Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ
ติดประกาศ Wed 11 September 2013@15:42:38 โดย aom

การมีส่วนร่วม Anonymous บันทึก "หากเราพิจารณาผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่จับจ่ายใช้สอยและบริโภคทุกวัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแต่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ชนิดกระป่อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กล่องโฟม ถุงพลาสติก ฯลฯ "เราจ่ายเงินให้ค่าขยะเหล่านี้ไปเท่าไร"  สิ่งที่เราได้จ่ายไปสำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อมมีมูลค่าไม่เท่ากันกับสิ่งที่เราได้รับคืนกลับมาในกระเป่า แต่การเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่เป็นขยะนับได้ว่เป้นการเยนรู้ชั้นเยี่ยมที่ทุกคนควรเรียนรู้ และคงไม่สายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความขาดแคลน จากหายนะธรรมชาติ และจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอีก และเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเริ่มต้นทบทวน "เพิ่มมูลค่าเงินในกระเป๋าตั้งแต่วันนี้" และนี่คือเป้าหมายของเรา
          การให้ความสำคัญกับการทำตลาดเป็นอีกสิ่งปนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การใส่ใจกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง และให้คนหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มากขึ้น การกำจัดของเหลือทิ้งด้วยการออกแบบเสมือนเป้นการเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ได้ ทั้งนี้การออกแบบจึงมีความสำคัญเพื่อสร้างจุดขายเพิ่มเติมมากกว่าคำว่า "รักษ์โลก" แต่ต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์  การที่กระแสโลกปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมแและการลดภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายรวมทั้งส่งออกได้นั้น จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ช่วยรักษ์โลกไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้งาน จึงเป็นที่มาของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          วัสดุเหลือใช้ ถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่คิดทำอะไรจะกลายเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่า ย่อยยาก ไม่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากเราใส่ใจหยิบมาแปรรูป จากขยะไร้ค่าจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขึ้นมา เกิดประโยชน์ขึ้นคือ ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นและสร้างตจิตสำนึกดีถึงกัน ในการกระตุ้นให้ตระหนักเรื่องการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
          Reuse Reduce และ Recycle หรือ 3R จึงถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้ศิลปะการคืนชีวิตให้ขยะหรือเศษเหลือใช้ของโรงงานมาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเลือก R แรก คือ Reuse มาใช้ก่อน ด้วยการออกแบบสิ่งเหลือใช้เหล่านั้น เพื่อเปลี่ยนจากขยะให้เป็นชิ้นงานใหม่ และสามารถทำเงินได้ด้วยการลดปริมาณขยะไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากของที่มีอยู่โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง น่าจะมีประโยชน์มาก และที่สำคัญอาจทำให้งานออกแบบของเมืองไทยมีความแตกต่างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกระแสรักษ์โลกกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ทำให้สามารถหาผู้ซื้อสินค้าประเภท Eco-products ง่ายขึ้น
          การพัฒนาเรื่องการออกแบบ ตลอดจนการทำราคาต้นทุนมีส่วนสำคัญอีกประการ เพราะพฤติกรรมคนซื้อไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติต้องการผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ มีสไตล์ และราคาถูก ต้นทุนจากวัตถุดิบเรามีราคาถูก เพระสิ่งที่ซื้อมาเป็นขยะทั่วไป โดยรับซื้อจากซาเล้ง หรือโรงงาน ขั้นตอนหลังจากซื้อมาแล้วต้องทำความสะอาด ต้องใส่วัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เกิดรูปแบบและรูปทรงที่ใช้งานได้จริง ซึ่งเกิดเป็นต้นทุนที่มากขึ้น จึงต้องประยุกต์วิธีการเพื่อให้การตั้งราคาอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้ซื้อได้ด้วย
          การนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทดลองทดสอบ โดยเฉพาะได้เศษวัสดุที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน การออกแบบจึงต้องใช้การคิดนอกกรอบควบคู่ไปพร้อมกัน พื้นฐานการออกแบบควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อานเน้นที่มาของวัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาเป็นจุดขาย หรือเน้นไปที่ด้านรูปลักษณ์ที่ออกแบบสะดุดตา รูปทรงแปลกใหม่ สวยงาม สามารถแนะนำตัวเองได้ มีเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ต้องสามารถใช้งานได้จริง มีความอดทน และได้คุณภาพในระดับหนึ่ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
          ขยะหลายชนิดที่เรา "ทิ้ง" อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตสำหรับอีกคนทั้งการานำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีไปบริจาคให้ผู้อื่นใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recycle) ซึ่งเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องทิ้งได้โดยตรง เช่น เศษไม้จากการก่อสร้าง สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถนำมาทำกระเป๋า กล่องนมสามารถนำมาทำโต๊ะ ขี้เลื่อยสามารถทำเป็นธูป หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การนำขวดโหลกาแฟมาล้างทำความสะอาดและใช้เป็นขวดโหลใส่ของ

การคัดแยกขยะเพื่องานดีไซน์
          การแยกขยะเพื่อนำไป Reuse โดยการออกแบบนั้นต้องคัดแยกเพิ่ม โดยดูในเรื่องของสี ขนาด หรือรูปทรงของขยะชนิดนั้นด้วย
          ลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด รูปทรง สี วัสดุของขยะจะมีข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบ เช่น
          - รูปทรงของวัสดุที่มีเส้นตรง จำสามารถนำมาประกอบได้ง่ายกว่าวัสดุที่เป็นทรงโค้ง
          - พื้นผิววัสดุที่นุ่มและบาง จำนำมาใช้งานได้ง่ายกว่าวัสดุที่แข็งหรือบิดเบี้ยว
          - ฝาขวดน้ำผลไม้ที่มีหลายสีต่างกันไปตามชนิดผลไม้ก็อาจแยกสีเก็บไว้
          - มูลฝอยจากโรงงานจะมีรูปทรงที่ซ้ำและมีปริมาณมาก จะสามารถนำมาออกแบบและเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ทันที

ออกแบบขยะให้เป็นชิ้นงาน
          ต้องเริ่มจากชิ้นขยะ ด้วยการลองบันทึกภาพชิ้นมูลฝอยนั้น วัดขนาดมองขยะนั้นในหลายๆ มิติ นำมาเรียงกัน ซ้อนกัน หมุนในมุมต่างๆ กองแบบไม่ต้องจัดระเบียบ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ พลิกแพลงขยะที่หลายสี อาจแยกตามสี หรือถ้ารูปร่างและขนาดต่างกันมากแทนที่จะแยกตามสีก็อาจแยกตามรูปร่าง หรือตามประเภทของขยะ เช่น บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งมีทั่งตลับแป้ง ลิปสติก ขวดโลชั่น ดินสอเขียนคิ้ว ฯลฯ ในการแยกขยะอาจพบว่าเมื่อแยกไปแล้วด้วยวิธีหนึ่ง อาจมองไม่ออกเลยว่าจะนำไปทำอะไรได้ ก็อาจกลับไปแยกด้วยวิธีอื่นแทน เช่น หากคัดแยกด้วยสี แล้วไม่ได้คำตอบ อาจเปลี่ยนมาคัดแยกตามรูปทรงแทน
          จากนั้นจึงเริ่มด้วยการทดลอง เมื่อได้ชิ้นส่วนที่มากพอจะทำการทดลองโดย Mechanical means ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนชิ้นมูลฝอยนั้นทางกายภาพ เช่น ใช้การเย็บ การอัด การตอก การพับ การต่อ การเผา การบิดดัด การตัด การเจาะ การยึด เพื่อหาวิธีสร้างชิ้นงานนั้นขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู่ รวมถึงความถนัดของผู้ออกแบบ ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการร่างแบบ
          โดยเมื่อทดลองจนเข้าใจเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเศษวัสดุ เห็นภาพในใจว่านำไปทำอะไรได้บ้าง จึงลองร่างแบบ ซึ่งหากวิธีการต่างกัน แบบที่ได้ก็จะต่างกันด้วย เพราะวิธีการที่เราเลือกนั้นจะเป็นตัวกำหนดแบบ เช่น วิธีการยืดวัสดุที่ต่างกัน ใช้ลวด ใช้กาว
          สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนนี้ ได้แก่
          (1) สัดส่วน (Proportion)
          (2) ความสะดวกสบายในการใช้งาน
          (3) ความแข็งแรง
          (4) ความเป็นไปได้ในการประกอบ
          (5) หลักสรีรศาสตร์ (วิชาว่าด้วยคุณสมบัติและการกระทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนของสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีชีวิต)
          (6) การนำไปใช้งานจริง จะใช้งานอย่างไร
          (7) หากจะทำเป็นธุรกิจ ควรคำนึงถึงเรื่องกระบวนการผลิตด้วย
          ขั้นตอนต่อมา คือการสร้างต้นแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ ทดสอบแล้วทดสอบอีก จนได้ชิ้นงานที่เหมาะสมและลงตัวที่สุด
          การออกแบบ เป็นการใช้ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ที่มีอยู่ รวมถึงความสามารถในการนำสิ่งรอบข้างมาหล่อหลอมให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งกายและใจ ถือได้ว่าการออกแบบมีความซับซ้อนไม่แพ้เทคโนโลยี
          การออกแบบเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการ Reuse เพราะสิ่งที่ออกแบบต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงตามความต้องการ ไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนจากขยะรูปแบบเดิมไปเป็นมูลฝอยรูปแบบใหม่ ท้ายที่สุด สิ่งนั้นก็จะกลายเป็น "ขยะ" เหมือนเดิม
          ดีไซน์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้งานได้จริง มีความคงทน มีขั้นตอน ทั้งศิลปะ และวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณของผู้ออกแบบ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ
          การออกแบบของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์จากขยะ ต้องอาศัยจินตนาการสุงมากมีตัวแปรต้นที่ชัดเจน คือชิ้นวัสดุ ลองจินตนาการดูว่า ขยะชิ้นหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบหรือกลายเป็นอะไรได้และด้วยวิธีหรือกระบวนการใด
          โดยพื้นฐานการ Reuse จะเน้นไปที่การนำชิ้นขยะมาเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงาน โดยไม่แปรรูปตัววัสดุนั้น เช่น เศษไม้จะยังเห็นขนาดของเศษไม้อย่างชัดเจน ฝาน้ำดื่มจะยังเห็นเป็นฝาน้ำดื่มอยู่ ตลับแป้งก็ยังคงเป็นวัสดุนั้นอยู่
          สิ่งสำคัญ คือต้องรู้จักจินตนาการและดึงคุณสมบัติของเศษเหล่านี้ออกมาใช้ ต้องพยายามดึงคุณสมบัติเด่นๆ หรือศักยภาพของวัสดุออกมา เช่น รูปทรง ความพลิ้วของวัสดุ ความเงางามของสีความใส วัสดุนั้นมองจากมุมไหนถึงสวย พิจารณาว่าเราทำอะไรได้มากแค่ไหน เช่น ไส้ปากกาซึ่งแข็งและยืดหยุ่น นำมารวมกันจะสามารถรับน้่ำหนักได้ดี เช่นเดียวกับจุกก๊อกหรือแท่งลิปสติกที่ใช้ทำเป็นที่นั่งได้ หรือซองใส่เมล็ดกาแฟ ซึ่งเดิมทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเมล็ดกาแฟให้คงความสด เมื่อนำมาเย็บรวมกันเป็นผืนใหญ่ และใช้ทำกระเป๋า เศษหนังเป็นเส้นๆ ที่มีความนุ่ม อาจนำมาเย็บรวมกันเป็นเบาะรองนั่งได้ เหล่านี้เป็นต้น

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 27 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:56:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses vibram fivefingers true religion jeans, http://www.truereligionoutletstore.us.com oakland raiders jerseys coach outlet calvin klein outlet baltimore ravens jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/ indianapolis colts jerseys nike huarache, http://www.nike-airhuarache.co.uk/ links of london uk cartier watches coach outlet, http://www.coachoutletonline-store.us.com/ iphone 6 cases prada handbags michael kors outlet online, http://www.michaelkors-outlets.us.com gucci outlet oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-wholesale.us.com/ foamposite gold ralph lauren uk michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com ghd hair straighteners, http://www.ghdhairstraightenerssale.co.uk/


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:44:54

xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@11:45:55
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
uggs on sale
fitflops
canada goose outlet usa
michael kors outlet online
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on salejlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:42:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:05:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
coach bags outlet, long champ, michael kors outlet online, thomas sabo, longchamp taschen, burberry outlet online, ugg boots, toms shoes outlet, converse sneakers, north face backpacks, bcbg max, michael kors australia, red bottom, ralph lauren, handbags outlet, ralph lauren outlet online, nike free, michael kors purses, michael kors, abercrombie, ralph lauren factory store, new balance, nike roshe run, moncler mens jackets, houston rockets, ray ban outlet, michael kors uhren, cheap basketball shoes, michael kors, burberry handbags outlet, ralph lauren, timberland boots, nike.com, hilfiger outlet, michael kors outlet online sale, okc jerseys, puma online shop, uggs, new balance outlet, kate spade handbags, ugg australia, atlanta hawks jerseys, coach purses sale, tory burch sandals, purses and handbags, cheap oakley sunglasses, polo ralph, polo r

อ่านความเห็นต่อ...Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:08:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:08:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ray ban sunglasses outlet oakley outlet online cheap oakley sunglasses kobe byrant shoes tiffany and co uk cheap air jordan chrome hearts online http://www.michaeljordanshoes.us.com michael kors handbags ray ban sunglasses outlet fitflops outlet tiffany & co Cheap Oakley Sunglasses ugg boots uk true religion jeans wholesale ugg outlet cheap basketball shoes christian louboutin outlet tiffany and co jewellery http://www.kobebasketballshoes.us.com cheap oakley sunglasses yeezy sneakers michael kors outlet online cheap uggs nike huarache http://www.cheapauthenticjordans.us.com cheap rolex watches nike dunks retro jordans adidas nmd ukRe: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:25:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@10:03:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

20169.3wengdongdong nike nfl jerseys true religion jeans true religion outlet louis vuitton outlet uggs boots oakley sunglasses michael kors outlet nike air max pas cher michael kors outlet true religion shorts ugg outlet tods shoes ugg outlet louis vuitton paris louis vuitton outlet toms shoes beats headphones uggs outlet coach factory outlet rolex watches christian louboutin outlet gucci handbags adidas outlet replica watches coach outlet online ugg uk cheap nfl jerseys michael kors outlet michael kors outlet nike outlet ugg boot uk ugg sale louis vuitton adidas nmd michael kors outlet uggs outlet ray ban pas cher pittsburgh steelers jerseys fitflop sandals coach outlet canada goose minnesota vikings jerseys coach canada coach outlet fitflops adidas stan smith polo ralph lauren outlet michael kors outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:20:12
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:39:27
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance louis vuitton outlet online michael kors outlet rolex watches uggs on sale louis vuitton purses longchamp pas cher canada goose outlet rolex watches outlet toms shoes outlet uggs italia ralph lauren uk louis vuitton factory outlet chenyingying20161101dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:27:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong north face outlet longchamp handbags toms shoes louis vuitton canada ugg outlet pandora charms fitflop shoes coach outlet ralph lauren outlet chicago bulls jerseys oakley sunglasses canada goose clothing oakley sunglasses coach outlet canada goose jackets coach outlet adidas outlet polo ralph lauren nike outlet supra sneakers ugg boots louis vuitton handbags coach outlet uggs mont blanc pens ugg boots uggs outlet ugg australia moncler louboutin shoes ugg outlet coach factory outlet new england patriots jerseys louis vuitton michael kors outlet longchamp outlet uggs on sale uggs outlet moncler pas cher uggs outlet mbt shoesRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:38:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Toms Shoes For Women pandora charm bracelet sale cheap uggs scarpe nike Nike Black Friday Jordan Store billige nike sko michael kors bags outlet ugg factory outlet ugg boots classic nike sportschuhe damen běžecké boty nike sac coach soldes pandora online Nike Air Jordan 11 zapatillas nike baratas goedkope nike air max Jordan Sneakers For Sale sac a main michael kors Moncler Jacket Womens pandora outlet store official NHL jerseys Moncler Outlet Online Canada Goose Sale Outlet nike sneakers nike air jordan pas cher Sneakers Nike new jordan releases Canada Goose Official Site Soldes Ugg Pandora Official Website Canada Goose Womens Coats Chestnut Ugg Boots Cheap Michael Kors Bottes Ugg Femme Pas Cher Air Max Femme Bottes Ugg Pas Cher Uggs Outlet Store Orecchini Pandora Coach Bags On Sale toms sale canada goose jackets on sale chaussures nike pas cher coach factory outlet online Jordan Schoenen chaussure basket homme1211SjcgRe: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:56:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:59:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@21:21:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...www.besi baja.com (จำนวน: 1)
โดย Galang เมื่อ Wed 28 March 2018@09:37:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan artis[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan modern[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan artis[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan arab[/url]
[url=https://goo.gl/GaKHyC]undangan pernikahan[/url]
[url=http://bit.ly/1P41Awa]undangan pernikahan[/url]www.besi baja.com (จำนวน: 1)
โดย Galang เมื่อ Wed 28 March 2018@09:38:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
<a href="http://bit.ly/2bgLGS7">jasa konstruksi gudang</a>
<a href="http://bit.ly/2bgLGS7">jasa konstruksi gedung</a>
<a href="http://bit.ly/2bgLGS7">jasa konstruksi baja wf</a>
<a href="http://bit.ly/2bgLGS7">jasa konstruksi jembatan</a>
<a href="http://bit.ly/2bgLGS7">jasa konstruksi bangunan</a>Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:30:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
supreme uk michael kors outlet clearance michael kors outlet store polo ralph lauren outlet online pandora outlet coach outlet online ray ban glasses oakley sunglasses outlet nike outlet adidas yeezy boost 350 louis vuitton factory outlet coach outlet online michael kors outlet store nfl jerseys pandora outlet store ugg boots mcm bags tory burch handbags valentino outlet fitflops sale clearance nike huarache shoes basketball shoes michael kors outlet clearance vans outlet timberland shoes michael kors outlet online coach outlet store online converse shoes michael kors mont blanc pen asics outlet store nike outlet online michael kors handbags cheap jordans for sale florsheim shoes ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kyrie 4 dr martens boots coach factorty outlet online birkenstock outlet store cheap jordan shoes louis vuitton outlet store air max mulberry uk fred perry polo shirts อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@07:04:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:13:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinysl outlet louis vuitton outlet online coach factory outlet cheap nfl jerseys nike shoes ray ban sunglasses abercrombie and fitch ralph lauren outlet coach outlet pandora jewelry official site longchamp outlet birkenstock shoes ray ban sunglasses adidas originals pandora coach outlet kevin durant shoes nike zoom yeezy boost louboutin shoes san diego padres jerseys air max 97 louboutin shoes coach outlet michael kors outlet fitflops uggs outlet ralph lauren sale clearance cheap jordans coach outlet store pandora jewelry michael kors handbags nike cortez converse outlet store ugg outlet minnesota twins jerseys coach factory outlet coach outlet canada goose jackets coach outlet adidas yeezy boost mbt shoes underarmour shoes coach outlet online coach factory outlet coach factory outlet cheap jordans

อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@11:02:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
nike shoes for men cheap jerseys wholesale mulberry bags michael kors outlet ugg outlet coach factory outlet ugg outlet polo outlet canada goose adidas outlet pandora outlet pandora charms oakley sunglasses coach outlet online canada goose jackets ray ban sunglasses wholesale ray ban sunglasse ralph lauren shirts ray ban sunglasses outlet ugg boots cheap oakley sunglasses superdry clothing polo ralph lauren nba jerseys wholesale coach outlet store online canada goose jackets canada goose outlet online pandora jewelry michael kors outlet michael kors outlet prada outlet store ugg boots on sale ray ban sunglasse christian louboutin shoes kate spade handbags christian louboutin outlet coach factory outlet pandora charms outlet polo ralph lauren outlet cheap jordans red bottom shoes canada goose jackets michael kors outlet online mont blanc pens อ่านความเห็นต่อ...Re: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:44:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme swarovski jewelry vetements clothing mulberry handbags links of london mac makeup ray ban outlet adidas yeezy burberry handbags manolo blahnik versace sunglasses shoe carnival marcelo burlon jordan 5 michael kors outlet christian louboutin new balance sandals vans outlet adidas shoes spalding basketball ray ban sunglasses kyrie 2 michael kors handbags coach factory outlet online wedding shoes versace bags kd 8 yeezy 500 malone souliers shoes kate spade purse kobe 11 burberry outlet store oakley sunglasses wholesale อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:55:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua ray ban nike free alexander mcqueen handbags philadelphia eagles jerseys adidas clothing true religion outlet mac cosmetics fitflop uk vans shoes adidas soccer cleats sac longchamp nike kyrie 4 calvin klein outlet salvatore ferragamo shoes yves saint laurent bally shoes jordan 13s air jordan jordan 4 salomon shoes oakley sunglasses chopard jewelry chloe bags dsquared2 jeans nike roshe nike air max coach factory outlet longchamp handbags nike outlet soccer shoes jordan 9s moncler jackets mac makeup toms shoes nike store baseball bats arc'teryx jackets nike tn abercrombie and fitch curry 2 oakley sunglasses jordan michael kors borse true religion valentino shoes cheap jerseys china wedding dresses lunette oakley nike air force 1 ray banRe: เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:02:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.