เหตุ...แห่งมลพิษทางอากาศ
วัน Thu 11 April 2013@12:41:13
หัวข้อ: การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
การจราจร (Traffic Jam)
          กรุงเทพมหานครกับปัญหาจราจร ถือเป็นของคู่กันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด จากสถิติพบว่าแต่ละปีปริมาณยานพาหนะที่ออกสู่ท้องถนนเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับถนนที่มีขนาดและเส้นทางเท่าเดิม ปัญหาการจราจรจึงเป็นอีกสาเหตุของมลพิษทางด้านอากาศและเสียง รถราที่เคลื่อนตัวได้ช้าทำให้น้ำมันถูกเผาผลาญมากขึ้น อีกทั้งรถยนต์หลายคันเป็นรถเก่า สภาพเครื่องยนต์สึกหรอ ทำให้การสันดาปน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณื นำไปสู่การปล่อยควันเสีย ประกอบกับการใช้แตร กลายเป็นมลพิษทางเสียง อีกหนึ่งปัญหาที่พบจากการเจรจาติดขัด
          ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครทำให้เกิดสารพิษ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั่ว และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โรงงานอุตสาหกรรม (Industries)
          ผลพวงจากเศรษฐกิจที่เติบโต นำไปสู่การสร้างฐานการผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมจึงกลายเป็นหนึ่งต้นเหตุของมลพิษในกรุงเทพฯ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการกำหนดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แต่ก็พบว่าในเขตชุมชน และที่อยุ่อาศัยยังมีดรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลางตั้งอยู่มาเป็นเวลานาน นำไปสู่มลพิษทางอากาสและเสียง โดยเฉพาะด้านอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ อาทิ ฝุ่นละออง, ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน, ก๊าซคาร์บอนมอนไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์    


การก่อสร้าง (Construcation)
          การขยายตัวของเมืองและความเจริยของมหานครแห่งนี้ นำไปสู่การก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่พักอาศัย และอาคารสูงต่างๆ มากมาย กลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของมลพิษทางอากาศและเสียงที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น เสียงดังและฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้ง กลิ่นสีจากอาคารสร้างใหม่ที่มีการศึกษาว่าหากสูดดมในปริมาณมาก จำทำให้วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้ และอาจส่งผลต่อความจำเลอะเลือน
          ตัวอย่างลักษณะกิจกรรมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
          -  การเจาะ ตัด ขัดผิว วัสดุที่มีฝุ่นด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
          -  การผสมคอนกรีต การไสไม้ หรืองานที่ทำให้เกิดมลภาวะ
          -  การขนส่งวัสดุ
          -  การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นด้วยสายพาน
          -  บริเวณก่อสร้างและทางเข้าออก
          -  การจัดเก็บวัสดุเหลือใช้
          -  การจัดกองวัสดุที่พักอาศัยและอาคารสูง (House & Building)
          คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามลพิษทางอากาศและเสียง ถ้าไม่เกิดจากการจราจรติดขัด ก็เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการก่อสร้าง แต่รู้หรือไม่ว่าที่พักอาศัยและอาคารถือเป็นอีกหนึ่งตัวการปล่อยมลพิษ เช่น ควันบุหรี่จากพนักงานในอาคาร ฝุ่นกระดาษที่เกิดจากเครื่องปริ้นทืเตอร์ ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สขณะปรุงอาหาร หรือแม้กระทั่งการเปิดวิทยุ โทรทัศน์เสียงดัง ซึ่งวิธีแก้ไขคือ การให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับผู้อยู่อาศัยในที่พักและอาคารสำนักงาน ให้เข้าใจว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่นำไปสู่การเกิดมลพิษทางอากาศและเสียง และหาทางหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว เพื่อให้รุงเทพมหานคร ก้าวสู่เมืองปลอดมลพิษได้อย่างสมบูรณ์
          แหล่งมลภาวะทางอากาศในเขตที่พักอาศัยและอาคารสูง
          -  ควันบุหรี่ในครัวเรือน
          -  การตกแต่งครวัเรือน
          -  การใช้เครื่องปรับอากาศ
          -  การใช้สารเคมีกำจัดแมลงภายในครัวเรือน
          -  การทำความสะอาดครัวเรือน
          -  การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน
          -  การใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารารเผาไหม้ในที่โล่ง (Open Burning)
          การเผาหญ้า เศษวัชพืช เศษขยะ หรือไฟไหม้ป่า ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ควันที่เกิดจากเผาไหม้สามารถกระจายไปในพื้นที่กว้างจากแรงลม และก่อให้เกิดมลพิษต่อพื้นที่อื่น ควันเหล่านี้ล้วนประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคารืบอนไดร์ออกไซด์ ก๊าซคารืบอนมอนอกไซด์ รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งเป็นตัวการของสารก่อมะเร็งบทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=152