Search
  on  
สรุปรายงานสถานการณ์น้ำระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
[ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ]

·การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
·กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
·การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปิ้งย่าง
·เหตุ...แห่งมลพิษทางอากาศ
·สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
·การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
·การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน
·บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ
·การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

คุณรู้หรือไม่ ?

"ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - มีนาคม มีแนวโน้มเป็นโรคจิตและโรคคลั่งมากกว่าเดือนอื่นๆ..โล่ง "


Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.

จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่
ติดประกาศ Thu 25 September 2014@10:17:00 โดย aom

บทความน่าสนใจ lada บันทึก "

          ตราบใดที่เรามองโลกด้วยทรรศน์แบบอุตสาหกรรมนิยม เราจะไม่มีวันหลุดพ้นไปจากวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมได้เลย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมองดลกด้วยวิถีทางใหม่ที่เชื่อว่า "โลกเป็นระบบที่มีชีวิต มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่อาจแยกจากธรรมชาติได้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นสมาชิกของประชาคมโลกธรรมชาติ ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่มีความเชื่อมโยงกัน" เราอาจเรียกแนวใหม่นี้ว่า "Sustainable Earth worldview" โดยในภาษาไทยใช้ศัพท์คำว่า "โลกธรรมชาติยั่งยืน" ซึ่งสามารถสรุปสาระได้ 4 หัวข้อ คือ1.  เรียนรู้กฏนิเวศวิทยาอย่างเป็นระบบ  เพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์พื้นฐานทางธรรมชาติและให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎธรรมชาติอย่างกลมกลืน อันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการดำรงอยู่ของธรรมชาติอย่างหลากหลายและมีเสถียรภาพกฎนิเวศวิทยาที่สำคัญมีดังนี้
 -  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราทำไป ย่อมมีผลกระทบที่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ต่อบุคคล ต่อสังคมและต่อสิ่งมีชีวิตทั้ง
หมดในโลกธรรมชาติ
 -  มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเกี่ยวพันกันและอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน
 -  ธรรมชาติมีลักษณะยุ่งยาก ซับซ้อนที่สุด โดยที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน
 -  โลกธรรมชาติไม่ได้เป็นของมนุษย์ หากแต่มนุษย์เป็นของธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสายใยแห่งชีวิต

เป็นสมาชิกหนึ่งของโลกธรรมชาตินั่นเอง
 -  บทบาทขอมนุษย์ คือทำความเข้าใจร่วมมือทำงานกับะรรมชาติ ไม่ใช่พิชิตธรรมชาติ
          จะเห็นได้ว่า กฎนิเวศวิทยาทั้ง 5 ข้อนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้นำให้
เรามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

2.  เคารพสิทธิทางธรรมชาติของสรรพสิ่งมีชีวิต  โลกทรรศน์ "โลกธรรมชาติยั่งยืน" ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคม นอกจากนั้นยังขยายขอบเขตของสิทธิมนุษย์ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วย หลักการสำคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่เหล่านี้ คือ
 -  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้อยที่สุดมีสิทธิที่จะต่อสุ้ เพื่อการมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าเมื่อ
เกิดมาแล้วต้องดำรงอยุ่ต่อไป
 -  การกระทำใดๆ ก็ตาม ถ้าทำไปเพื่อรักษาเสถียรภาพ ความยั่งยืน และความหลากหลายของระบบนิเวศ ถือได้ว่าเป้นสิ่ง
ถูกต้อง แต่ถ้าทำไปเพื่อทำลายถือว่าผิด
 -  มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในกรณี ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และสร้างความทรุดโทรมให้
กับธรรมชาติ การนำของเสียไปทิ้งในธรรมชาตินับเป้นความผิดที่ร้ายแรง
 -  เราจะต้องมอบโลกธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนรุ่นหลังในสภาพที่ไม่ทรุดโทรมหรือในสภาพที่ดีกว่าคนรุ่นหลังใน
อนาคตก็มีสิทธิที่จะมีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมเท่าเทียมกัน

3.  รักและอนุรักษ์ธรรมชาติ  โลกทรรศน์แบบใหม่มีแนวคิดว่า สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ หากแต่เป็นความรัก ความห่วงใย ความเมตตา และความสุข จึงยึดหลักที่ว่า
 -  การกระทำที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ๋ และการทำลายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผิด
 -  เราจะต้องให้การคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติ ที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทำลายธรรมชาติ และจะต้องทำ
การฟื้นฟูระบบธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ธรรมชาติคือ ถิ่นฐานที่เราเคยเริ่มต้นมา
 -  ในการคุ้มครองธรรมชาติ เราจะต้องดำเนินการให้ไปไกลกว่าข้อบังคับทางกฎหมาย
 -  จงให้ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา และดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ
 -  มีความเมตตาและความรักต่อผู้ยากไร้ และสิ่งแวดล้อมของผุ้ยากไร้มากที่สุด เหนื่อสิ่งอื่นใดสันติสุขและความยุติะรรม
ทางสิ่งแวดล้อมไม่อาจมีขึ้นได้ ตราบใดที่มวลชนส่วนใหญ่ในสังคมยังยากไร้อยู่
 -  รักและชื่นชมธรรมชาติโดยการสัมผัสโดยตรง จะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในการสอนให้เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

4.  สร้างจริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์สีเขียว  มีหลักการที่สำคัญ คือ
 -  ในการสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่ควรที่จะต้องใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังที่สุด
ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างมากหรือรุนแรง
 -  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีทางธรรมชาติ
 -  ทรัพยากรมีปริมาณจำกัด จึงต้องใช้แบบประหยัดไม่ล้างผลาญหรือฟุ่มเฟือย
 -  ต้องใช้ทัพยากระรรมชาติของโลกอย่างเหมาะสมพอดี
 -  เป็นสิ่งที่ผิด ถ้าเรามองว่า คนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือปัจจัยการผลิตซึ่งวัดค่าด้วยเงินตรา
 -  ทุกสิ่งที่เรามีในระบบเศรษฐกิจมีตนกำเนิดจากโลกะรรมชาติ และแสงอาทิตย์ ถ้าโลกธรรมชาติล่มสลายเศรษฐกิจก็พัง
ไปด้วย
 -  อย่ากระทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายดุลยภาพในโลกธรรมชาติ อันเป็นการบั่นทอน "ทุนธรรมชาติ" ซึ่งเป็นพื้นฐานสนับ
สนุนระบบเศรษฐกิจ การขาดดุลยภาพทางธรรมชาติ คือการขาดสมดุลที่ยิ่งใหญ๋ และร้ายแรงที่สุด

          Miller กล่าวว่า การที่เราจะมีโลกทรรศน์แนวโลกธรรมชาติยั่งยืนได้นั้น เราต้องผ่านการยำระดับ "ความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม" (Environmental awareness) 4 ระดับด้วยกัน คือ
          ระดับที่ 1 เราเริ่มมองเห็นปรากฏการณ์และรับรู้ปัญหา เราเริ่มรู้สึกว่า กำลังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ปัญหามลพิษ เรา
คิดแต่เพียงว่า เมื่อมีปัญหามลพิษ เราต้องเข้าไปแก้ไข โดยการควบคุมหรือแก้ไข แต่ยังมองไม่เห็นระบบ
          ระดับที่ 2 เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มรู้สึกว่าปัญหามลพิษ ความ
เสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และการหมดสิ้นของทรัพยากร เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาประชากร การพัฒนาอุตสาหกรรม สิทธิการบริโภคนิยม และความยากจนในสังคม การตื่นตัวมากขึ้นในระดับนี้เรียกร้องให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นกัน แต่เรายังมองไม่เห็นว่า ปัยหาสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเมืองได้อย่างไร
          ระดับที่ 3 การตื่นตัวในระดับนี้ จะทำให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดระบบทางเศรษฐกิจสังคม เช่น มอหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า "การพัฒนาแบบยั่งยืน" ในขณะเดียวกันก็พัฒนาวิธีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะสลับซับซ้อนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          ระดับที่ 4 เป็นการตื่นตัวในระดับสูงสุด มนุษย์จะต้องนึกถึงหาก "ความอยู่รอดของธรรมชาติ" ไม่ใช่ "ความอยู่รอดของ
มนุษย์" จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดยการเห็น การรู้สึกสัมฟัส การเข้าใจความรักและความห่วงใย ที่สำคัญคือ เกิดความศรัทธาโลกทรรศน์ใหม่ ซึ่งเป็นวิถีการคิดและความรู้สึกแบบใหม่ อันเกิดจากการเข้าถึงธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า วิถีชีวิตแบบใหม่จะต้องมีลักษณะเรียบง่าย ปฏิเสธบริโภคนิยม ไม่ลุ่มหลงในวัตถุ และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม บทความน่าสนใจ
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด บทความน่าสนใจ:
การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:29:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:12:30
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors, roshe run, nike free 5.0, salvatore ferragamo, nike huarache, nike roshe run, nike store, pandora jewellery australia, nike store uk, burberry, michael kors outlet, burberry sale, ray ban outlet, uggs outlet, polo outlet online, swarovski australia, mcm backpack, ray bans, michael kors, ghd hair straighterners outlet, nike free, burberry handbags outlet, tory burch handbags, the north face, true religion jeans women, jordan retro, detroit pistons, burberry sale, juicy couture outlet, tommy hilfiger outlet, north face jackets, jimmy choo, coach purses sale, nike soccer shoes, jordan shoes, coach outlet online, bottega veneta, tiffany jewelry, thomas sabo, converse outlet, coach outlet sale, nba jerseys, ed hardy clothing, celtics jersey, chanel bags, pandora charms, prada outlet, michael kors uk, nike.se, อ่านความเห็นต่อ...Re: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@12:55:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...Re: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:49:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
canada gooseuggs outletoakleysunglasses2.us.cominsanity workoutnike trainersbottes ugg pas cherrolex watchesmichael kors outlet onlinenorth face ukoakley pas cherralph lauren outletcoach outlet store onlinelouboutin shoescoach outlet store onlinetrue religion outletralph lauren polougg pas cherlouis vuitton outlet onlinephone casesmichael korsnike roshe run,polo ralph lauren outletmont blanc pensthomas sabo ukair max 2015moncler jacketshermesoakley saletiffany jewelry,longchamp outlet onlineoakley sunglasses cheapjordan future,uggs on salecheap oakley sunglasseslongchamp outlet online,gucci beltsburberry outletpolo lacostecanada gooselouboutin,ugg outletsac vanessa brunogucci outlet onlinemichael kors outlet online salecheap nike shoesburberry
อ่านความเห็นต่อ...Re: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:15:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:24:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:05:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:11:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:23:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:01:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.