Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
ติดประกาศ Tue 03 July 2012@10:25:02 โดย admin

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง lada บันทึก "

     เพราะในแต่ละวันของคนส่วยนใหญ่จะใช้เวลาเกือบร้อยละ 90 อาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายในอาคาร จากรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี ค.ศ. 1984 พบว่าอาคารที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงใหม่ทั่วโลกเกือบร้อยละ 30 กำลังประสบปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เป็นผลมาจากการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นเป็นอาคารระบบปิด และใช้เครื่องปรับอากาศแทนการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใช้วัสดุ

ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำรักงานที่มีสารเคมีสะสมอยู่ เช่น สารฟอร์มาลดีไฮดืจากเฟอร์นิเจอร์ สารอินทรีย์ระเหยที่ผสมในสีทาห้อง น้ำยาทำความสะอาดพื้น ฝุ่นผงคาร์บอน และก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ แร่ใยหินจากฉนวนกันความร้อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร


    กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากอาคาร "sick Building ndrome" (SBS) หมายถึง ภาวะผิดปกติด้านสุขภาพ ทางตา จมูก ลำคอ ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ฟิวหนัง โดยอาการที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่อยู่ในอาคาร แต่ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แสดงในแต่ละระบบจะแตกต่างกัน ดังนี้
 1.  กลุ่มอาการทั่วไป ลักษณะอาการจะไม่เจาะจงโรคใดโรคหนึ่ง เช่น ปวดศรีษะ มึน
ศรีษะ ง่วงนอน รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย หงุดหงิด ขาดสมาธิในการทำงาน
 2.  กลุ่มอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่าง ๆ เช่น เยื่อบุตา จมูก หรือลำคอ เช่น ระคาย
เคืองตา น้ำตาไหล คันตา ตาแห้ง แสบตา คัดจมูก น้ำมูกไหล เลือดกำเดาไหล เสบคอ คอแห้ง
เจ็บคอ ระคายคอ
 3.  กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  สักษณะอาการคล้ายกับโรคหอบหืด คือ
แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 4.  กลุ่มอาการทางผิวหนัง  เช่น ผิวแห้ง ผื่นนูนแดง ผื่นผิวหนัง อักเสบ มักพบที่
บริเวณใบหน้า ลำคอ แขน มือ อาการเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต

สาเหตุของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้แก่
 1.  การระบายอากาศไม่เพียงพอ  มีผลมาจากการออกแบบอาคารที่เน้นโครงสร้าง
ระบบปิด มีช่องระบายอากาศน้อย ระบบระบายอากาศมีสภาพเก่า ชำรุด ขาดการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่อาคารไม่พียงพอ ทำให้เกิดการสะสมของมลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นอยู่ภายในอาคาร
 2.  มลพิษจากแหล่งกำเนิดภายในอาคาร  ได้แก่ ไอเสียจากยานพาหนะ เขม่าควัน
รวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้าง ซึ่งมลพิษเหล่านี้สามารถไหลเวียนเข้าสู่ภายในอาคารทางรอยรั่วหรือช่องโหว่ของอาคาร
 3.  มลพิษจากแหล่งกำเนิดภายในอาคาร  เช่น สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด ยาฆ่าแมลง ควันบุหรี่ และสารเคมีจากอุปกรณ์สำกงาน เช่น ผงหมึกจากเครื่องพิมพ์ ก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร สารฟอร์มาลดีไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งอาคาร หรือแม้แต่แร่ใยหิน (Asbestos) จากฝ้าเพดาน มลพิษเหล่านี้จะสะสมวนเวียนอยู่ในอาคาร และสร้างปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร
 4.  สารปนเปื้อนด้านชีวภาพ  ได้แก่ แบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อลิจิโอเนลลา นิวโมฟิล่า
(Legionella pneumophila) พบได้ในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศรวม เนื่องจากเชื้อนี้จะเจริยเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส ในสภาพนำนิ่งหรือไหลเวียนน้อย สามารถแพร่กระจายจากท่อส่งอากาสไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยเชื้อดังกล่าวจะเข้าสู่ร่างกายทางลมหายใจ และผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอด โดยเริ่มจากอาการมีไข้ต่ำ ๆ ไอ

หายใจลำบาก หนาวสั่น ปอดบวม โคม่า และเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ยังมีสารปนเปื้อนทางชีวภาพอื่น ๆ ที่พบได้ในอาคาร ได้แก่ เชื้อรา ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ มูลสัตว์ ขนสัตว์


ประโยชน์ของการประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 1.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มผลผลิตของงาน
 2.  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดปัยหาสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร
 3.  ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงาน
 4.  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์
ในระบบปรับอากาศ ช่วยยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ


"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง:
กทม.จับมือ OECD และ JICA ศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:31:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:23:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
adidas zx flux, cheap ray ban, michael kors outlet, mcm backpack, woolrich outlet, montre homme, kate spade handbags, kate spade bags, mcm handbags, adidas shoes, new orleans pelicans jersey, tiffany und co, sunglasses for women, ralph lauren outlet online, hollister online, michael kors v?skor, michael kors bags, nike huarache, gucci outlet, ralph lauren online shop, minnesota timberwolves jersey, michael kors handbags, coach factory online, warriors jerseys, dre headphones, nike huarache, nike factory, uhren shop, beats audio, rolex, nike air max, burberry, pandora jewellery australia, michael kors uk, hermes belt, mizuno running shoes, nike air force, uggs outlet, michael kors bags, yoga pants, ray bans, cheap oakley sunglasses, longchamp taschen, valentino outlet, timberland boots, giuseppe zanotti, hilfiger online shop, handbags outlet, coach

อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:25
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:06:30
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses nfl jerseys michael kors outlet tiffany and co outlet fitflops tiffany & co tiffany online nfl jerseys kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe Cheap NFL Jerseys China michael kors handbags outlet http://www.tiffanyand.co.uk toms outlet store tiffany and co uk http://www.kobeshoes.uk tiffany jewelry michael kors outlet adidas nmd runner cheap real jordans kobe shoes ralph lauren online,cheap ralph lauren oakley sunglasses kobe basketball shoes oakley store online true religion sale cheap ralph lauren air jordan michael kors outlet store coach outlet online discount oakley sunglassesRe: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย ninestab123 เมื่อ Fri 19 August 2016@09:37:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ninest123
montre pas cherair maxoakleysunglasses2.us.comthe north face,hermes bagsray ban sunglassesray ban sunglassesmulberry uk,uggsnew balancehollisterugg australialouis vuitton outletair max 2015air jordan shoeskate spade outlet onlinetiffany and co,christian louboutin shoesugg bootsherve legermichael kors,karen millen uktrue religion outletabercrombiepolo ralph lauren uknike rosheair jordanswedding dresscanada goosehermes pas cherlouboutinmichael kors outlethttp://www.michael-korsoutletonline.eu.com/nike roshe runnike huarachesac lancel,chanel handbagsoakley sunglassestrue religion jeansgucci,lunette ray ban pas cherlunette oakley pas cherlouis vuitton handbagsburberry salephone casesmarc jacobsnike blazer pas cher
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:15:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:17:20
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:11:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@16:03:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:32:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:27:02
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinuggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale coach outlet store michael kors outlet fitflops sale clearance
อ่านความเห็นต่อ...Re: การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:29:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinuggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale coach outlet store michael kors outlet fitflops sale clearance
อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:51:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
adidas outlet pandora outlet pandora charms oakley sunglasses coach outlet online canada goose jackets ray ban sunglasses wholesale ray ban sunglasse ralph lauren shirts ray ban sunglasses outlet ugg boots cheap oakley sunglasses superdry clothing polo ralph lauren nba jerseys wholesale coach outlet store online canada goose jackets canada goose outlet online pandora jewelry michael kors outlet michael kors outlet prada outlet store ugg boots on sale ray ban sunglasse christian louboutin shoes kate spade handbags christian louboutin outlet coach factory outlet pandora charms outlet polo ralph lauren outlet cheap jordans red bottom shoes canada goose jackets michael kors outlet online mont blanc pens coach factory outlet christian louboutin shoes cheap oakley sunglasses true religion outlet pandora charms prada handbags true religion michael kors outlet clearance lacoste shirts
อ่านความเห็นต่อ...20188.24wengdongdong (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:26:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong levi's jeans mcm bags salvatore ferragamo shoes cartier jewelry breguet watches hermes bags jordan shoes moncler outlet nicholas kirkwood shoes tom ford sunglasses christian louboutin puma fenty persol sunglasses dolce & gabbana air jordan 3 timberland outlet canada goose outlet vans shoes teva sandals coach outlet online ray ban sunglasses van cleef & arpels jewelry running shoes kd 10 burberry canada nike shoes vans shoes true religion jeans mac cosmetics north face outlet superdry michael kors handbags coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme <

อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:32:47
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua champion clothing jordan xx9 dsquared2 outlet michael kors outlet jordan 32 mizuno running shoes belgium world cup jerseys louboutin pas cher insanity workout jordan 2s abercrombie and fitch ugg boots jordan 6 nike store bottega veneta sunglasses ray ban occhiali ralph lauren outlet instyler gucci bags kd 10 elite louboutin outlet nike outlet store online furla bags jimmy choo sunglasses christian louboutin outlet prada oakley sunglasses marc jacobs handbags tory burch ugg outlet air force 1 reebok outlet store lululemon outlet chanel bags adidas outlet nike blazer ray ban sunglasses nike air max nike blazer england world cup jersey calvin klein jeans new balance canada goose jackets air max 90 dolce & gabbana beats by dre seattle seahawks jerseys ugg outlet jordan retro2018.10.30zhouyanhua 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.