
PM 2.5 คืออะไร? แก้ปัญหาอย่างไร?
การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
Vehicle Pollution Control
เหตุ...แห่งมลพิษทางอากาศ
สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน
บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ


การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

· หัวข้อ: การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
· บทความทั้งหมด: 6
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 79183
ต้นไม้ลดมลพิษ ได้จริงหรือ?
แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Area Expansion
พื้นที่สีเขียวของโตเกียว
การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร


การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

· หัวข้อ: การมีส่วนร่วม
· บทความทั้งหมด: 15
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 105149
เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ
ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3)
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2)
กลับบ้านหลังน้ำลดคราวนี้ มีอะไรต้องทำ
Go Green
รายงานสถานการสิ่งแวดล้อม ปี 2549-2550


การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

· หัวข้อ: การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
· บทความทั้งหมด: 10
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 82408
วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน
วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
หลากหลายวิธีร่วมสร้างสีเขียวให้ชีวิต
เคล็ด(ไม่)ลับ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน
กลีบดอกทานตะวันสร้างแรงบันดาลใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส
ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL
1 วันกับการรักษ์พลังงานสำหรับเยาวชน
ไบโอดีเซลจากสาหร่าย
ขยะ มูลค่าที่มองไม่เห็น


ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

· หัวข้อ: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· บทความทั้งหมด: 32
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 262982
ผลการประเมินการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร
การศึกษานโยบายการลดและคัดแยกขยะกรุงเทพมหานคร
คู่มือการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะถูกต้อง
มูลฝอยจากกรุงเทพฯ ไปไหน?
แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)
แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า
House Maintenance - รู้จักแยก รู้จักทิ้ง
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs)
อันตรายและแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ และซากแบตเตอรี่
รู้หรือไม่ ในบ้านเรามีขยะอันตรายอะไรบ้าง


บทความน่าสนใจ

บทความน่าสนใจ

· หัวข้อ: บทความน่าสนใจ
· บทความทั้งหมด: 8
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 93395
ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่
ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ
น้ำเสียในบ้านมาจากไหน?
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?
การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน


ยุทธศาสตร์การบริหาร

ยุทธศาสตร์การบริหาร

· หัวข้อ: ยุทธศาสตร์การบริหาร
· บทความทั้งหมด: 6
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 62728
ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ปี 2556-2559
ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
Bangkok State of ENVIRONMENT 2008 - 2009
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552


Topics ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.