Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ขอต้อนรับสู่บทวิจารณ์รู้ใช้...พลังงาน

รู้ใช้...พลังงาน        
        ความหวังต่อเสถียรภาพน้ำมันที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานต่างก็ออกมาพูดถึงภาวะการผลิตว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังเพราะน้ำมันใกล้จะหมดโลกแล้วนั้น ถึงจะไม่มีการชี้ชัดได้ว่าปริมาณน้ำมันใต้พื้นธรณียังเหลืออยู่กี่มากน้อย มีเพียงการคาดการณ์ว่าจะใช้ได้อีกกี่ปี แต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ประเทศผู้ใช้น้ำมันทั่วโลก เดินหน้าหาพลังงานทางเลือกไว้ใช้ในประเทศเพื่อความมั่นคงระยะยาว  
       
        สำหรับประเทศไทย ได้ตื่นตัวต่อการสร้างสรรค์พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนไว้เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน เพราะดูจากแนวโน้มการใช้น้ำมันของบ้านเราแล้ว ถือได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง กล่าวคือ ประเทศไทยบริโภคน้ำมันมากเป็นลำดับที่ 15 ของโลก และการใช้น้ำมันในประเทศก็เป็นน้ำมันที่เกิดจากการนำเข้ามากถึง 90% จากปริมาณการใช้ทั้งหมด 
       
        เมื่อราคาน้ำมันผันผวนอยู่ในช่วงขาขึ้น คนไทยก็เฮหันไปพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ หรือแอลพีจี ซึ่งเดิมทีมีไว้รองรับการใช้ของภาคครัวเรือนเป็นหลักและเมื่อมีการใช้ผิดประเภทมากยิ่งขึ้น ไทยก็ต้องหันไปนำเข้าแอลพีจีในปริมาณมาก ก่อให้เกิดการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศอย่างที่ไม่ควรจะเสียจากก่อนหน้านี้ที่เราสามารถผลิตใช้ได้เองอย่างพอเพียงทำให้มีการพยายามมองหาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาทดแทนมากขึ้น 
       
        วันนี้ วงการพลังงานทดแทนของไทยกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปเป็นร่าง และขยายวงสู่การใช้งานทั้งในภาคประชาชนและการใช้เชิงพาณิชย์เกิดความหลากหลายมากขึ้นตามลำดับ 
        
       
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2552 (สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ) [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S ]
[ T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  0 ]


[ เขียนบทวิจารณ์ ]


10 บทวิจารณ์ที่นิยมอ่านมากที่สุด10 บทวิจารณ์ล่าสุด
1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)
7) 7)
8) 8)
9) 9)
10) 10)


ขณะนี้มีบทวิจารณ์ทั้งหมด 0 เรื่องในฐานข้อมูล
Reviews ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.