Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
[ การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ]

·วิธีเลือกใช้สินค้าประหยัดพลังงาน
·วิธีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
·หลากหลายวิธีร่วมสร้างสีเขียวให้ชีวิต
·เคล็ด(ไม่)ลับ การรักษ์ไฟฟ้าในบ้าน
·กลีบดอกทานตะวันสร้างแรงบันดาลใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
·ABALONE Tower อาคารผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตัวเอง...จากฝรั่งเศส
·ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงานและการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี SOLAR CELL
·1 วันกับการรักษ์พลังงานสำหรับเยาวชน
·ไบโอดีเซลจากสาหร่าย

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
ติดประกาศ Wed 23 May 2012@09:16:45 โดย aom

การมีส่วนร่วม happy_aom บันทึก "6.  บทสรุป
          การจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงแค่เก็บกวาด ทำความสะอาด แล้วขนย้ายไปฝังกลบหรือนำไปเผาทำลายโดยเปล่าประโยชน์  แต่เป็นการจัดการโดยใช้ประโยชน์จากขยะทุกชิ้นในรูปของทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทั้งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภทแก้ว  กระดาษ โลหะ พลาสติก หรือนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของพลังงานความร้อน หรือพลังงานจากการหมักเอาก๊าชมีเทน  หรือในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำกลับไปใช้ในแปลงเกษตรได้อีก ทดแทนการใช้สารเคมี  โดยที่มีระบบการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดที่สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมและขนส่งและนำเข้าโรงงานตามประเภทของวัสดุแต่ละชนิด ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ครอบคลุมและกรอบทางสังคม และความพยายามสื่อสารกับประชาชนอย่างมากผ่านสื่อต่างๆ การเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย การเข้าถึงครัวเรือนและชุมชน ประกอบกับวัฒนธรรมเสียดายของ Mottanoi ทำให้คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทิ้งขยะถูกถัง ถูกวัน ตามที่กฎหมายกำหนด
 

          การมีระบบเก็บขนและขนส่งที่สอดคล้องกับระบบกำจัด และมีการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดอย่างสมบูรณ์ จึงไม่พบพนักงานเก็บขนมูลฝอยฉีกถุงและแยกขยะที่ท้ายรถ   เมื่อรถเทียบบริเวณจุดทิ้งขยะ พนักงานจะลงจากรถและรีบยกถุงโยนใส่ท้ายรถและอัดเข้าไปในรถจนหมดภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที พนักงานก็จะขึ้นด้านหน้ารถและเคลื่อนรถไปจุดต่อไป จนเต็มรถจึงนำขยะไปเทที่โรงงานเตาเผามูลฝอย     และกลับไปเก็บขยะต่ออีก ซึ่งในแต่ละวันพวกเขาจะเก็บขยะคันละ 5-6 เที่ยว  นับว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากมีการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงน้อย  และรถหนึ่งคันสามารถจัดเก็บได้จำนวนรอบที่มาก จึงมีความคุ้มค่ามาก
          ขยะแต่ละประเภทจะถูกเก็บแยกและนำไปนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลตามประเภทของขยะ ซึ่งได้แยกเก็บมาตั้งแต่ต้นทาง โดยขยะรีไซเคิล รวมถึงรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกส่งโรงงานคัดแยกวัสดุและอัดเป็นก้อนตามประเภทและส่งไปเป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตสินค้า    ขยะเผาไหม้ได้จะถูกนำไปเผาแล้วนำพลังงานความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและส่งขายให้การไฟฟ้าแจกจ่ายบ้านเรือนประชาชน   เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลจะถูกนำไปผสมกันแล้วหมักแก๊สชีวภาพนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและขายให้การไฟฟ้าแจกจ่ายประชาชน  ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้จะถูกส่งโรงงานรีไซเคิล และที่เหลือจึงนำไปฝังกลบที่บ่อฝังกลบใช้ระบบการถ่ายเทอากาศและฝังกลบเฉพาะขี้เก้าจากโรงงานเตาเผา และขยะที่เผาไหม้ไม่ได้บางส่วน จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย  แก๊สมีเทน และกลิ่นเหม็นรบกวน
          การจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในแง่ของระบบการจัดการที่ครบวงจร  ความมีวินัยของประชาชน  ความเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ในปริมาณมาก เนื่องจากมีทรัพยากรที่ผู้คนทิ้งลงถังพร้อมแยกประเภทให้แล้วหลายล้านตันป้อนโรงงานอยู่ตลอดเวลา  น่าจะพูดได้ความการจัดการขยะของญี่ปุ่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในยามวิกฤติที่ทรัพยากรธรรมชาติหมดลง  
          เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการจัดการขยะของประเทศไทย จะพบว่ามีความแตกต่างกันมาก เพราะในประเทศไทยยังรังเกียจขยะ เพราะมันมีกลิ่นเหม็นมาก เพราะไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป เพราะขยะอินทรีย์เป็นวัสดุที่ย่อยสลายและเน่าเสียเร็ว เมื่อมีกลิ่นเหม็น ผู้คนก็จะรังเกียจ จึงพบว่าการจัดการขยะที่ประเทศไทยคือการเก็บ กวาด ขนย้ายไปฝังไว้อีกที่หนึ่งให้หมดปัญหาไปวันๆ โดยไม่ได้นำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเสียก่อน   ซึ่งจำเป็นต้องทำในระดับนโยบาย การออกกฎหมายแยกประเภทขยะ การสนับสนุนการตั้งโรงงานรีไซเคิล ทั้งวัสดุรีไซเคิลและเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้  และการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  การใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งประเทศ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ระดับชุมชน  และระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
          ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่นำขยะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด โดยการคัดแยกขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทั้งวัสดุรีไซเคิลและเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้  และที่รีไซเคิลไม่ได้นำไปเผาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานปูนซีเมนต์  ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้จะต้องคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อน ขยะก่อสร้างจะถูกส่งไปบดทุบและคัดแยกวัสดุกลับมาใช้ใหม่  ขยะอันตรายผู้ผลิตต้องตั้งจุดรองรับและนำกลับไปกำจัดหรือรีไซเคิลมาใช้ใหม่  ส่วนที่นำไปฝังกลบจะมีเพียงขี้เถ้าโรงงานเตาเผา และขยะที่เผาไหม้ไม่ได้   ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้เกือบทั้งหมด ลดการใช้ทรัพยากรการผลิตสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ลดการพลังงานฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในภาพรวมทั้งการกำหนดประเภทขยะ  และหน่วยงานท้องถิ่นนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการกำหนดให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแยกระบบจัดเก็บ ขนส่งเพื่อรวบรวบวัสดุส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงงานเผาขยะนำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์  เป็นระบบที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน โดยร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ภายใต้การควบคุมทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม  ส่งผลให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านพลังงาน  ซึ่งกรุงเทพมหานครจึงควรเร่งให้มีการจัดการขยะโดยนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะเวลาอันใกล้นี้เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรถึงวันละประมาณ 8,500 ตัน         
          กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีขยะเกิดขึ้นวันละ 8,500 ตันต่อวัน การกำจัดโดยการนำขยะไปฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบไปด้วยพลาสติก โฟม เศษผ้า เศษหนัง ยาง กระดาษ และเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้  โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและการเผาเพื่อนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียทรัพยากรในปริมาณมาก เพราะขยะดังกล่าวมีศักยภาพนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมด จึงมีข้อเสนอดังนี้
          1.  ขยะเศษอาหาร ควรกำหนดให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่คัดแยกที่ต้นทาง  และจัดระบบการเก็บขนแยกจากรถประเภทอื่นและขนส่งไปบำบัดที่โรงงานหมักปุ๋ยที่มีอยู่ขนาด 1,000 ตัน ที่โรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  และเพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยเศษอาหารได้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีขยะเศษอาหารมากกว่า ร้อยละ 40 หรือประมาณ 3,400 ตันต่อวัน ของขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน จำเป็นต้องจัดทำโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือโรงงานหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 1,000 ตัน ในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและหนองแขม  เนื่องจากขยะอินทรีย์ประชาชนไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์  
          2.  กิ่งไม้ใบไม้ ควรกำหนดให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่คัดแยกที่ต้นทางทั้งสวนสาธารณะริมถนน และในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่งให้โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลหรือโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเองที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม  บดย่อยโดยการหมักทำปุ๋ย จำเป็นต้องสร้างโรงงานหมักปุ๋ยจากกิ่งไม้เพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมด้วย เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยกิ่งไม้ได้ทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณ 850 ตันต่อวัน ของขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน 
          3.  ขยะที่เผาไหม้ได้แต่รีไซเคิลไม่ได้ซึ่งมีประมาณ ควรคัดแยกและส่งขายโรงงานปูนซีเมนต์ หรือโรงงานเตาเผาไฟฟ้า  โรงงานผลิตผลิตน้ำมันจากพลาสติก โดยกรุงเทพมหานครควรเร่งให้มีเตาเผามูลฝอยผลิตไฟฟ้าให้ครบทั้ง 3 ศูนย์ และพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับการแปรรูปขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เป็นพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ามาใช้ทดแทนการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งกำลังจะหมดไปในไม่ช้า ซึ่งขยะดังกล่าวมีอยู่ประมาณร้อยละ 40 หรือประมาณ 3,400 ตันต่อวัน ของขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน
          4. วัสดุรีไซเคิล  ภาคเอกชนสามารถรวบรวมวัสดุรีไซเคิลได้ดีอยู่แล้วรัฐไม่ควรเข้าไปดำเนินการเองควรส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้ภาคเอกชนดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย และภาษีต่างๆ และการรณรงค์สื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจมีจิตสำนึกที่ร่วมกันคัดแยกวัสดุเพื่อส่งทรัพยากรกลับไปผลิตใหม่ และให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักขยะรีไซเคิลให้มากขึ้น
          5.  ขยะก่อสร้าง และขยะประเภทอิฐ หิน ดิน ทราย ฝุ่น มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการคัดแยกไปรีไซเคิลและนำไปเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ใหม่  การนำไปถมที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนรับดำเนินการด้านการนำขยะก่อสร้างไปใช้ประโยชน์บ้าง แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ จึงพบว่ามีผู้นำไปทิ้งบริเวณที่ว่างริมทาง กรุงเทพมหานครจึงควรจัดให้มีสถานที่รวบรวมและคัดแยกวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดแยกประเภทขยะให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
          6.  ขยะอันตรายและขยะอิเลคทรอนิค  กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่ามีขยะอันตรายถูกทิ้งปะปนอยู่ในมูลฝอยทั่วไปประมาณ ร้อยละ 3 หรือประมาณ ประมาณ 255 ตันต่อวัน ของขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน  แต่ปัจจุบันการจัดเก็บขยะอันตรายจาก 50 เขตและสำนักสิ่งแวดล้อมรวมกันสามารถจัดเก็บได้เฉลี่ยเพียง    1 ตัน/วัน  จึงควรจัดหารถจัดเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ทุกวันเพื่อให้สามารถแยกขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกวิธีลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์
          7. ควรออกประกาศกำหนดประเภทขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ได้แก่ขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และประกาศกำหนดวันทิ้ง วันเก็บ และกำหนดสถานที่ทิ้งขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สะดวกในการเก็บรวบรวม พร้อมจัดรถเก็บแยกประเภทตามที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่นำขยะที่พวกเขาคัดแยกไปรวมกันในรถคันเดียวกัน 
          8  ควรกำหนดเป็นวาระกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะมาใช้ประโยชน์ โดยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนสำหรับประชาชน และจัดกิจกรรมรณรงค์การแยกประเภทขยะมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนให้ดำเนินการประกาศที่ให้ให้ไว้กับประชาชน 
          การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านเศรษฐกิจและพลังงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต และยังสามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดการขยะได้ในระดับประเทศเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่หากกระทำการใดสำเร็จย่อมเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆได้ทั้งเมืองใหญ่และเมืองเล็กรวมถึงต่างประเทศด้วย
 

เรียบเรียงโดย   
ภาณุวัฒน์  อ่อนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองนโยบายและแผนงาน  สำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร
โทร 02 246 0688  email :
panuon@hotmail.com   


   การจัดการขยะของฟูกูโอกะ... เนื้อหาก่อนหน้านี้     

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:56:52
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cheap oakley sunglasses cheap football shirts basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassess.us.com/ nike roshe coach outlet store, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/ polo ralph lauren outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses vibram fivefingers true religion jeans, http://www.truereligionoutletstore.us.com oakland raiders jerseys coach outlet calvin klein outlet baltimore ravens jerseys michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/ indianapolis colts jerseys nike huarache, http://www.nike-airhuarache.co.uk/ links of london uk cartier watches coach outlet, http://www.coachoutletonline-store.us.com/ iphone 6 cases prada handbags michael kors outlet online, http://www.michaelkors-outlets.us.com gucci outlet oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-wholesale.us.com/ foamposite gold ralph lauren uk michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com ghd hair straighteners, http://www.ghdhairstraightenerssale.co.uk/jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:40:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ) (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:31:21
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ) (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:18:10
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:09:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike huarache toms outlet store tiffany online cheap oakley sunglasses yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakersRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ) (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:25:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.