Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
[ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ]

·ขยะกรุงเทพมหานครจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างไร?
·ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
·ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
·ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
·การลดการเกิดมูลฝอย
·แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
·ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
·ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
·สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
ติดประกาศ Thu 06 June 2013@11:59:11 โดย aom

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Anonymous บันทึก "

แหล่งกำเนิดมูลฝอยในโรงแรม
     1.  จากห้องพัก มูลฝอยจากห้องพักนี้มักจะเป็นมหูลฝอยแห้ง เช่น กระดาษ, ขวด
แก้ว, กระป๋องน้ำอะดลม เป็นต้น
     2.  จากครัว ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร ขวดเครื่อง
ดื่ม, กระป่องเครื่องดื่ม ฯลฯ
     3.  จากสำนักงานของโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ,
กล่องกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, โฟม, ขวดแก้ว ฯลฯ
     4.  จากร้านค้าและสถานประกอบการอื่นที่ตั้งอยู่ในโรงแรม

การคัดแยกมูลฝอยในโรงแรม
     1.  มูลฝอยรีไซเคิล หรือมูลฝอยยังใช้ได้ คือ มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าจะโดยการนำไปรีไซเคิล หรือการใช้ซ้ำ (Reuse) สามารถจำแนกได้ดังนี้
           1.1  กระดาษ ทั้งกระดาษสำนักงาน กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
           1.2  กล่องกระดาษ ที่บรรจุสินค้าต่างๆ
           1.3  ขวดแก้ว โดยเฉพาะขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
           1.4  โลหะ เศษเหล็ก อลูมิเนียม
           1.5  พลาสติก
           1.6  แผ่นโฟม ซึ่งเกิดจากการใช้โฟมทำเป็นป้ายชื่องานต่างๆ เมื่อเส
ร็จงานแล้วจะรวบรวมไว้เพื่อใช้งานอื่นๆ ต่อไป
     2.  มูลฝอยเศษอาหาร เศษอาหารส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยที่เกิดจากแผนกครัว
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ฯลฯ โดยเศษอาหารนี้จะถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับเศษอาหารโดยเฉพาะ และนำไปเก็บไว้ในห้องขยะเปียก รอการจัดการขั้นต่อไป
     3.  มูลฝอยพิษ โดยมากมักเป็นหลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซ้นส์ที่หมดอายุ,
กระป๋องสเปรย์, กระป๋องสี, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ควรแยกเก็บไว้ต่างหากจากมูลฝอยอื่น เช่น เก็บในห้องเก็บของที่มีการกั้นบริเวณไว้เก็บมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยต้องมีการติดป้ายระบุว่าเป็นบริเวณเก็บมูลฝอยพิษด้วย นอกเหนือจากมูลฝอย 3 ประเภทใหญ่ ๆ ข้างต้นแล้วยังมีมูลฝอยประเภทอื่นๆ เช่น
          -  มูลฝอยจากห้องน้ำ รวบรวมไว้ในถุงรองรับมูลฝอย และนำไปไว้ยังสถานที่พัก
มูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนต่อไป
          -  มูลฝอยอื่นๆ เช่น เศษวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่, เศษใบไม้และ
เศษหญ้า, น้ำมันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ต้องมีที่รวบรวมแยกไว้ตามประเภทเพื่อรอการจัดการต่อไป

สถานที่พักมูลฝอยของโรงแรม
     1.  ห้องมูลฝอยเปียก ควรเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนจาก
มูลฝอยเปียกเหล่านั้น ซึ่งในห้องมูลฝอยเปียกนี้จะเป็นที่รวบรวมเศษอาหารด้วย โดยเศษอาหารจะอยู่ในภาชนะที่เหมาะสมต่อการจัดการขั้นต่อไป กล่าวคือ หากโรงแรมได้เปิดให้มีการประมูลการเป็นผู้เก็บขนเศษอาหารก็ควรใช้ภาชนะเป็นถังใส่อาหารโดยเฉพาะ แต่หากโรงแรมจะส่งเศาอาหารให้รถกทม.เก็บขนก็ควรจะใช้ถุงในการบรรจุเศษอาหารเหล่านั้นโดยใส่เพียงครึ่งถุงเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่เกิดความสกปรก ส่วนมุลฝอยเปียกอื่นๆ หากจะส่งให้รถกทม.เก็บขนควรใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นรวบรวมไว้ในห้องมูลฝอยเปียกนี้เพื่อรอการจัดการต่อไป
     2.  สถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล มี 2 ประเภทคือ
          2.1  ห้องมูลฝอยแห้ง  หรือห้อมมูลฝอยรีไซเคิล สามารถแบ่งย่อยได้
ดังนี้
           -  ห้องมูลฝอยแห้งรวม หมายถึง ห้องที่ใช้เก็บรวบรวมมูลฝอยแห้งทุก
ประเภท ภายในห้องจะแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ รวบรวมมูลฝอยรีไวเคิลแยกเป็นแต่ละประเภท และจะต้องมีการล็อคกุญแจห้องไว้ด้วย เนื่องจากมูลฝอยเหล่านี้จัดเป็นประเภทมีมูลค่า จึงต้องมีการป้องกันการขโมยไว้
           -  ห้องมูลฝอยแยกประเภท คื จะทำเป็นห้องแยกต่างหากสำหรับมูล
ฝอยแต่ละประเภท เช่น ห้องเก็บแก้ว, ห้องเก็บกระดาษ, ห้องเก็บโลหะ ฯลฯ โดยพิจารณาว่ามูลฝอยประเภทใดที่มีเป็นจำนวนมากก็อาจมีการสร้างห้องไว้เก็บมูลฝอยนั้นโดยเฉพาะและต้องล็อคกุญแจไว้เช่นกัน
           -  จัดเป็นบริเวณเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล โดยการใช้พื้นที่ว่างใน
โรงแรมจัดเป็นศูนย์รีไซเคิล (Recycle Center) มีภาชนะรอบรับมูลฝอยรีไซเคิลแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีป้ายระบุชนิดของมูลฝอยที่จะใส่ในภาชนะดังกล่าว 
     3.  มูลฝอยพิษ จากการศึกษาดูงานพบว่า มูลฝอยพิษนี้มักจะถูกรวบรวมอยู่ที่
แผนกช่างหรือแผนกแม่บ้าน โดยเป็นสถานที่รวบรวมเฉพาะมูลฝอยพิษ เมื่อมีประมาณพอสมควรก็จะส่งให้รถกทม.เก็บขนต่อไป
     4.  มูลฝอยที่จะส่งให้รถกทม.เก็บขน จะมีบริเวณรวบรวมมูลฝอยเหล่านี้โดยเฉพาะ
อยู่ในสถานที่มิดชิด
     5.  มูลฝอยอื่นๆ จะรวบรวมไว้โดยแยกตามประเภทของมูลฝอย เช่น มูลฝอยจาก
การซ่อมแซมสถานที่ จะรวบรวมไว้ประเภทหนึ่ง เศษใบไม้ เศษหญ้า จะรวบรวมไว้ที่บริเวณหมักทำปุ๋ย เป็นต้น

การกำจัดมูลฝอยของโรงแรม
     1.  การให้เอกชนเข้ามาประมูลเป็นผู้เก้บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอย
เศษอาหาร มุลฝอยรีไซเคิล โดยส่วนมากแล้วเศษอาหารจะมีผู้มาประมูลแยกต่างหากจากมูลฝอยอื่น แต่ในส่วนของมุลฝอยรีไซเคิลนั้น อาจมีการประมูลเพื่อเป็นผู้เก็บขนทั้งกระดาษ กล่องกระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก ในรายเดียวกัน แต่อาจมีการเลือกเฉพาะมุลฝอยที่ยังมีสภาพดีอยู่ เช่น ขวดแก้วที่ไม่แตก ดังนั้นจึงมีมูลฝอยอีกบางส่วนที่ทางโรงแรมต้องติดต่อผู้รับซื้อแหล่งอื่นต่อไป เช่น หากเป็นแก้วแตกอาจติดต่อกับบริษัทบางกอกกลาส จำกัด ให้มารับซื้อ โดยเมื่อมีปริมาณมากพอควร ทางดรงแรมจะติดต่อบริษัทให้มาเก็บขนครั้งหนึ่ง หรือการขายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือรถรับซื้อของเก่า (รถซาเล้ง) นอกจากนี้แล้วมุลฝอยที่ขายได้ยังมีมูลฝอยเศษวัสดุจากการซ่อมแซมอาคารสถานที่อีกด้วย
     2.  การหมักทำปุ๋ย โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า ไปหมักทำปุ๋ยใน
บรเวณโรงแรม ปุ๋ยที่ได้จะนำไปใช้ในงานสวนของโรงแรมต่อไป
     3.  ส่งให้รถกทม. เก็บขนมูลฝอยที่นอกเหนือจากการขายหรือหมักทำปุ๋ย (หรือ
วิธีอื่นใดหากมีมากกว่าที่กล่าวมานี้) จะถูกส่งไปรวบรวมยังสถานที่พักมูลฝอย รอให้รถกทม.มาเก็บขนต่อไป

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน:
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:29:01
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:22:50
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
adidas zx flux, cheap ray ban, michael kors outlet, mcm backpack, woolrich outlet, montre homme, kate spade handbags, kate spade bags, mcm handbags, adidas shoes, new orleans pelicans jersey, tiffany und co, sunglasses for women, ralph lauren outlet online, hollister online, michael kors v?skor, michael kors bags, nike huarache, gucci outlet, ralph lauren online shop, minnesota timberwolves jersey, michael kors handbags, coach factory online, warriors jerseys, dre headphones, nike huarache, nike factory, uhren shop, beats audio, rolex, nike air max, burberry, pandora jewellery australia, michael kors uk, hermes belt, mizuno running shoes, nike air force, uggs outlet, michael kors bags, yoga pants, ray bans, cheap oakley sunglasses, longchamp taschen, valentino outlet, timberland boots, giuseppe zanotti, hilfiger online shop, handbags outlet, coach

อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:05:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael jordan shoes cheap jerseys from china kobe shoes michael kors outlet clearance toms outlet jordans for cheap kobe shoes http://www.raybanglasses.in.net http://www.cheap--jordans.us.com michael kors outlet online chrome hearts http://www.jordanretro.uk michael kors outlet store michael kors factory outlet Kanye West shoes yeezy boost 350 yeezy boost 350 for sale Cheap Jerseys Online Cheap Jordans For Sale http://www.oakleyoutlet-store.com michael kors outlet online nike air huarache nike polo shirts http://www.cheapairjordan.uk cheap authentic jordans toms outlet nike dunks shoes kobe byrant shoes cheap jordans online nike air huaracheRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:11:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:22:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:31:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance louis vuitton outlet online michael kors outlet rolex watches uggs on sale louis vuitton purses longchamp pas cher canada goose outlet rolex watches outlet toms shoes outlet uggs italia ralph lauren uk louis vuitton factory outlet chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:12:54
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3meadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:03:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:58:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@09:29:19
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
polo outlet herve leger outlet canada goose outlet burberry outlet coach outlet michael kors handbags ugg outlet longchamp bags mulberry bags mcm outlet links of london michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren outlet basketball shoes fitflops shoes pandora charms sale clearance hermes outlet ugg boots ugg outlet pandora jewelry cheap jordans canada goose outlet canada goose jackets ugg boots ray ban sunglasses ray ban sunglasses adidas outlet store tory burch outlet adidas wings chicago blackhawks jerseys canada goose outlet michael kors handbags polo outlet futbol baratas pandora charms sale clearance nike free 5 tory burch outlet swarovski outlet michael kors handbags 20171114caihualiRe: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:56:52
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:24:58
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.