Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

Environment Department: การมีส่วนร่วม

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ
การมีส่วนร่วม Anonymous บันทึก "หากเราพิจารณาผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่จับจ่ายใช้สอยและบริโภคทุกวัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชนิดกระป่อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กล่องโฟม ถุงพลาสติก ฯลฯ "เราจ่ายเงินให้ค่าขยะเหล่านี้ไปเท่าไร"  สิ่งที่เราได้จ่ายไปสำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อมมีมูลค่าไม่เท่ากันกับสิ่งที่เราได้รับคืนกลับมาในกระเป่า แต่การเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่เป็นขยะนับได้ว่เป้นการเยนรู้ชั้นเยี่ยมที่ทุกคนควรเรียนรู้ และคงไม่สายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความขาดแคลน จากหายนะธรรมชาติ และจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอีก และเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเริ่มต้นทบทวน "เพิ่มมูลค่าเงินในกระเป๋าตั้งแต่วันนี้" และนี่คือเป้าหมายของเรา
          การให้ความสำคัญกับการทำตลาดเป็นอีกสิ่งปนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การใส่ใจกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง และให้คนหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มากขึ้น การกำจัดของเหลือทิ้งด้วยการออกแบบเสมือนเป้นการเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ได้ ทั้งนี้การออกแบบจึงมีความสำคัญเพื่อสร้างจุดขายเพิ่มเติมมากกว่าคำว่า "รักษ์โลก" แต่ต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์  การที่กระแสโลกปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมแและการลดภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายรวมทั้งส่งออกได้นั้น จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ช่วยรักษ์โลกไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้งาน จึงเป็นที่มาของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          วัสดุเหลือใช้ ถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่คิดทำอะไรจะกลายเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่า ย่อยยาก ไม่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากเราใส่ใจหยิบมาแปรรูป จากขยะไร้ค่าจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขึ้นมา เกิดประโยชน์ขึ้นคือ ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นและสร้างตจิตสำนึกดีถึงกัน ในการกระตุ้นให้ตระหนักเรื่องการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
          Reuse Reduce และ Recycle หรือ 3R จึงถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้ศิลปะการคืนชีวิตให้ขยะหรือเศษเหลือใช้ของโรงงานมาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเลือก R แรก คือ Reuse มาใช้ก่อน ด้วยการออกแบบสิ่งเหลือใช้เหล่านั้น เพื่อเปลี่ยนจากขยะให้เป็นชิ้นงานใหม่ และสามารถทำเงินได้ด้วยการลดปริมาณขยะไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากของที่มีอยู่โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง น่าจะมีประโยชน์มาก และที่สำคัญอาจทำให้งานออกแบบของเมืองไทยมีความแตกต่างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกระแสรักษ์โลกกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ทำให้สามารถหาผู้ซื้อสินค้าประเภท Eco-products ง่ายขึ้น


"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 11 September 2013@15:42:38 (10814 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10484 ไบต์ | 27 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "6.  บทสรุป
          การจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงแค่เก็บกวาด ทำความสะอาด แล้วขนย้ายไปฝังกลบหรือนำไปเผาทำลายโดยเปล่าประโยชน์  แต่เป็นการจัดการโดยใช้ประโยชน์จากขยะทุกชิ้นในรูปของทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทั้งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภทแก้ว  กระดาษ โลหะ พลาสติก หรือนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของพลังงานความร้อน หรือพลังงานจากการหมักเอาก๊าชมีเทน  หรือในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำกลับไปใช้ในแปลงเกษตรได้อีก ทดแทนการใช้สารเคมี  โดยที่มีระบบการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดที่สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมและขนส่งและนำเข้าโรงงานตามประเภทของวัสดุแต่ละชนิด ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ครอบคลุมและกรอบทางสังคม และความพยายามสื่อสารกับประชาชนอย่างมากผ่านสื่อต่างๆ การเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย การเข้าถึงครัวเรือนและชุมชน ประกอบกับวัฒนธรรมเสียดายของ Mottanoi ทำให้คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทิ้งขยะถูกถัง ถูกวัน ตามที่กฎหมายกำหนด
  "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 23 May 2012@09:16:45 (5316 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11182 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method
การมีส่วนร่วม lada บันทึก "


                                "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Tue 22 May 2012@10:40:11 (37757 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10270 ไบต์ | 26 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4)ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา
การมีส่วนร่วม Anonymous บันทึก "

          เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ย่อยสลายกลายเป็นดินและปุ๋ยบำรุงต้นไม้ หมักก๊าซชีวภาพ ทำอาหารสัตวื กิ่งไม้ขนาดหญ่นำไปทำฟืนและเผ่าถ่าน เก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้พ่นป้องกันแมลงได้

          ลองมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์แบบง่าย ๆ และเลือกใช้วิธีการตามความเหมาะสม

"
ผู้บันทึก admin เมื่อ Fri 22 June 2012@10:24:55 (8948 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4876 ไบต์ | 16 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)
การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "

5.3  เทคโนโลยีการฝังกลบมูลฝอย
          การฝังกลบมูลฝอยด้วยวิธี Semi Aerobic Method เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาถึงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบเอียงร้อยละ 20 ที่ต้องใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงวิธีการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยของประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 80 จะถูกนำไปเผาที่เหลือร้อยละ 20 จะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งได้แก่ เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ และมูลฝอยที่เผาไม้ไม่ได้ เพื่อเป็นการบูรณาการให้การใช้ที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับการจัดการมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ (*****
UOKA UNIVERSITY) จึงได้ศึกษาและทดลองการฝังกลบมูลฝอยที่ก่อให้เกิดน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ในปริมาณน้อยและมีค่าความสกปรกของน้ำน้อยกว่าวิธีการฝังกลบด้วยวิธีฝังกลบแบบธรรมดาด้วยหลักการการเติมอากาศเข้าไปใน Cell ของบริเวณฝังกลบด้วยวิธีการนำเอาน้ำ

ชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภายในบริเวณฝังกลบมาบำบัด ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้เกิดระบบอากาศไหลเวียนบริเวณฝังกลบ ส่งผลให้การย่อยสลายในพื้นที่ฝังกลบเป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงเกิดปริมาณน้ำชะมูลฝอย และกลิ่นเหม็นน้อยกว่าการฝังกลบด้วยวิธีปกติ โดยมีวิธีการวางท่อรวบรวมน้ำเสียแบบก้างปลา ซึ่งประกอบด้วยท่อหลักและท่อย่อย และท่อมีการเจาะรูเพื่อสะสมน้ำเสียและคลุมทับด้วยหินทราย เพื่อป้องกันการอุดตันท่อรวบรวมน้ำเสีย ส่วนปลายท่อที่บรรจบระหว่างท่อแรกกับท่อหลักจะถูกติดตั้งท่อแนวตั้ง เพื่อเป็นท่อระบายก๊าซที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในหลุมฝังกลบ ส่วนปลายท่อหลักจะต่อท่อไปสู่บ่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่สร้างไว้นอกพื้นที่ฝังกลบ

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Tue 22 May 2012@15:06:13 (6374 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10172 ไบต์ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.166.207.223


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : LatiaLeone
สมาชิกทั้งหมด : 2,730,858

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.