Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

Environment Department: การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Anonymous บันทึก "

คอมพิวเตอร์
          เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะการใช้พลังงานต่ำได้ และผ่านการทดสอบการ
ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน ช่วยประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้

"
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wed 25 February 2015@08:19:02 (4571 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7866 ไบต์ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)หลากหลายวิธีร่วมสร้างสีเขียวให้ชีวิต
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Anonymous บันทึก "


1. ปั่นจักรยาน
 การปั่นจักรยานถือเป็นการเดินทางที่ช่วยลดปัญหามลพิษได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
หากต้องเดินทางใกล้ๆ
ควรหันมาปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานต์ หรือรถยนต์
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังขยายเส้นทางจักรยาน
(Bike Lane) เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรองรับจำนวนผู้ใช้จักรยานที่เพิ่มสูงขึ้น

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 30 October 2013@15:02:15 (5664 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4244 ไบต์ | 57 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)กลีบดอกทานตะวันสร้างแรงบันดาลใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน lada บันทึก "


    

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Tue 05 June 2012@12:02:49 (8313 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3391 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Anonymous บันทึก "1.  ระบบแสงสว่าง
 
ปิดหลอดไฟบางบริเวณให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ
 อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
 ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
 อย่าใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน 
"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 02 April 2014@10:27:04 (5988 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8567 ไบต์ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)เคล็ด(ไม่)ลับ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน lada บันทึก "
"
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wed 11 July 2012@11:53:55 (5091 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3499 ไบต์ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.146.195.24


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : GertieRahm
สมาชิกทั้งหมด : 2,769,028

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.