Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

Environment Department: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ผลการประเมินการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "                 กรุงเทพมหานครยังไม่บรรลุเป้าหมายลดปริมาณมูลฝอยตามเป้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 2556-2575 โดยในช่วง 4 ปี แรกยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีหลายเขตที่ปริมาณขยะลดลง โดยพบมีหลายปัจจัยที่ทำให้ขยะลดลง แต่ทำได้ยากเช่นการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตเก็บมูลฝอยแยกประเภทแล้วนำไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารเขตให้ความสำคัญและนำนโยบายปฏิบัติอย่างจริงจัง ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองทั้งธุรกิจและที่อยู่อาศัย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บมูลฝอยที่สัมพันธ์กับการคัดแยกขยะ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และมีแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลางชัดเจน "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Tue 10 April 2018@11:19:50 (805 ครั้ง)
(มีต่อ... | 29621 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)คู่มือการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะถูกต้อง
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "วัฒนธรรมคนไทย เปลี่ยนได้หรือยัง? 
เมื่อ 20 ปีก่อน ตาวิเศษเคยรณรงค์คนไทยทิ้งขยะให้ถูกถัง...จำได้ไหม...
หลายคนบอกว่าจำได้...แต่เชื่อไหมวันนี้ยังมีคนทิ้งขยะนอกรถ ขณะรถว่ิ่ง ทิ้งขยะในที่ว่างริมถนน 
เพราะไม่รู้จะทิ้งอย่างไร หรือหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายก็เป็นได้ 
วันนี้ก็เลยนำคู่มือการทิ้งขยะ การแยกขยะ แยกแล้วใครเก็บ ใครใช้ประโยชน์ ขยะประเภทไหนทิ้งอย่่างไร มาดูกันเลยครับ 

"
ผู้บันทึก panu เมื่อ Mon 09 April 2018@17:03:39 (586 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7283 ไบต์ | 9 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2)
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล happy_aom บันทึก "
"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Thu 25 April 2013@15:59:48 (4920 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5526 ไบต์ | 28 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)การศึกษานโยบายการลดและคัดแยกขยะกรุงเทพมหานคร
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "            การบริหารนโยบายลดปริมาณขยะบรรลุผลหรือไม่  น้ําเพชร  ฉันทะวิบูลย์ ได้ค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกถ่ายทอดลงไปดําเนินการในพื้นที่เขตซึ่งมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อความสําเร็จของนโยบาย "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Mon 09 April 2018@18:46:06 (418 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9754 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)มูลฝอยจากกรุงเทพฯ ไปไหน?
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล lada บันทึก "          มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จะถูกรวบรวมและขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนถ่ายมูลฝอยสายไหม สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมและสถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช จากนั้น มูลฝอยทั่วไปจะถูกขนถ่ายไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และหลุมฝังกลบในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนมุลฝอยอินทรีย์ส่วนหนึ่งนำไปทำปุ๋ยหมักที่โรงปุ๋ยอ่อนนุช
          สำหรับมูลฝอยติดเชื้อรวมถึงมูลฝอยอันตรายอื่นๆ กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการขนส่งและกำจัดด้วยวิธีการเฉพาะ
"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Tue 13 August 2013@13:41:08 (5621 ครั้ง)
(มีต่อ... | 781 ไบต์ | 28 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.146.195.24


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : BusterHami
สมาชิกทั้งหมด : 2,769,012

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.