สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs)
วัน Wed 26 December 2012@14:57:52
หัวข้อ: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล


     สารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือคลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง

แหล่ง VOCs ในชีวิตประจำวัน เช่น
     -  สีทาบ้าน
     -  น้ำยาฟอกสี
     -  สารตัวทำละลายในพิมพ์
     -  ควันบุหรี่
     -  อู่พ่นสี
     -  โรงงานอุตสาหกรรม
     -  น้ำยาซักแห้ง
     -  น้ำยาสำหรับย้อมผมและน้ำยาดัดผม
     -  สารฆ่าแมลง
     -  สารที่เกิดจากการเผาไหม้และปะปนในอากาศ น้ำดื่ม เครื่องดื่มและอาหาร

การป้องกันอันตรายจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย


1.  ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายสูงต่อสุขภาพโดยไม่จำเป็น2.  หากจำเป็นต้องใช้ VOCs ควรซื้อในปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็นต้องใช้ทันที ไม่ควรซื้อเผื่อเป็นปริมาณมาก


3.  อ่านฉลากหรือคู่มือก่อนการใช้สาร VOCs และปฎิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอย่างเคร่งครัด


4.  ไม่นำสาร VOCs ในบ้านเรือนมาผสมกันนอกจากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก5.  ใช้สาร VOCs ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี และไม่เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหารเครื่องดื่ม


6.  ไม่เปิดฝาภาชนะบรรจุสาร VOCs ทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน


7.  เก็บภาชนะบรรจุสาร VOCs ให้พ้นจากสัว์เลี้ยงและมือเด็ก


8.  นำภาชนะบรรจุสาร VOCs ไปทิ้งทันทีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ทิ้งภาชนะลงถังขยะโดยตรง ควรตรวจสอบวันนัดจัดเก็บขยะอันตรายของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อส่งให้พนักงานนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี9.  บุหรี่มีสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในอาคาร10.  ควรให้ร้านซักแห้งล้างน้ำยาซักแห้งบนเสื้อผ้าให้หมดก่อนรับเสื้อผ้าคืน เพราะผู้สวมใส่อาจสูดดม ไอระเหยของสารเปอร์คลอโรเอทธิลีน วึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=145