รู้หรือไม่ ในบ้านเรามีขยะอันตรายอะไรบ้าง
วัน Wed 18 July 2012@09:31:03
หัวข้อ: ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล


     ขยะอันตรายจากชุมชน มีชื่อภาาาอังกฤษว่า Household Hazardous Waste มักพบได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งจากบ้านเรือน ที่พักอาสัย อาคารสำนักงาน ร้านค้าต่าง ๆ

    

ตัวอย่างขยะอันตรายที่พบเป็นประจำในบ้านเรือนของเรา ได้แก่
      ทั้งนี้ ลองสำรวจผลิตภัณฑ์ในบ้านว่า มีผลิตภัณฑ์ประเภท ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ น้ำยาทำความสะอาด ยาและเครื่องสำอางหมดอายุ น้ำยาทาเล็บ น้ำยาเปลี่ยนสีผม กระจกเงา กระป๋องสเปร์ ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ตัวทำละลาย ทินเนอร์ กาว ปากกาเคมีฯ หรือไม่ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ล้วนเป็นอันตราย เพราะมีสารเคมีที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน สารที่ทำปฏิกิริยาเคมีหรือระเบิดได้ สารเคมีที่ติดไฟได้หรือสารที่มีความเป็นพิษ
     แม้ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามคำแนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์ แต่ก็อาจจะเป็นอันตรายหากใช้อย่างขาดความระมัดระวัง หรือลืมไปว่าเรากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายอยู่  อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ในบ้านสามารถเกิดได้ หากวางทิ้งไว้ในที่เด็กเล็กสามารถหยิบฉวยได้ หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้กับเครื่องดื่มหรืออาหาร
 นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีสารระเหยหรือละอองที่สามารถทำความระคายเคืองต่อปอด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเผาไหม้ การเจ็บป่วย ตาบอด และอาจถึงแก่ชีวิต
     เมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายหมดอายุหรือไม่ต้องการใช้แล้วจะถูกทิ้งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือน ซึ่งอาจมีจำนวนน้อยหากเทียบกับขยะทั่วไป แต่เป็นขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
     ขยะอันตรายจากบ้านเรือนเหล่านี้ หากมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ ขณะเดียวกันคนงานเก็บขยะอาจได้รับอันตรายจากไอระเหยหรือจากการสัมผัสสารเคมีได้ นอกจากนี้ การนำไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไป สารอันตรายจะสามารถปนเปื้อนสู่น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งในการใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคของเราได้
    

บทความนี้มาจาก Environment Department
http://bangkok.go.th/environment

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://bangkok.go.th/environment/modules.php?name=News&file=article&sid=136