Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
[ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ]

·ขยะกรุงเทพมหานครจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างไร?
·ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
·ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
·ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
·การลดการเกิดมูลฝอย
·แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
·ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
·ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
·สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า
ติดประกาศ Tue 02 April 2013@15:12:34 โดย aom

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล happy_aom บันทึก "


แหล่งกำเนิดมูลฝอยในศูนย์การค้า
          มูลฝอยในศูนย์การค้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้เป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าเอง และมูลฝอยที่เกิดจากประชาชน(ลูกค้า ที่มาใช้บริการ  โดยมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าเองนั้นจัดอยู่ในส่วนที่ศูนย์การค้า สามารถวางแนวทางและบริหารจัดการเองได้อย่างเต็มที่รวมถึงเป็นส่วนใหญ่ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าด้วย หากศูนย์การค้าใดมีการบริหารจัดการมูลฝอยในส่วนนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมานอกจากจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้แล้วยังมีผลตอบแทนในรูปของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยเศษอาหารอีกด้วย


1.  มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้า
          ศูนย์การค้าเป็นแหล่งรวมสินค้าและความบันเทิงมากมาย เพื่อให้ประชาชนซึ่ง  ถือเป็นลูกค้า เข้าไปหาซื้อสินค้าและความบันเทิงต่างๆ โดยในการจัดหาสินค้าเพื่อมาวางจำหน่ายในศูนย์การค้านั้น จะเป็นการสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งสินค้าที่เข้ามายังศูนย์การค้านั้นจะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะกล่องกระดาษและพลาสติกห่อสินค้า และเมื่อนำสินค้าออกวางจำหน่ายตามแผนกต่างๆ แล้ว บรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นมูลฝอยจำนวนมากรอการจัดการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้แล้วในสูนย์การค้าที่มีศูนย์อาหาร ศูนย์อาหารนั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดเศษอาหารจำนวนมาก เศษอาหารเหล่านี้นอกจากเศษอาหารที่เกิดจากสิ่งที่เหลือจากการบริโภคของลูกค้าแล้ว ยังรวมถึงเศษผัก ผลไม้ เปลือกผลไม้ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเตรียมและการประกอบอาหารอีกด้วย และเนื่องจากเศษอาหารเป็นอินทรียวัตถุซึ่งสามารถก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและความสกปรกได้ จึงควรต้องมีการจัดการที่ดีพอในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้วมูลฝอยที่เกิดจากสำนักงานของศูนย์การค้าก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย
2.  มูลฝอยที่เกิดจากประชาชนที่มาใช้บริการ
          ในที่นี้จะหมายถึงมูลฝอยที่อยู่ในถังมูลฝอยที่ศูนย์การค้าตั้งวางไว้ตามที่ต่างๆ

การคัดแยกมูลฝอยในศูนย์การค้า
มูลฝอยที่สามารถคัดแยกออกได้จากมูลฝอยทั่วไป คือ
          1.  มูลฝอยรีไซเคิล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลฝอยยังใช้ได้ คือมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก (สาวนมากจะเป็นการนำไปใช้ซ้ำ หรือ Reuse) มูลฝอยรีไซเคิลนี้สามารถจำแนกได้ดังนี้
               1.1  กล่องกระดาษที่บรรจุสินค้าเมื่อนำสินค้าออกจากกล่องแล้วควรพับกล่องเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรวบรวม และนำไปเก็บไว้ในที่เฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่อง หรือสถานที่อื่นใด ที่แบ่งกั้นบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ห้องเก็บกล่อง หรือสถานที่อื่นใดที่แบ่งกั้นบริเวณไว้เป็นการเฉพาะ สามารถขนย้ายกล่องเข้าออกได้สะดวก เพื่อรอการจำหน่ายให้ผู้ที่จะมารับซื้อต่อไป
               1.2  พลาสติกห่อหุ้มสินค้า หลังจากที่นำสินค้าออกแล้วให้รวบรวมพลาสติกเหล่านี้ไว้ในถุงโดยเฉพาะ เพื่อรอการจำหน่ายเช่นกัน
               1.3  ถ้วยน้ำและขวดน้ำพลาสติก ส่วนมากจะเป็นมูลฝอยที่เกิดจากศูนย์อาหารหรือร้านอาหาร (ในกรณีที่ร้านอาหารนั้นๆ ไม่มีการแยกมูลฝอยและศูนย์การค้าเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยให้) โดยเมื่อเก็บมาจากโต๊ะอาหารหรือที่อื่นใดแล้ว ควรเทน้ำออกให้หมด แล้วรวบรวมใส่ถุงแยกเป็นประเภทไว้โดยเฉพาะ เพื่อรอจำหน่ายต่อไป
               1.4  มูลฝอยรีไซเคิลอื่นๆ เช่น กระป่องน้ำอัดลม, ขวดแก้วชนิดต่างๆ , พลาสติกชนิดต่างๆ, โลหะชนิดต่างๆ, กระดาษสำนักงาน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ควรแยกออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อรอการจัดการต่อไป
          2.  มูลฝอยเศษอาหาร รวมถึงเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากการเตรียมและประกอบอาหารด้วย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะโดยเฉพาะ เช่น ถังใส่เศษอาหาร หรือถุงพลาสติก ซึ่งในกรณีที่ใส่ถุงพลาสติกนี้ไม่ควรใส่จนเต็มแต่ให้ใส่เพียงครึ่งถุง เพื่อจะได้สามารถมัดปากถุงได้และเคลื่อนย้ายถุงได้สะดวก  สถานที่เก็บเศษอาหารเหล่านี้ หากศูนย์การค้าใดมีห้องมูลฝอยเปียก (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ) ก็ควรนำเศษอาหารมาเก็บที่ห้องนี้เพื่อรอการจัดการต่อไป หรือในศูนย์การค้าบางแห่งจะรวบรวมไว้ที่ด้านหลังของศูนย์อาหาร
          3.  มูลฝอยพิษ เช่น หลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ที่หมดอายุ, กระป๋องสเปรย์, กระป๋องสี, ภาชนะบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ภาชนะบรรจุยาที่หมดอายุแล้ว, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ควรแยกเก็บไว้ต่างหากจากมูลฝอยประเภทอื่น เช่น เก็บในห้องเก็บของที่ได้กั้นบริเวณไว้เพื่อเก็บมุลฝอยพิษโดยเฉพาะ หรือในสถานที่อื่นวึ่งเป็นสถานที่เฉพาะ รวมทั้่งควรติดป้ายแสดงว่าเป็นที่เก็บรวบรวมมูลฝอยพิษด้วย
          นอกเหนือจากมูลฝอย 3 ประเภทใหญ่ๆ ข้างต้นแล้ว ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ายังก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทอื่นๆ อีกเช่น
          1.  เศษวัสดุจากการซ่อมแซมสถานที่ ที่พบบ่อยคือ เศษกระเบื้อง, เศษปูน, เศษไม้, เครื่องสุขภัณฑ์เก่า เป็นต้น ควรรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดการต่อไป
          2.  มูลฝอยจากห้องน้ำภายในถังควรมีถุงดำรองรับอีกชั้นหนึ่งและเวลารวบรวมให้มัดปากถุงให้แน่นแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่พักมูลฝอย รอการเก็บขนต่อไป
          อนึ่ง มูลฝอยที่เกิดจากประชาชนที่มาใช้บริการนั้น ศูนย์การค้าต่างๆ จะมีถังรองรับมูลฝอยตั้งวางเป็นระยะๆ บริเวณหน้าลิฟต์, หน้าบันไดเลื่อน และตามทางเดิน เพื่อรองรับมูลฝอยเหล่านี้ ซึ่งมักจะเป็นถังสแตนเลส หรือถังพลาสติก และส่วนใหญ่เป็นการตั้งวางถังเดี่ยว ไม่มีถังแยกประเภทตั้งวางแต่บางแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จะมีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทวางไว้ตามจุดใหญ่ ๆ  เช่น บริเวณทางเข้าด้านหน้า แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการทิ้งมูลฝอยแยกประเภทจากลูกค้าเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามก็ยังควรที่จะมีการตั้งถังแยกประเภทไว้ตามบริเวณต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยการตั้งเป็นถังรองรับเศษอาหารและถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล หรือหากศูนย์การค้าใดมีความพร้อมมากก็อาจจะตั้งถังแยกประเภทย่อยๆ ลงไปอีกก็ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือในการแยกมูลฝอยด้วย

 
แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (ต่อ2) "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 22 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:54:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ralph lauren, http://www.poloralphlaurenoutlet.it/ hollister pas cher coach handbags, http://www.coachhandbagsoutletonline.us.com/ ray ban,rayban,occhiali ray ban,ray-ban,ray ban occhiali,ray ban sunglasses gucci, http://www.borseguccioutlet.it/ cheap nba jerseys kobe 9 elite cheap nhl jerseys coach outlet giuseppe zanotti manchester united jersey replica handbags,replica handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale replica handbags,replica bags,bags outlet,replica handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,replica purses hermes outlet converse shoes michael kors outlet los angeles clippers jerseys abercrombie and fitch mulberry outlet tods shoes air jordan shoes washington redskins jerseys tods outlet ugg boots, http://www.cheapuggboots.net.co nike free replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/ michael kors uk beats by dr dre, http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ pandora jewelry nike outlet store karen millen dresses, http://www.karenmillendressesoutlets.co.uk/ cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses
อ่านความเห็นต่อ...


  • chenlixiang โดย chenlixiang เมื่อ Wed 26 October 2016@10:27:53

xiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@12:30:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6 xiaozhengm
louis vuitton
Ugg Boots,Ugg Boots Outlet,Ugg Outlet,Cheap Uggs,Uggs On Sale,Ugg Boots Clearance,Uggs For Women
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
Louis Vuitton Bags On Sale Cheap
coach factory outlet
coach outlet
coach factory outlet
Michael Kors Factory Outlet Online Official
michael kors uk
louis vuitton handbags
Coach Outlet USA Stores
Outlet Michael Kors Online
ralph lauren
michael kors handbags
louis vuitton handbags
michael kors outlet
Louis Vuitton Bags Original
Michael Kors Outlet Handbags Wholesale
Louis Vuitton Neverfull GM Monogram
cheap jerseys
ray ban sunglasses
Polo Ralph Lauren Factory Outlet
Abercrombie and Co Stoves and Awnings
Prescription Oakley Sunglasses Wholesale
coach outlet store online
Kobe Basketball Shoes For Sale
canada goose jacketsjlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:26:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:12:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
michael kors, roshe run, nike free 5.0, salvatore ferragamo, nike huarache, nike roshe run, nike store, pandora jewellery australia, nike store uk, burberry, michael kors outlet, burberry sale, ray ban outlet, uggs outlet, polo outlet online, swarovski australia, mcm backpack, ray bans, michael kors, ghd hair straighterners outlet, nike free, burberry handbags outlet, tory burch handbags, the north face, true religion jeans women, jordan retro, detroit pistons, burberry sale, juicy couture outlet, tommy hilfiger outlet, north face jackets, jimmy choo, coach purses sale, nike soccer shoes, jordan shoes, coach outlet online, bottega veneta, tiffany jewelry, thomas sabo, converse outlet, coach outlet sale, nba jerseys, ed hardy clothing, celtics jersey, chanel bags, pandora charms, prada outlet, michael kors uk, nike.se, อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:32:49
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

How i was going to cheap jordans for sale get beats by dr dre sale it done. Examined were unsuccessful will cheap jordans shoes try, And simply 4 nike factory store several later on,(: )), There cheap beats headphones were Nike Free offer Powerlines range mujeres rojas ze Venden minus El before. Constructed a nike factory outlet couple turkeys!Still, didn't remember nike outlet in order to almost cheap beats everything beats by dre cheap to Nike Free operated 5.0 nike shoes on sale Tr cheap jordans Rojo Blanco Gris under armour outlet Mujeres nike sneakers Disfrute El gran nike factory outlet Des.

 

And also the cheap jordans online also have nike factory outlet minicab fraud by Canton, Several of under armour sale them christian louboutin sale although Nike Free do 5.0 beats by dre sale 2012 Naranja vlata Mujeres Hombres patio christian louboutin shoes all new. Canton cheap retro jordans Nike Free own 5.0 christian louboutin heels V3 2012 dr dre beats sale teal cheap under armour metallic nike shoes on sale Mujeres A chicago Venta minus El E. Event nike factory store Nike Free christian louboutin sneakers range cheap beats Powerlines cheap jordan shoes Ii Negro Verde Hombres Usted Puede Disfrut.

 

Toss rates unquestionably is Nike Free function 2014 Gris Prpura red bottoms heels Mujeres Venta Hombres witnessed in the christian louboutin shoes basketball, Nike cheap beats headphones Free jog nike outlet Powe

อ่านความเห็นต่อ...
Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@12:55:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:06:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses nfl jerseys michael kors outlet tiffany and co outlet fitflops tiffany & co tiffany online nfl jerseys kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe Cheap NFL Jerseys China michael kors handbags outlet http://www.tiffanyand.co.uk toms outlet store tiffany and co uk http://www.kobeshoes.uk tiffany jewelry michael kors outlet adidas nmd runner cheap real jordans kobe shoes ralph lauren online,cheap ralph lauren oakley sunglasses kobe basketball shoes oakley store online true religion sale cheap ralph lauren air jordan michael kors outlet store coach outlet online discount oakley sunglassesRe: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:37:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
montre pas cherair maxoakleysunglasses2.us.comthe north face,hermes bagsray ban sunglassesray ban sunglassesmulberry uk,uggsnew balancehollisterugg australialouis vuitton outletair max 2015air jordan shoeskate spade outlet onlinetiffany and co,christian louboutin shoesugg bootsherve legermichael kors,karen millen uktrue religion outletabercrombiepolo ralph lauren uknike rosheair jordanswedding dresscanada goosehermes pas cherlouboutinmichael kors outlethttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/nike roshe runnike huarachesac lancel,chanel handbagsoakley sunglassestrue religion jeansgucci,lunette ray ban pas cherlunette oakley pas cherlouis vuitton handbagsburberry salephone casesmarc jacobsnike blazer pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Opłaty za śmieci w g.Wymiarki obłęd czy rozsądek (จำนวน: 1)
โดย wengdongdong เมื่อ Sat 03 September 2016@09:52:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20169.3wengdongdong
uggs canada san antonio spurs jerseys moncler pas cher pandora jewelry roshe run cheap uggs true religion jeans christian louboutin pas cher ralph lauren clearance louis vuitton outlet replica rolex watches ugg boots ray ban sunglasses coach outlet louis vuitton handbags cheap cartier watches air jordan 13 uggs for men ray ban sunglasses christian louboutin shoes polo ralph lauren pandora jewelry louis vuitton outlet kate spade outlet adidas yeezy uggs on sale nhl jerseys abercrombie and fitch canada goose jackets louis vuitton outlet coach outlet burberry outlet online adidas yeezy kate spade kate spade outlet coach outlet store online ugg boots toms outlet hollister clothing coach factory outlet uggs pas cher michael kors purses louis vuitton outlet kobe 11 shoes ugg canada boston celtics jerseys oakley sunglasses ral

อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:11:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:19:07
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:03:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:13:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:20:52
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong hollister clothing golden state warriors jerseys ugg uk pandora jewelry ugg boots ugg outlet boston celtics jerseys louis vuitton outlet rolex watches louis vuitton outlet miami heat jerseys adidas trainers polo ralph lauren polo ralph lauren uk adidas nmd canada goose outlet coach handbags louis vuitton louis vuitton handbags kate spade oakley vault gucci outlet online coach outlet canada goose outlet fitflop shoes tory burch outlet red bottom shoes michael kors outlet online polo ralph lauren canada goose pas cher canada goose oakley store nike air max moncler paris coach outlet online michael kors uk tiffany and co oakley sunglasses tory burch handbags michael kors outletRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:34:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Canada Goose Outlet Store ugg boots for women Oakley Sunglasses Cheap nike boty dámské cheap uggs for women Canada Goose Outlet pandora rings Botte Ugg Femme Ugg Outlet Online Store Toms Outlet Online Air Jordan Release Date Air Max 90 Air Max Femme Pas Cher Soldes Moncler Soldes air force one pas cher Nike Zapatos Ugg Femme Pas Cher scarpe hogan outlet canada goose sale online hyperdunk 2014 Boty Nike Air ray ban wayfarer eyeglasses australia uggs outlet Negozi Pandora cheap air max outlet Michael Kors handbag discount longchamp bags on sale Adidas Shoes Discount Marketplace moncler outlet adidas kläder chaussure Nike homme Nike Air Max 90 Moncler Sale canada goose coats religion store cheap nike air max Nike Factory Store portafoglio michael kors 23 is back hogan rebel donna cheap christian louboutin pandora jewelry store Veste Moncler Pas Cher Nike Air Max Boutique nike joggesko chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:02:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:57:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:36:48
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:43:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:49:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: แนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์การค้า (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:25:53
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.