Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน
ติดประกาศ Wed 23 May 2012@11:12:37 โดย aom

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน lada บันทึก "
          ผลการวิจัยพบการปลูกอ้อยมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศลดลง มีบทบาทในการหยุดโลกร้อน


          อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส


          สก๊อต ลอรี หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า เราพบว่าการหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในท้องถิ่น  เพราะพืชเหล่านั้นคายน้ำน้อย แต่อ้อยสามารถสะท้อนแสงและคายน้ำเหมือนพืชพรรณธรรมชาติ ทั้งนี้ การปลูกอ้อยส่งผลดีต่อสภาพอากาศหลายด้าน เช่น สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อยในยานพาหนะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกอ้อยยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อีกด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวบราซิลเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 1 ใน 4 ของเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก


          ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาสมีผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ทั้งนี้ เกร็ก เอสเนอร์ ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้ที่ดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในท้องถิ่น ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็คงมาจากฝีมือของมนุษย์
 

ที่มา : อ้างจากผลการวิจัย โดยนักวิจัยจากสถาบันคาเนกี แผนกสิ่งแวดล้อม อ้อยสะท้อนกลับแสงแดดไปยังชั้นบรรยากาศ และลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ด้วยการคายน้ำ นักวิจัยใช้ข้อมูลรูปถ่ายดาวเทียมหลายพันรูปที่ได้จากพื้นที่ 1, 173 ตารางกิโลเมตร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และอัตราการคายน้ำของอ้อย ผลการวิจัยระบุว่าการขยายตัวของไร่อ้อยในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอย่างอื่นมาก่อนช่วยลดอุณหภูมิในท้องถิ่น นักวิจัยระบุในงานวิจัย ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ (Nature Climate Change) ว่า การปลูกอ้อยช่วยลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ โดยเฉลี่ยถึง 0.93 องศาเซลเซียส แต่หากหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติ จะเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยถึง 1.55 องศาเซลเซียส


สก๊อต ลอรี หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า เราพบว่าการหันไปปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชพรรณธรรมชาติส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในท้องถิ่น  เพราะพืชเหล่านั้นคายน้ำน้อย แต่อ้อยสามารถสะท้อนแสงและคายน้ำเหมือนพืชพรรณธรรมชาติ ทั้งนี้ การปลูกอ้อยส่งผลดีต่อสภาพอากาศหลายด้าน เช่น สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อยในยานพาหนะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกอ้อยยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศในท้องถิ่นได้อีกด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวบราซิลเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 1 ใน 4 ของเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก


ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาสมีผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ทั้งนี้ เกร็ก เอสเนอร์ ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้ที่ดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในท้องถิ่น ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วจะพบว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็คงมาจากฝีมือของมนุษย์

ที่มา :  นิตยสาร Enegry Saving "

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน:
การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:35:00
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:34
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...Re: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:26:17
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:26:32
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:23:46
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:03:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:58:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:38:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:05:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuanchenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:33:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:27:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinuggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale coach outlet store michael kors outlet fitflops sale clearance
อ่านความเห็นต่อ...Re: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:29:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinuggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale coach outlet store michael kors outlet fitflops sale clearance
อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:47:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
mbt shoes outlet coach outlet online ralph lauren nfl jerseys michael kors outlet clearance canada goose outlet store coach factory outlet michael kors outlet mcm handbags manolo blahnik ugg outlet true religion outlet nike outlet store coach outlet michael kors handbags adidas nmd kate spade outlet coach outlet online michael kors outlet clearance coach handbags moncler outlet michael kors outlet clearance ralph lauren outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet coach outlet uggs outlet cheap ugg boots adidas superstar polo ralph lauren michael kors outlet mont blanc pens nike outlet store louboutin uk ralph lauren outlet pandora rings puma outlet michael kors outlet mont blanc outlet giuseppe zanotti sneakers ugg boots ralph lauren polo adidas outlet online christian louboutin outlet coach factory outlet nike air jordan 4
อ่านความเห็นต่อ...Re: ผลการวิจัยระบุการปลูกอ้อยช่วยลดโลกร้อน (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:11:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong air jordan maillot de foot curry shoes kate spade outlet fußballtrikots ermäßigung longchamp handbags ralph lauren michael kors bags ralph lauren longchamp handbags paul george shoes adidas slides michael kors canada coach handbags ferragamo shoes vans shoes polo ralph lauren nfl jerseys wholesale flops adidas outlet nike outlet juicy couture mont blanc pens timberland tommy hilfiger polo shirts nike running shoes vibram fivefingers cheap nfl jerseys longchamp outlet flip-flops replica watches tory burch outlet true religion jeans ysl makeup air max 95 birkenstock sandals true religion jeans prada handbags audemars piguet lebron 14 under armour outlet ugg outlet nike outlet store cheap soccer jerseys ray ban sunglasses christian louboutin nike tn oakley sunglasses cheap puma outlet
อ่านความเห็นต่อ...20188.24wengdongdong (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Fri 24 August 2018@15:20:35
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20188.24wengdongdong levi's jeans mcm bags salvatore ferragamo shoes cartier jewelry breguet watches hermes bags jordan shoes moncler outlet nicholas kirkwood shoes tom ford sunglasses christian louboutin puma fenty persol sunglasses dolce & gabbana air jordan 3 timberland outlet canada goose outlet vans shoes teva sandals coach outlet online ray ban sunglasses van cleef & arpels jewelry running shoes kd 10 burberry canada nike shoes vans shoes true religion jeans mac cosmetics north face outlet superdry michael kors handbags coach factory outlet swarovski rings adidas superstar adidas outlet store oakley sunglasses ronaldo jersey bvlgari rings coach outlet online tory burch shoes ugg boots maglie calcio birkenstock sandals air max plus kobe shoes dior handbags onitsuka tiger supreme <

อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.