การลดการเกิดมูลฝอย
วัน Tue 27 August 2013@15:15:50
หัวข้อ: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน


คิดก่อนซื้อ
ใช้อย่างคุ้มค่า
ใช้ถุงผ้าและตระกร้าแทนถุงพลาสติกคิดก่อนซื้อ
          ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องปฏิเสธสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองในการผลิตเพื่อช่วยลดการเกิดมูลฝอย และประหยัดทรัพยากร
วิธีการ
          • เตรียมภาชนะในการบรรจุอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการรับถุงหรือภาชนะพลาสติกจากร้านค้า
          • หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุหลายชั้น
          • หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช้ครั้งเดียว มีอายุการใช้งานสั้น ไม่ได้มาตรฐาน
          • ควรเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
          • เลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังจากการบริโภค ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอย
          • เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจำ–คืนเงิน เช่น ขวดเครื่องดื่ม
          • ควรเปรียบเทียบการซื้อและบริโภคสินค้าของตนเอง ว่ามีการคิดก่อนซื้อมากขึ้นกว่าเดิมหรือยัง

ใช้อย่างคุ้มค่า
          สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราซื้อมานั้น มีอายุการใช้งานแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์บางประเภทสามารถใช้ได้หลายครั้ง ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงานลดปริมาณมูลฝอย และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
วิธีการ
          • บำรุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น
          • ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก
          • เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่นแบตเตอรี่บรรจุไฟฟ้าใหม่ได้
          • นำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่นถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ขวดน้ำดื่ม กล่องใส่ขนม
          • ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์วารสาร
          • บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช้แทนที่จะทิ้ง เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์
          • นำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ การนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของ แจกัน การนำเศษผ้ามาทำเปลนอน เป็นต้น

ใช้ถุงผ้าและตระกร้าแทนถุงพลาสติก
          ถุงพลาสติกที่เราใช้นั้นต้องใช้เวลาถึง 450 ปี ในการย่อยสลาย ผลิตจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิล (เกิดจากการสะสมของซากพืชซากสัตว์) เป็นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากและด้วยต้นทุนที่ต่ำ
วิธีการ
          • หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก เพราะส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็กที่ใช้งานเพียงเล็กน้อยแล้วก็ถูกทิ้ง
          • เข้าร้านค้าซื้อสินค้า โดยปฏิเสธถุงพลาสติก แล้วนำสินค้าใส่ถุงผ้าที่นำไป
          • บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ จัดเตรียมถุงผ้าไว้จำหน่ายในราคาถูก ก็สามารถเลือกซื้อเพื่อใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก เพราะถุงผ้าสามารถใช้ได้หลายครั้ง
          • หากไปตลาดซื้อหากับข้าวก็ให้นำตะกร้าติดตัวไปเสมอ ข้อดีในการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าก็คือทำความสะอาดง่าย ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน ใช้ซ้ำได้มากกว่าถุงพลาสติก ถ้าคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยให้ลดมูลฝอยถุงพลาสติกอย่างน้อย 1,000 ล้านถุงต่อปีเลยทีเดียวบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=158