Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
[ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ]

·ขยะกรุงเทพมหานครจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างไร?
·ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
·ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
·ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
·การลดการเกิดมูลฝอย
·แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
·ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
·ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
·สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน
ติดประกาศ Thu 21 July 2011@16:22:27 โดย Paeng

บทความน่าสนใจ Anonymous บันทึก "          ภูมิทัศน์ดาดฟ้าหรือสวนหลังคาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่คำว่าหลังคาเขียว (Green Roof)ซึ่งเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยบ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายโดยทั่วไปทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าหลังคาเขียวมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งหลายประเทศในยุโรปได้ใช้กันมานานและแพร่หลายสู่ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ต่างออกข้อบัญญัติบังคับให้มีการใช้หลังคาเขียวมากขึ้น โดยอาศัยกฎหมายควบคุมอาคาร


หลังคาเขียวคืออะไร?               
          หลังคาเขียว (Green Roof) มิใช่การเล่นสีหลังคาเพื่อความสวยงาม แต่หมายถึงหลังคาที่ใช้พืชพรรณสีเขียวไปปลูกบนดินที่เหมาะสมเพื่อลดความร้อน ที่ผ่านเข้าสู่อาคารทางหลังคา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับความร้อนทั้งหมดที่เข้าสู่ทางอาคาร “เปลือกอาคาร” (Building Envelop) นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว หลังคาเขียวยังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย เช่น ช่วยลดปริมาณน้ำฝนจากหลังคาที่ไหลสู่ระบบระบาย เป็นการช่วยบรรเทาการท่วมจากน้ำฝนช่วงฝนตกหลักและการสร้างระบบนิเวศน์ในเมืองอีกด้วย มีหลายประเทศที่อ้างว่าการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและคุณประโยชน์อื่น ๆ ของหลังคาเขียว สามารถคุ้มทุนค่าก่อสร้างได้ภายใน 5 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของพื้นที่หลังคาต่อพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคารปรับอากาศ นอกจากนี้หลังคาเขียวอาจหมายถึงหลังคาที่คลุมด้วย “เทคโนโลยีเขียว” อื่น เช่น แผงสุริยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า หรือบ่อบำบัด “น้ำสีเทา” (Gray Water) ซึ่งเป็นน้ำเสียที่บำบัดขั้นต้นแล้ว หรือเป็นน้ำเสียที่เสียเพียงเล็กน้อยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้น้ำรดต้นไม้   สวนหลังคาเขียวที่สร้างเพื่อความสวยงามและการใช้สอยนับรวมเป็น “หลังคาเขียว” ด้วย 
หลังคาเขียวบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
 
          หลังคาเขียวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลดการใช้พลังงาน จึงเท่ากับเป็นการลดการเผาผลาญพลังงานจากฟอสซิลซึ่งปลดปล่อย CO2 ที่เข้าสู่บรรยากาศซึ่งมีผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ต้นไม้ ดินปลูก และความชื้นในดินปลูกจะดูดซับพลังงานความร้อนและแสงในรูปของการระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration) กล่าวคือ ทั้งการระเหยของน้ำจากดินปลูกและจากการคายน้ำจากพืชพรรณที่ปลูกคลุมอยู่ ช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยจากความร้อนแฝง และการสะท้อนความร้อนบางส่วน จากการตรวจวัดของหลายแหล่งวิจัยพบว่า ค่าการถ่ายเทความร้อนทางหลังคาระหว่างกลางเกือบหมดไปโดยสิ้นเชิง สำหรับประเทศเขตหนาว หลังคาเขียวยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความอุ่นไม่ให้หนีออกทางหลังคาอีกด้วย นอกจากการลดการใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็นได้มากแล้ว ตัวพืชพรรณเองนอกจากการคาย O2 สู่บรรยากาศแล้วยังดูดซับ CO2 ในบรรยากาศมาสร้างอาหารและตัวต้นจำนวนหนึ่งด้วย หลังคาเขียวจึงมีส่วนบรรเทาภาวะโลกร้อนจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยมีนัยสำคัญ
 


ค่าความร้อนผ่านหลังคา (RTT-Roof Thermal Transfer Value) 
          อาคารปรับอากาศทั่วไปใช้พลังงานไฟฟ้า (รวมเครื่องทำความอบอุ่นในประเทศหนาว) ประมาณร้อยละ 60 แสงสว่างประมาณ ร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในอาคาร ความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคารเป็นความร้อนจากภายนอกที่ผ่านทาง “เปลือกอาคาร” ได้แก่ ผนังและหลังคาประมาณร้อยละ 60 และเกิดจากระบบการใช้แสงสว่างภายในอาคารประมาณร้อยละ 20 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความร้อนภายนอกที่เข้าทางเปลือกอาคารทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด นอกจากนี้ในเนื้อที่ที่เท่ากัน ความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเข้าสู่อาคารผ่านทางหลังคาที่ค่อนข้างแบนราบจะสูงกว่าการผ่านเข้าทางผนังทางดิ่งประมาณ 3 เท่า1 ในพื้นที่เท่ากัน แต่ด้วยสัดส่วนปริมาณผิวของหลังผันแปรตามประเภทและความสูงของอาคาร ดังนั้น การตัดความร้อนทางหลังคาจึงช่วยประหยัดพลังงานในอาคารปรับอากาศผันแปรอยู่ประมาณระหว่างร้อยละ 30 – 40 ซึ่งนับว่าประหยัดได้มาก นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าการปลดปล่อย CO2 ทั้งหมดของโลกเกิดจากการเดินทางและการขนส่งประมาณร้อยละ 40 จากการเกษตรและอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 30 จากการทำกิจกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (Built Environment) อีกประมาณร้อยละ 30 ดังนั้น หากสามารถตัดความร้อนผ่านหลังคาร่วมกับการใช้ฉนวนความร้อนตามผนังแล้ว อาคารทุกประเภททั่วโลกจะช่วยลดการปลดปล่อย CO2 จากการผลิตกระแสไฟฟ้าลงได้อย่างมหาศาล
 

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island Effects)               
          ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศทั่วไปในบริเวณหนาแน่นของเมืองที่สูงกว่าส่วนชานเมืองหรือชนบทในตอนกลาง โดยเฉพาะช่วงบ่ายทำให้อุณหภูมิของเมืองชั้นในที่หนาแน่นสูงกว่าอุณหภูมิชานเมืองและชนบทโดยรอบประมาณ 2 – 4°C เป็นเหตุให้โหลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีรายงานวิจัยระบุว่าการลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศลง 1°C จะทำให้สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และว่าหากคาดฟ้าและหลังคาอาคารต่าง ๆ ในกรุงโตเกียว เป็นหลังคาเขียวร้อยละ 50 จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

คุณประโยชน์ของหลังคาเขียว
          คุณประโยชน์หลักของหลังคาเขียวนอกจากเป็นการอนุรักษ์พลังงานที่โยงไปถึงการบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการลดการปลดปล่อย CO2 แล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าทำความเย็นและความอุ่นได้มากอีกด้วย ที่ทำการนครชิกาโก สามารถประหยัดเงินได้มากถึง 25,000 เหรียญภายในเวลา 5 ปี จากการสร้างหลังคาเขียวเนื้อที่ 2,000 ตารางเมตร บนหลังคาอาคารที่ทำการนครโตเกียวมีอาคารใหม่เป็นหลังคาเขียวร้อยละ 20 ประเทศเยอรมนีมีหลังคาเขียวรวมกันทั้งประเทศร้อยละ 12 ซึ่งช่วยลดการปล่อย CO2 และช่วยประหยัดเงินเฉพาะค่าพลังงานที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อนได้มหาศาล ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับหลังคาเขียวในเมืองหนาแน่น คือ การช่วยลดปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงจากหลังคา ซึ่งสร้างปัญหาน้ำฝนท่วมฉับพลัน หลังคาเขียวที่มีดินปลูกและชั้นรองรับหนา 20 ซ.ม. สามารถอุ้มน้ำฝนช่วง 15 นาทีแรกได้ร้อยละ 93.2 – 76.6 – 64.4 และ 54.4 ของปริมาณฝน 25 – 50 -75 และ 100 มม. ตามลำดับ2 ประโยชน์สำคัญของหลังคาเขียวถัดมาได้แก่ การลดเสียงรบกวนหลังคาเขียวสามารถลดเสียงรบกวนที่มาจากด้านหลังคาได้ถึงมากร้อยละ 40 เดซิเบล นอกจากนี้ ยังมีคุณประโยชน์อื่นหลายประการ เช่น  ใช้เป็นสวนพักผ่อน   ใช้ปลูกผัก ผลไม้ และไม้ดอก   ช่วยกรองมลพิษ และโลหะหนักที่ติดเมล็ดฝนนำขณะตกผ่านอากาศ   ช่วยปลดปล่อย O2 ในขณะที่เก็บกัก CO2  ให้ที่อยู่อาศัยพักพิงของนกและสัตว์ เป็นการส่งเสริมระบบนิเวศในชุมชนเมือง ฯลฯ   ช่วยทำให้พื้นโครงสร้างดาดฟ้า และระบบกันซึมมีอายุใช้งานนานขึ้น
 

ความเป็นมา
          แม้การทำสวนหรือทำภูมิทัศน์บนดาดฟ้าหรือบนหลังคาเพื่อประโยชน์ใช้สอย หรือเพื่อความสวยงามมีมานานตั้งแต่สมัยบาบิโลน (สวนลอยบาบิโลน) ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่การทำ “หลังคาเขียว” เพื่อการประหยัดพลังงานเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพิ่งเกิดขึ้นอย่างจริงจังในยุโรปประมาณ 40 ปี เริ่มด้วยแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานในเยอรมนีเมื่อประมาณ พ.ศ. 2508 และแพร่หลายมากขึ้นจนทั่วยุโรป ปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 12 ของอาคารทั้งหมดในเยอรมนีเป็นหลังคาเขียว ประเทศสหรัฐฯ มีการใช้หลังคาเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พิธีสารเกียวโตมีผลให้ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะนครโตเกียวและนครใหญ่อื่น ๆ หลายแห่งได้ตราเป็นเทศบัญญัติบังคับอาคารใหม่ทำหลังคาเขียว รวมทั้งอาคารเก่าที่สามารถทำได้
 

การก่อสร้างและการดูแลรักษา
 
          การก่อสร้างและการดูแลรักษาหลังคาเขียวขึ้นอยู่กับประเภทดังกล่าวข้างต้น หลังคาเขียวที่มีวัตถุประสงค์เชิงเดี่ยว หรือ “ประเภทปล่อย” ที่ไม่ต้องการความสวยงามจะมีน้ำหนักเบา ใช้พืชพรรณที่ทนทานต่อสภาพขาดน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นพืชพื้นถิ่น ประเภทอวบน้ำหรือพืชคลุมดินที่ขึ้นได้ในที่แล้ง โดยที่วัสดุปลูกและพรรณไม้รวมทั้งระบบระบายน้ำที่ทำเฉพาะหลังคาเขียวจะมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ดีปัจจัยหลัก ๆ ที่พึงพิจารณาในการสร้างหลังคาเขียว มีดังนี้
 

          1) การรับน้ำหนักของหลังคาหรือดาดฟ้า
          อาคารเดิมทั่วไปมีหลังคาเป็นคอนกรีตอยู่แล้ว ซึ่งรวมทั้งหลังคาตึกแถวทั่วไปสามารถทำหลังคาเขียวแบบปล่อยหรือกึ่งปล่อยได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักมากนัก แต่หากเป็นหลังคาเขียวที่ทำเพื่อใช้สอยและเพื่อความสวยงาม จะต้องตรวจสอบขีดความสามารถในการรับน้ำหนักโดยวิศวกรเสียก่อน เนื่องจากอาจต้องมีการสร้างทางเดิน  บ่อน้ำ หรือกระบะต้นไม้ซึ่งมีน้ำหนักมาก แต่ถ้าเป็นอาคารใหม่ที่มีการออกแบบไว้ล่วงหน้า ย่อมไม่มีปัญหาใด ๆ
 

          2) น้ำหนักของดินปลูก
         
ดินปลูกที่นำมาใช้ทำหลังคาเขียวควรมีน้ำหนักเบา อุ้มน้ำแต่ระบายน้ำได้ดีและไม่ย่อยสลายง่าย ประเทศในยุโรป  อเมริกา  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ ที่นิยมทำหลังคาเขียวมีการผลิตดินประเภทนี้จำหน่ายแพร่หลายในราคาที่ไม่แพง ดินปลูกน้ำหนักเบานี้จำเป็นสำหรับดาดฟ้าหรือหลังคาอาคารเดิมที่ไม่ได้เผื่อน้ำหนักใช้สอยไว้ เช่น หลังคาเอียงที่เห็นโดยทั่วไป รวมทั้งดาดฟ้าที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการใช้สอย เช่น หลังคาตึกแถวส่วนใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองค่าขนส่งและค่ายกขึ้นดาดฟ้าที่มักอยู่สูง
 

          3) การป้องกันการรั่วซึมและการระบายน้ำ
          ในประเทศหนาวที่มีหิมะ ความร้อนที่ผิวหลังคาหรือดาดฟ้าระหว่างกลางวัน กลางคืน และระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวต่างกันสูงมาก อีกทั้งน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งตามรอยแยกเล็ก ๆ ยังทำให้รอยแยกขยายตัวมากขึ้นทุกปี ดั้งนั้น การก่อสร้างเพื่อป้องกันการรั่วซึมจึงซับซ้อนทำให้ราคาแพงมาก สำหรับดาดฟ้าอาคารเดิม หรือที่ทำขึ้นใหม่ในประเทศไทย ไม่มีปัญหาดังกล่าว ดาดฟ้าคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมที่เป็นผิวซีเมนต์ขัดมันธรรมดาที่มีทางระบายน้ำและรูระบายน้ำดังที่เห็นโดยทั่วไปสามารถวางถาดดินปลูกและพืชพรรณได้เลย
 

          4) การให้น้ำและการดูแล
         
การให้น้ำหลังคาเขียวขึ้นอยู่กับประเภท หลังคาเขียวประเภmปล่อยบางแห่ง ไม่มีการให้น้ำเลย ซึ่งมีข้อเสียอยู่บ้าง กล่าวคือเมื่อนานเข้าจะเหลือพืชเพียงชนิดเดียว คือพืชที่ทนทานที่สุด ซึ่งถือว่าไม่ดี เนื่องจากจะทำให้ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ในต่างประเทศถือว่าหลังคาเขียวเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์เมือง เช่น นก  แมลง  ผีเสื้อและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กหลายชนิด ดังนั้น แม้จะเป็นหลังคาเขียวแบบปล่อยก็มักมีระบบน้ำหยดขนาดเล็กคอยเสริมในช่วงที่แห้งแล้งผิดปกติ ส่วนหลังคาเขียวประเภทกึ่งปล่อย หรือประเภทต้องดูแลจะใช้ระบบการให้น้ำเหมือนงานภูมิทัศน์หลังคาทั่วไป ในชนบทยุโรปบางแห่งปล่อยให้ฝูงแพะขึ้นไปคอยดูแลตัดต้นหญ้าแทนคน
 

พรรณไม้
    
          โดยที่ภูมิทัศน์ “หลังคาเขียว” อยู่บนที่สูงหรืออยู่บนหลังคา จึงทำให้การดูแลรักษายากกว่าภูมิทัศน์บนพื้นดิน การเลือกพรรณไม้สำหรับหลังคาเขียวจึงต้องเป็นพรรณไม้ที่ทนทาน  ทนแล้ง ไม่โตเร็วเกินไป และมักมีขนาดไม่ใหญ่โนเมื่อโตเต็มที่ โดยเฉพาะหลังคาเขียว “ประเภทปล่อย” (Extensive) ประเทศหนาวเย็นที่พัฒนาหลังคาเขียวมานานแล้ว จะมีการค้นคว้าวิจัยทดลองและเลือกพรรณไม้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจำนวนมากและหลากหลายพันธุ์ จึงเอื้อให้เล่นสีสันต่าง ๆ ได้สวยงามแม้จะเป็นหลังคาเขียวประเภท “แบบปล่อย” ก็ตาม พรรณไม้ที่ใช้ได้ผลและแพร่หลาย ได้แก่ พรรณไม้อวบน้ำที่ขึ้นในที่สูงและที่แห้งแล้งโดยเฉพาะพืชสกุล Sedum ซึ่งมีหลายพันธุ์ รวมทั้งพรรณไม้ทนทานที่สวยงามหลายชิดเป็นที่นิยมใช้กันมาก พรรณไม้เหล่านี้มีเรือนเพาะชำเพาะจำหน่ายทั่วไป บางแห่งปลูกในถาดสำเร็จรูปที่ยกไปติดตั้งได้ทันที เรียกกันว่าแบบ Modular หรือแบบ Grid ประเทศไทยมีพรรณไม้หลายชนิดประเภทอวบน้ำที่เข้าข่ายทนแล้ง และทนทาน สามารถทำหลังคาเขียวได้ แต่ยังไม่พบว่ามีนักวิจัยผู้ใดค้นคว้าพรรณไม้เหล่านี้เพื่อหลังคาเขียวขึ้นจริงจังเป็นการเฉพาะ
 

การปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย
          ประเทศพัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศ มีการออกกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อบังคับให้ประหยัดพลังงานมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่มีความเข้มงวด สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันแพง ผนวกกับห่วงใยในปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ปัญหาโลกร้อนที่ทั่วโลกห่วงใยในปัจจุบัน จึงกลายเป็นปัจจัยผลักดันให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้น หลังคาเขียวเป็นวิธีรูปธรรมที่ได้ผลและอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้ทันที จึงมีการออกกฎหมายวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลังคาเขียว บังคับใช้เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย CO2 อย่างแพร่หลาย ข้อบัญญัติควบคุมอาคารส่วนใหญ่อาศัยการกำหนดค่าการเปลี่ยนถ่ายความร้อนจากภายนอกสู่อาคารโดยรวมทาง “เปลือกอาคาร” (Overall Thermal Transfer Value หรือ OTTV) และการผ่านเข้าทางหลังคา (Roof Thermal Transfer Value หรือ RTTV) และค่าความร้อนที่ผ่านเข้าทางหลังคา ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ ว่าจะต้องไม่เกิน 25 วัตต์/ตรม. ประเทศไทยออกกฎหมายนี้เมื่อ พ.ศ. 2538 กำหนดค่าตัวเลขไว้ใกล้เคียงกัน บางแห่งอาจจะต่ำกว่าตามการผันแปรของประเภทอาคาร
               

          การใช้บังคับกฎหมายนี้และการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนกับการประหยัดพลังงานทำให้การทำหลังคาเขียวแพร่หลายเร็วและมากขึ้น มีการศึกษาทดลองและวิจัยรวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่เบา  ราคาถูก และสะดวกในการ   ติดตั้ง และดูแลรักษาง่ายว่างจำหน่ายโดยทั่วไป นอกจากการบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ยังมีมาตรการเชิงส่งเสริมมาใช้แพร่หลายด้วย องค์กรเอกชนในประเทศสหรัฐฯ คือ “สมัชชาอาคารเขียว” (U.S. Green Building Council) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้พัฒนามาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า “หลีด” LEED (Leadership in Energy and Environment Design) โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นสมาชิกมากว่า 10,000 ราย มีโครงการ “อาคารเขียว” ที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน “หลีด” แล้วมากกว่า 14,000 โครงการใน 50 รัฐของสหรัฐฯ และ 30 ประเทศทั่วโลก รวมพื้นที่พัฒนาได้มากถึง 99 ล้านตารางเมตร อาคารเหล่านี้ใช้อาคารเขียวเป็นตัวลดความร้อนที่ผ่านทางหลังคาอาคารที่ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถนำคะแนนที่สะสมได้ไปแลกเป็นเงินได้จากโครงการ “ซื้อขายคาร์บอน” (Carbon Emission Trading) กับประเทศที่ยังไม่สามารถลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโตมาตรา 17 ในอัตราตันละ $14 ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญที่สุดในการทำหลังคาเขียวที่แพร่หลายในปัจจุบัน 

หลังคาเขียวในประเทศไทย
          ประเทศไทยมีการจัดภูมิทัศน์หลังคาหรือสวนบนดาดฟ้ามานานพอควร แต่ส่วนใหญ่ทำเพื่อความสวยงามและการใช้สอยเป็นหลัก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลดความร้อนที่ผ่านเข้าทางหลังคาเพียงอย่างเดียว แต่สวนหลังคาดังกล่าวก็ทำหน้าที่ประหยัดพลังงานได้เช่นเดียวกับหลังคาเขียว ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีโครงการสำคัญใด ๆ ที่ทำหลังคาเขียวเพื่อการนี้โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี โครงการขนาดใหญ่บนที่ดินราคาแพง มีการสร้างสวนหลังคากันมาก โดยเฉพาะโรงแรมและที่พักอาศัย เช่น อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม เนื่องจากเป็นการเพิ่มสวนและพักผ่อน ซึ่งบางครั้งมักรวมสระว่ายน้ำ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ที่ระดับดินซึ่งมีราคาแพงมาก 
 

สรุป
          หลังคาเขียวมีคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่ต้องการการดูแลมาก และด้านนิเวศวิทยาที่ดูแลแบบปล่อยหรือกึ่งปล่อย ในด้านการบรรเทาภาวะโลกร้อน หลังคาเขียวให้ผลอย่างชัดเจนที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลก นานาประเทศจึงออกกฎหมายบังคับอาคารใหม่และอาคารเดิมที่ปรับปรุงใหม่ ให้สร้างหลังคาเขียวโดยกำหนดค่าการเปลี่ยนถ่ายความร้อนทางหลังคา (OTTV) ข้อจำกัดปริมาณการปลดปล่อย CO2 รวมทั้งการใช้ระบบภาษีจูงใจ นอกจากนี้ หลังจากสหประชาชาติกำหนดมาตรการและวิธีการ “การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอน” (Carbon Trade) เจ้าของอาคารหรือเจ้าของกิจการสามารถนำคะแนนที่ได้จากการลดการปลดปล่อย CO2 ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกับประเทศอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO2 เกินได้ สำหรับประเทศไทยแม้จะมีกฎหมายกำหนดค่า OTTV ออกมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2538 มีการออกข้อบังคับให้เจ้าของอาคารปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณโครงการ 1 ต้น ต่อเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน ซึ่งปฏิบัติไม่ได้และยกเลิกข้อบังคับนี้ไป ดังนั้น หลังคาเขียว จึงเป็นทางช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม หากสามารถใช้บังคับเป็นกฎหมายข้อบังคับได้   
 

เอกสารอ้างอิง1. Building and Construction Authority, 2007, Code on Envelope Thermal Performance for Buildings, Singapore2. ที่มา: www.greengridroof.com 
 

ขอขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา  บุญค้ำ ที่กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่และขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก หนังสือสวนและต้นไม้ 2552 สำนักงานสวนสาธารณะค่ะ  (^^)
"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม บทความน่าสนใจ
· เสนอข่าวโดย Paeng


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด บทความน่าสนใจ:
การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 3


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:53:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it/ hollister pas cher coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com/ ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses gucci, http://www.borseguccioutlet.it/ cheap nba jerseys kobe 9 elite cheap nhl jerseys coach outlet giuseppe zanotti manchester united jersey replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses hermes outlet converse shoes michael kors outlet los angeles clippers jerseys abercrombie and fitch mulberry outlet tods shoes air jordan shoes washington redskins jerseys tods outlet ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co nike free replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/ michael kors uk beats by dr dre, http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ pandora jewelry nike outlet store karen millen dresses, http://www.karenmillendressesoutlets.co.uk/ cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses
อ่านความเห็นต่อ...


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:39:19

xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:41:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
coach factory outlet
Authentic Louis Vuitton Handbags Outlet
Authentic Coach Factory Outlet Online
timberland boots for men
Michael Kors Outlet Sale Online Store
Michael Kors Outlet Online USA Stores
tory burch sale
Toms Shoes Sale Clearance
Ray Ban Outlet Store Online
michael kors outlet
abercrombie and fitch
michael kors bags
burberry outlet
Coach Coupons In Coach Outlet Store Online
true religion outlet
jordans for sale
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Coach Outlet Store Online Official Website
hermes bags
Coach Factory Online Outlet Cheap Purses
Michael Kors outlet Sales Big Discount
Abercrombie and Fitch Striped Shirts
oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses
michael kors outlet
ugg sale
Authentic Gucci Factory Outlet
michael kors outlet
Jordan Retro 13 Pink And Grey
uggs australia
nike trainers
Louis Vuitton Outlet High Quality
hollister
celine bag
Coach Outlet Official WebsiteRe: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:33:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
milwaukee bucks jersey, air jordan retro, celtics jersey, dre beats, abercrombie, toms outlet, ugg, coach bags outlet, thomas sabo uk, vans outlet, jimmy choo, nike.com, coach outlet, coach outlet store online, oakley sunglasses, ugg boots, veneta, moncler women jackets, rayban, coach outlet online, michael kors handbags, michael kors handbags, utah jazz jersey, mcm backpack, hilfiger online shop, indiana pacers jersey, burberry sale, supra footwear, giuseppe zanotti sneakers, uggs on sale, airmax, red bottom, chanel outlet, ray ban sunglasses, long champ, rayban, ray ban wayfarer, abercrombie, michael kors, prada outlet, prada outlet, nike air huarache, nike air max, lac jersey, denver nuggets jerseys, adidas, nike mercurial vapor, pandora bracelet, ghd, longchamp, อ่านความเห็นต่อ...Re: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:18:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:09:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike huarache toms outlet store tiffany online cheap oakley sunglasses yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakersRe: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:52:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:03:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:24:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:34:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance louis vuitton outlet online michael kors outlet rolex watches uggs on sale louis vuitton purses longchamp pas cher canada goose outlet rolex watches outlet toms shoes outlet uggs italia ralph lauren uk louis vuitton factory outlet chenyingying20161101dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:27:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong north face outlet longchamp handbags toms shoes louis vuitton canada ugg outlet pandora charms fitflop shoes coach outlet ralph lauren outlet chicago bulls jerseys oakley sunglasses canada goose clothing oakley sunglasses coach outlet canada goose jackets coach outlet adidas outlet polo ralph lauren nike outlet supra sneakers ugg boots louis vuitton handbags coach outlet uggs mont blanc pens ugg boots uggs outlet ugg australia moncler louboutin shoes ugg outlet coach factory outlet new england patriots jerseys louis vuitton michael kors outlet longchamp outlet uggs on sale uggs outlet moncler pas cher uggs outlet mbt shoesRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:22:36
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:03:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:59:58
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:36:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.