Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method
ติดประกาศ Tue 22 May 2012@10:40:11 โดย aom

การมีส่วนร่วม lada บันทึก "


                               

          วิธีการหมักทำปุ๋ยแบบ Takakura Home Method เป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ ปุ๋ยหมักที่ได้มีคุณภาพดี การทำปุ๋ยหมักวิธีนี้สามารถนำขยะเศษอาหารใส่ลงไปในภาชะหมักทำปุ๋ยได้ทุกวันเน้นการใช้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายขยะดินทรีย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นภาชนะที่ใช้จึงควรมีลักษณะโปร่งใส อากาศถ่ายเทได้สะดวก
          การหมักทำปุ๋ยตามวิธีการนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมหัวเชื้อ ซึ่งหัวเชื้อในที่นี้ทำมาจากรำละเอียดกับรำหยาบ และเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจากอาหารหมักดอง ซึ่งรำนั้นเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์การเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนมากขึ้น และพร้อมในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ต่อไป

ขั้นตอนการทำหัวเชื้อปุ๋ยหมัก
          รายละเอียดของอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการทำหัวเชื้อ 1 กอง ซึ่งสามารถนำไปใส่ในตะกร้าหมักทำปุ๋ยได้ประมาณ 10 ตะกร้า มีดังนี้
 1.  รำละเอียด 1 ถุงปุ๋ย ขนาดใหญ่ (หรือประมาณ 50 กก.)
 2.  รำหยาบ 1 ถุงปุ๋ย ขนาดใหญ่ (หรือประมาณ 50 กก.)
 3.  น้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นทั้งสูตรดองหวานและสูตรดองเค็ม หรือสูตรอาหารหมักดอง (เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง)
 4.  พลั่วใหญ่ 1 อัน
 วิธีทำ
 1.  นำรำหยาบผสมกับรำละเอียดแล้วเทน้ำลงไปในรำก่อน เพื่อเพิ่มความชื้นและป้องกันการฟุ้งกระจาย
  
 2.  นำน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (หรืออาหารหมักดอง) ที่เตรียมไว้มาผสมกับรำที่ผสมแล้ว โดยพรมให้ทั่วแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดี
 3.  ค่อย ๆ เติมน้ำเพิ่มลงไป เพื่อให้ได้ความชื่นที่เหมาะสม ทดสอบโดยกำหัวเชื้อไว้ในมือ แล้วแบบมือออก หากหัวเชื้อจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกแสดงว่าความชื้นเหมาะสม หากหัวเชื้อยังแตกออกให้เติมน้ำมันแล้วคลุกเคล้าต่อ
 4.  จากนั้นหมักทิ้งไว้ โดยกองเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 20 ซม. และกว้างประมาณ 1 ม. และคอยกลับกองหัวเชื้อทุก ๆ 2 วัน หรือใส่ไว้ในเข่งที่มีช่องระบายอากาศ

5.  คอยเช็คอุณหภูมิโดยวิธีสัมผัส หรือใช้เทอรืโมมิเตอร์ อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 40-60 องศา อาจหากระสอบมาคลุมบริเวณด้านบนไว้เพื่อเป็นการทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น


6.  ระหว่างพลิกกลับกองหัวเชื้อให้สังเกตความชื้น หากกองหัวเชื้อแห้งเกินไป ให้พรมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อรักษาระดับความชื้น
7.  หมักทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ (กรณีข้อ 2 เลือกใช้สูตร 1 น้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์) หรือ หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ (กรณีข้อ 2 เลือกใช้สูตร 2 อาหารหมักดอง) นำไปเป็นหัวเชื้อในการหมักทำปุ๋ยในครัวเรือนได้
 
 สูตร1 สูตรนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น ประกอบด้วย
 สูตรดองหวาน
 วัตถุดิบ  โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ข้าวหมาก เต้าเจี้ยว ถั่วเน่า เปลือกองุ่นแดง และกากน้ำตาล
 วิธีทำ  นำกากน้ำตาลประมาณ 300 มล. มาผสมกับน้ำ 5 ลิตร จากนั้นใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 กระปุก เต้าเจี้ยว 1 ขวด ข้าวหมาก 1 ถุงเล็ก ถั่วเน่าครึ่งแผ่น เปลือกองุ่นแดง 10 ลูก ลงไปในขวดน้ำที่เตรียมไว้ เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝาดโยใข้ถุงพลาสติกครอบไว้และมัดด้วยยาง ทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ จะสังเกตเห็นถุงพลาสติกพองขึ้นด้วยแก๊สที่เกิดจากการหมัก แสดงว่านำหัวเชื้อพร้อมใช้งาน


 

สูตรดองเค็ม
 วัตถุดิบ  เกลือป่น เปลือกผัก เปลือกผลไม้ ได้แก่ เปลือกแอปเปิ้ล มะม่วง มะละกอ แตงกวา แครอท ชนิดละ 1 ผลเป็นต้น
 วิธีทำ  นำเกลือป่น 1 วอง มาผสมกับน้ำ 1 ลิตร จากนั้นใส่เปลือกผักผลไม้ทั้งหมดลงไปในกระบอกน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน ปิดฝากทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก็พร้อมใช้งาน หากไม่มีกลิ่นบูดเน่า แสดงว่าน้ำหัวเชื้อเพร้อมใช้งาน


 


สูตร2 สูตรอาหารหมักดอง
 ได้แก่ อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน เช่น ผักกาดดอง หน่อไม้ดอง ผลไม้ดอง ไตปลา ปลาร้า ขนมจีน ข้าวหมาก เต้าหู้ยี้ ปูดอง เต้าเจี้ยว ชนิดละ 1 ถุงเล็ก (200-300 กรัม) นมเปรี้ยวโยเกิร์ต ชนิดละ 1 ขวด เป็นต้น


ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

1.  ปัญหาเรื่องอุณหภูมิไม่สูงพอ
 ถ้าอุณหภูมิไม่สูงพออาจทำให้มีแมลงที่ไม่ดีมาไข่และกลายเป็นหนอนอยู่ในปุ๋ยหมัก แก้ไขเบื้องต้นโดย เติมรำแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำปุ่ยออกมาสใส่ในถุงดำแล้วนำไปตากแดดไว้ 1-2 วัน จนกว่าหนอนจะตายแล้วจึงกลับมาใส่ในตะกร้าหมักทำปุ๋ยต่อ ถ้าหากไม่นำมาตากแดดหนอนตายไปเอง เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง
2.  ปัญหาเรื่องกลิ่น และความชื้นสูง
 กลิ่นที่เกิดขึ้นจะเป็นกลิ่นแอมโมเนียซึ่งเกิดจากกระบวนการหมัก หากต้องการให้กลิ่นหายไปให้ใส่รำหรือดินผสมใบก้ามปูเพิ่มลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน กรณีที่มีความชื้นมากเกินไป

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน
 วัสดุ/อุปกรณ์
 1.  ตะกร้าโปร่ง มีฝาหิด 1 ใบ
 2.  ช้อนพรวนดิน 1 อัน
 3.  หัวเชื้อปุ๋ยหมัก (ปริมาณ 2 ใน 3 ของตะกร้า)
 4.  ผ้าดำไว้สำหรับคลุมตะกร้า (กรณีไม่มีฝา) 1 ผืน
 5.  พรมชนิดบางที่สุดสำหรับบุข้างตะกร้า ขนาด 2x1 เมตร
 


วิธีทำ

1.  นำหัวเชื้อมาใส่ตะกร้าที่บุด้านข้างด้วยพรม โดยใส่ให้มีปริมาณ 2 ใน 3 ของตะกร้า หรือเกินครึ่งหนึ่งของตะกร้า
 

2.  ใส่เศษอาหารลงไป ทำการคลุกเคล้าเศษอาหารและหัวเชื้อให้ผสมกันอย่าทั่วถึงโดยเกลี่ยหัวเชื้อให้กลบเศษอาหารให้หมดแล้วปิดฝา หากไม่มีฝาให้ใช้ผ้าดำคลุมแทนได้ เพราะแมลงจะไม่ชอบสีดำและจะไม่มายุ่งกับตะกร้าปุ๋ย

3.  คอยตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นของปุ๋ย (อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการย่อยสลายจะอยู่ระหว่าง 40-60 องศา)
4.  หากพบว่าปุ๋ยในตะกร้าแห้งเกินไป สังเกตจากการกำปุ๋ยไว้ในมือแล้วแบบ หากปุ๋ยแตกตัวแสดงว่าแห้งไป ให้พรมน้ำเพิ่มลงไป แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ข้อแนะนำในการใส่เศษอาหาร
-  ไม่ควรใส่อาหารที่เน่า หรือบูดแล้ว
-  เศษผัก ผลไม้ควรหั่นห้เป็นชิ้นเล้ก ๆ ก่อนใส่ตะกร้า
-  ไม่ควรใส่กระดูกสัตว์ หรือเปลือกไข่ เพราะจะไม่ย่อยสลาย
-  เศษขนมปัง หรือข้าวเหนียวแช่น้ำให้นิ่มก่อนใส่ตะกร้า
-  เศษอาหารที่มีน้ำผสมควรกรองเอาน้ำออก โดยอาจใช้ตะแกรงแล้วนำเฉพาะส่วนที่เป็นกากใส่ลงในตะกร้าปุ๋ย แต่ถ้ามีน้ำปริมาณไม่มากก็สามารถใส่ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้น
สถานที่ตั้งวางตะกร้า
-  ควรตั้งในที่ที่ไม่โดนแดด โดยให้อยู่ในชายคา มีอากาศถ่ายเทสะดวก
-  ไม่ควรตั้งในที่ที่จะโดนฝนสาดได้ง่าย


วิธีการนำปุ๋ยไปใช้
 1.  เมื่อปุ๋ยหมักเริ่มเต็มตะกร้าให้ตักปุ๋ยหมักออกมาผึ่งไว้ด้านนอก เพื่อให้เกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์ โดยผึ่งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ แต่ให้คงหัวเชื้อไว้ในตะกร้าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของตะกร้า
 2.  หลังจากเกิดกระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปผสมกับดินสำหรับปลูกต้นไม้ได้ หรือบรรจุใส่ถุงเก็บไว้รอใช้ต่อไป
ข้อควรระวัง!
 ไม่ควรนำปุ๋ยที่ได้ไปใส่กับต้นไม้โดยตรง เพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ ควรนำปุ๋ยที่ได้ผสมกับดินในอัตราส่วน 1:3 ก่อนนำไปปลูกต้นไม้

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วม
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด การมีส่วนร่วม:
การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 2


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


"การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 25 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

2015909caihuali (จำนวน: 1)
โดย 2015909caihuali เมื่อ Tue 08 September 2015@08:07:19
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
valentino outlet mcm bags rolex watches uk instyler louis vuitton outlet los angeles lakers jerseys michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com/ designer handbags,handbags outlet,cheap handbags,purses and handbags,wholesale handbags,designer bags,bags outlet,handbags wholesale,cheap purses,discount handbags,handbags sale,wholesale purses,handbags and purses,designer purses christian louboutin uk ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outletonline.co.uk/ louboutin shoes foamposite shoes oakley sunglasses oakley, http://www.occhialioakleyoutlets.it/ salomon shoes air max 2014 pandora charms kobe 9 discount oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com tory burch outlet mulberry uk swarovski uk nike free 5.0 philadelphia eagles jerseys hermes birkin oakley sunglasses wholesale, http://www.oakleysunglasseswholesale.in.net toms outlet, http://www.tomsoutlet-stores.com/ michael kors canada, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net dansko outlet ugg outlet, http://www.uggsoutlet.us.orgxiaozhengm (จำนวน: 1)
โดย xiaozhengm เมื่อ Mon 05 October 2015@12:07:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2015-10-6  xiaozhengm  
Christian Louboutin Outlet Authentic Sneakers Online
Air Jordan 4 Green Glow
ugg boots
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
UK Louis Vuitton Handbag Outlet
hollister uk sale
Discount Clearance Coach Outlet Handbags
Designer Handbags Louis Vuitton
michael kors outlet online
Michael Kors Online Store Outlet
nike free run 2,nike free runs,nikes,nike air max 95,nike high tops,air force 1,nike pegasus
Cheap Real Louis Vuitton Handbags
toms outlet
Authentic Montblanc Pens Sale Online
Air Jordan 6 Cigar
Air Jordan Shoes For Women And Men
Jordan Retro 8 Playoffs
Abercrombie & Fitch Kids Clothing
Abercrombie Short T-Shirts
ugg boots sale
cheap ugg boots
toms
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Sale
ugg boots
Louis Vuitton Outlet Factory Online
Michael Kors Handbags Factory Outlet
Air Jordan 3 "Infrared 23"
canada goose jackets
air max 95
ugg boots on sale
Hollister Shirts For Women
michael kors bags
Michael Kors Outlet Official Website
Michael Kors Outlet Discount Purses Online
michael kors uk
Nike Lebron James Shoes For Sale
ugg boots outlet
Designer Louis Vuitton Handbags Onlinejlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:31:24
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:25:59
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
barbour womens jackets, tommy hilfiger canada, chanel bags, gucci shoes, new orleans pelicans jersey, air max, abercrombie and fitch kids, air max 2014, mcm handbags, hogan sito ufficiale, prada outlet, michael kors handbags, tory burch sandals, burberry, toms shoes outlet, roshes, red bottom, womens clothing, burberry outlet store, swarovski crystal, north face, michael kors outlet, jordan retro, ray-ban sunglasses, timberland outlet, dre beats, asics, hermes outlet, nike running shoes, ralph lauren outlet online, uggs outlet, nike tn, tory burch handbags, nike roshe run, louboutin, michael kors, michael kors outlet online sale, uggs outlet, prada handbags, longchamp handbags, michael kors, michael jordan, uggs canada, ugg australia, mizuno running shoes, chanel, nike roshe run, thomas sabo uk, vans shoes,
อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:09:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike huarache toms outlet store tiffany online cheap oakley sunglasses yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakersRe: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:26:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:33:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย mselljerseys เมื่อ Tue 04 October 2016@17:24:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
The wholesale nfl jerseys league’s scouting book on Odell Beckham Jr. is now a bestseller. The Nike Free Run New York Giants wide receiver is prone to losing his mind in the heat of the action, and it doesn’t have to be Josh Nike Air Max 90 Norman covering him to bring it cheap nfl jerseys out. The key for opponents is to do NFL Jerseys whatever they can to incite that inner rage. That’s what the Minnesota Vikings tried to do — and very much succeeded at — in Monday’s 24-10 win to bring them to 4-0. Get up in Beckham’s face. Double Nike Air Max 2015 Shoes cover him. Give nfl jerseys store him a little shove after the whistle. Say something in Nike Roshe Run his ear. Put an extra kicking net on the sideline. Whatever it takes.Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:31:29
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

cheap canada goose jackets chaussures ugg cavaliers jerseys ray ban sunglasses canada goose ed hardy shirts uggs sale michael kors outlet online louis vuitton handbags ugg boots fitflops sale clearance hollister jeans michael kors outlet clearance ugg boots designer handbags cheap timberland boots canada goose jackets canada goose jackets ugg boots clearance louis vuitton outlet online michael kors outlet rolex watches uggs on sale louis vuitton purses longchamp pas cher canada goose outlet rolex watches outlet toms shoes outlet uggs italia ralph lauren uk louis vuitton factory outlet chenyingying20161101dongdong8 (จำนวน: 1)
โดย dongdong8 เมื่อ Tue 06 December 2016@15:21:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

201612.6wengdongdong hollister clothing golden state warriors jerseys ugg uk pandora jewelry ugg boots ugg outlet boston celtics jerseys louis vuitton outlet rolex watches louis vuitton outlet miami heat jerseys adidas trainers polo ralph lauren polo ralph lauren uk adidas nmd canada goose outlet coach handbags louis vuitton louis vuitton handbags kate spade oakley vault gucci outlet online coach outlet canada goose outlet fitflop shoes tory burch outlet red bottom shoes michael kors outlet online polo ralph lauren canada goose pas cher canada goose oakley store nike air max moncler paris coach outlet online michael kors uk tiffany and co oakley sunglasses tory burch handbags michael kors outletRe: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:25:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme 1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:02:06
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:55:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:41
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย xiaozheng6666 เมื่อ Fri 09 March 2018@20:46:42
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180310yueqinbirkenstocks michael kors outlet adidas yeezy ugg boots louis vuitton outlet online cheap nike air max coach outlet store online clearances ralph lauren polo ralph lauren outlet adidas nmd adidas shoes christian louboutin outlet harden vol 1 ugg boots canada pandora charms uk air max 2018 moncler jackets supreme clothing mulberry handbags jordans jordan shoes salvatore ferragamo shoes nike air max longchamp outlet canada goose jackets birkenstock canada goose outlet cheap nfl jerseys adidas shoes cheap ray ban sunglasses fitflops sale north face jackets coach outlet online mulberry outlet adidas yeezy boost supra shoes kate spade bags kate spade handbags coach factory outlet coach outlet prada outlet mcm outlet cheap mlb jerseys china valentino shoes coach factory outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:50:05
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:26:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
nike react shoes nmd adidas converse outlet christian louboutin shoes michael kors outlet store dr martens boots michael kors outlet store coach outlet store online cheap oakley sunglasses lebron james shoes nike shox shoes coach factory outlet online moncler jackets coach outlet online timberland outlet store coach outlet online saint laurent handbags birkenstock sandals pandora charms givenchy handbags mlb jerseys cheap ralph lauren uk coach factory outlet online coach factory outlet online pandora charms outlet ugg boots outlet kate spade handbags coach outlet online fitflop sandals ralph lauren sale pandora charms sale clearance philipp plein michael kors outlet store ugg canada ecco shoes coach factory outlet coach outlet store supra for sale cole haan shoes puma outlet adidas yeezy tory burch outlet online reebok outlet cartier watches coach outlet online michael kors outlet clearance

อ่านความเห็นต่อ...chenlixiang (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Mon 20 August 2018@06:55:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.8.20chenlixiang adidas adidas outlet rolex watches roshe run dyson hair dryer cartier love bracelet air jordan ferragamo nike kyrie 2 wedding dresses air max 2017 marc jacobs handbags jordan 31 michael kors burberry outlet oakley sunglasses vibram fivefingers dansko adidas clothing longchamp handbags nike blazer pas cher mizuno louboutin pas cher michael kors outlet nike air max 90 nike factory pandora jewelry nike air max oakley sunglasses gucci handbags nike vapor max iphone x case burberry outlet true religion outlet nike pas cher jordans montre pas cher baseball bats mac makeup mont blanc 10 deep clothing kevin durant shoes nike outlet nike outlet dolce & gabbana sunglasses nike air max 95 kobe 10 mulberry outlet chrome hearts chrome hearts jewelry อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:44:18
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinnike dunks salvatore ferragamo shoes converse all star coach factory outlet polo ralph lauren outlet online ralph lauren outlet canada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:44:19
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinnike dunks salvatore ferragamo shoes converse all star coach factory outlet polo ralph lauren outlet online ralph lauren outlet canada goose jackets supreme clothing michael kors outlet los angeles dodgers jerseys ralph lauren uk tiffany and co columbia sportswear ray ban sunglasses pandora charms toms outlet atlanta braves jerseys ugg boots burberry outlet christian louboutin outlet nike outlet michael kors outlet online coach outlet texas rangers jersey colorado rockies jerseys air jordan shoes jordan shoes dr martens boots pandora charms sale kate spade longchamp handbags michael kors outlet uggs canada goose outlet canada goose outlet cheap mlb jerseys nike air max 95 ugg outlet birkenstock sandals adidas nmd shoes supreme clothing oakley sunglasses nike shoes salvatore ferragamo shoes jimmy choo adidas outlet cheap jordans free shipping อ่านความเห็นต่อ...Re: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 21 August 2018@15:47:21
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
180821yueqinreplica watches coach handbags michael kors outlet uggs outlet birkenstock outlet jordan retro rolex watches supreme clothing adidas outlet kate spade outlet adidas yeezy nike outlet adidas nmd michael kors outlet clearance oakley sunglasses outlet nike zoom oakley sunglasses ugg outlet kate spade outlet prada handbags canada goose sale coach outlet coach outlet seattle mariners jerseys north face outlet oakley sunglasses moncler christian louboutin shoes polo outlet ralph lauren outlet moncler outlet air max 2017 ugg outlet ecco shoes michael kors outlet coach outlet ugg boots birkenstocks birkenstock sandals canada goose outlet kate spade moncler outlet online polo ralph lauren outlet gucci outlet converse shoes coach outlet fitflops sale clearance cheap jordans for sale อ่านความเห็นต่อ...leilei123 (จำนวน: 1)
โดย leilei3915 เมื่อ Fri 24 August 2018@10:56:31
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018824 leilei3915
ugg outlet store christian louboutin outlet michael kors handbags canada goose coach factory outlet coach outlet pandora jewelry outlet canada goose jackets michael kors outlet clearance louboutin shoes moncler coats nike shoes canada goose outlet canada goose outlet moncler outlet michael kors handbags pandora charms nike outlet online coach factory outlet cheap jordan shoes canada goose outlet coach outlet online fitflop sandals pandora charms nba jersey pandora jewelry michael kors outlet clearance off white clothing ralph lauren sale christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet online pandora jewelry pandora charms sale clearance nmd adidas coach factory outlet coach outlet online ugg outlet moncler outlet online mcm bags ralph lauren uk michael kors outlet coach outlet pandora charms sale clearance converse shoes
อ่านความเห็นต่อ...2018.10.30zhouyanhua (จำนวน: 1)
โดย zhoyzhouyan88 เมื่อ Tue 30 October 2018@15:55:13
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
2018.10.30zhouyanhua ray ban nike free alexander mcqueen handbags philadelphia eagles jerseys adidas clothing true religion outlet mac cosmetics fitflop uk vans shoes adidas soccer cleats sac longchamp nike kyrie 4 calvin klein outlet salvatore ferragamo shoes yves saint laurent bally shoes jordan 13s air jordan jordan 4 salomon shoes oakley sunglasses chopard jewelry chloe bags dsquared2 jeans nike roshe nike air max coach factory outlet longchamp handbags nike outlet soccer shoes jordan 9s moncler jackets mac makeup toms shoes nike store baseball bats arc'teryx jackets nike tn abercrombie and fitch curry 2 oakley sunglasses jordan michael kors borse true religion valentino shoes cheap jerseys china wedding dresses lunette oakley nike air force 1 ray banRe: การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method (จำนวน: 1)
โดย king เมื่อ Sat 03 November 2018@08:01:43
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
201811.3chenjinyan kate spade outlet ray ban tommy hilfiger hermes nike air max 95 stussy clothing lululemon sale michael kors outlet clearance persol sunglasses coach outlet van cleef & arpels michael kors canada ralph lauren jordan shoes balenciaga sandals lebron 14 pandora jewelry/strong> polo ralph lauren polo ralph lauren nike free running shoes louboutin ugg outlet ray ban sunglasses cheap jerseys christian louboutin cristiano ronaldo jersey jordan 5 saint laurent sunglasses longchamp north face nike air max 90 north face outlet ugg boots polo ralph lauren ugg sale vans shoes kd 8 supreme mbt birkenstock prada nike blazer nike shoes for women ralph lauren ralph lauren outlet reebok shoes soccer jerseys air jordan michael kors 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.