Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

การมีส่วนร่วม
[ การมีส่วนร่วม ]

·เพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้ขยะ
·ขยะย่อยสลายได้ แยกไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเรา
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จบ)
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)
·การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura Home Method
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ3)
·การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ2)
·กลับบ้านหลังน้ำลดคราวนี้ มีอะไรต้องทำ
·Go Green

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของญี่ปุ่น
ติดประกาศ Wed 02 May 2012@09:07:22 โดย aom

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล happy_aom บันทึก "การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอันมีค่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น1.  ระบบการจัดการมูลฝอยของประเทศญี่ปุ่น       
         
          ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์  จนแทบไม่เหลือมูลฝอยไปบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นเมืองสะอาด  สวยงาม น่าอยู่  ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย ไปจนถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะกว้างๆ อย่างเช่น สถานีรถไฟ ชุมทางรถเมล์ ที่มีผู้คนเดินสับสนขวักไขว่ จะหาตั๋วรถเมล์ รถไฟ หรือเศษกระดาษ เปลือกผลไม้ หล่นตามพื้นสักชิ้นก็ยาก มีบ้างแต่ชั่วครู่เดียวก็จะมีคนมาเก็บกวาดเกลี้ยงเกลา   เขาทำกันอย่างไร มีระบบระเบียบหรือกำหนดกฎเกณฑ์อะไร ถึงได้สามารถควบคุม "ขยะ" ไม่ให้เป็นสิ่งที่น่า "ขยะแขยง" ได้           
          1.1  ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ที่สอดคล้องกับระบบกำจัดปลายทาง     
         
คนญี่ปุ่นทุกคนพยายามจะทำหน้าที่รับผิดชอบขยะของตนอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล  หรืออะไรก็ตามที่ประสงค์จะทิ้ง   ผู้ทิ้งจะต้องรู้จักลักษณะและธรรมชาติของขยะแต่ละชิ้น และจำแนกแยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ       1) ขยะเผาได้  2) ขยะเผาไม่ได้  3) วัสดุรีไซเคิล  4) ขยะชิ้นใหญ่ 5) ขยะอันตราย 6) ขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเก็บ   การจำแนกประเภทขยะเหล่านี้ เกี่ยวเนื่องกับวิธีการบรรจุเพื่อนำไปทิ้ง ถุงหรือภาชนะที่ใช้บรรจุ     วันเวลาและสถานที่ทิ้ง ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ เช่น การผูกป้ายสำหรับทิ้ง ขยะบางประเภท (ป้ายเหล่านี้ต้องซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต มีราคาต่างๆ ตามลักษณะและขนาดของขยะที่จะทิ้ง) ถ้าผู้ทิ้งขยะทำไม่ถูกวิธี หรือจำแนกประเภทไม่ถูกต้อง ทิ้งผิดวันเวลา ทิ้งผิดสถานที่ ฯลฯ ก็อาจเกิดปัญหา เช่น ถูกตักเตือนจากเทศบาลไปจนถึงขั้นถูกปรับหรืออาจเป็นการลงโทษทางสังคม เช่น เพื่อนบ้านติฉินนินทา ฟ้องเทศบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          1.2  กำหนดวันเวลาทิ้ง วันเวลาเก็บ และพื้นที่ทิ้งขยะ       วันเวลาที่รถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละประเภทไปกำจัดนั้น กำหนดไว้แน่นอนชัดเจนและตายตัว ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของอำเภอ รวมทั้งแผ่นพับ แผ่นปลิว และปฏิทินตารางวันเวลาในแต่ละปี  มีการกำหนดให้ทิ้งขยะ
ซึ่งขยะแต่ละประเภทจะเก็บตามวันที่นัดหมายและประกาศไว้บริเวณที่จุดทิ้งขยะ และเก็บแล้วจะส่งตรงไปโรงงานกำจัดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในลักษณะต่างๆตามคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท คือ
       1) ขยะเผาได้               
          - เก็บขนเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ก่อน 09.00 น.  
             
          - ขนส่งไปกำจัดที่เตาเผามูลฝอยนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผามาผลิตกระแสไฟฟ้า
        
      2) ขยะเผาไม่ได้ ประเภทแก้ว กระป๋องโลหะ 
             
         - เก็บขนเฉพาะวันพุธที่สองและวันพุธที่สี่ของเดือน  
             
         - ขนส่งโรงงานคัดแยกและส่งไปเป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ 
      3) วัสดุรีไซเคิล ประเภทหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ
             
        - เก็บเฉพาะวันจันทร์ที่สามของเดือน 
             
        - ขนส่งไปโรงงานผลิตกระดาษ  
      
     4) ขยะชิ้นใหญ่ 
              
       - เก็บขนเฉพาะวันพฤหัสบดีที่สองและที่สี่ของเดือน 
              
      - ขนส่งไปโรงงานคัดแยกเพื่อแยกประเภทวัสดุและนำส่งโรงงานกำจัดแต่ละประเภท 
  ซึ่งมีทั้งขยะเผาไหม้ได้ เผาไหม้ไม่ได้ ขยะอันตราย  
   
5) ขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเก็บ และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และซากสัตว์ ฯลฯ 
    
6) ขยะอันตราย        
      - ผู้ผลิตจะเข้ามาจัดเก็บไปรีไซเคิลและกำจัด
          1.3  บ่อฝังกลบใช้ฝังกลบเฉพาะขี้เถ้าจากเตาเผาและขยะที่ไม่ย่อยสลายและขยะประเภทเผาไหม้ไม่ได้       บ่อฝังกลบขยะ การสร้างบ่อทิ้งขยะริมทะเลด้วยกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ป้องกันเถ้าไหลลงไปในทะเล  โดยขยะที่มาทิ้งเป็นขี้เถ้าที่เผาไหม้แล้ว และขยะที่ไม่ย่อยสลาย และใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว โดยไม่มีเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นำมาฝังกลบ ที่บ่อฝังกลบจึงไม่เกิดกระบวนการหมักและปล่อยมีเทนน้อยมาก  แสดงให้เห็นว่าขยะที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดถูกนำไปใช้ประโยชน์แล้ว  ทั้งรีไซเคิล  เศษอาหาร  กิ่งไม้ใบไม้  ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้แต่เผาไหม้ได้ก็ส่งเข้าเตาเผานำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า  ส่วนขยะอันตราย  ขยะอิเลคทรอนิค ขยะติดเชื้อถูกแยกไปจัดการด้วยวิธีพิเศษ  gถ้าจากเตาเผานำกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำไปทำ Molten slag  และนำไปทำแอสฟัลท์ผิวถนน  หรือนำไปทำส่วนประกอบของคอนกรีตในโรงงานปูนซิเมนต์          1.4  ขยะแยกตามประเภทและที่จะส่งไปจัดการตามศักยภาพของวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์            
               1)  ขยะเผาได้ คือ ขยะจากในครัว (ขยะเศษอาหาร) และขยะเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน ในชีวิตประจำวัน ขยะประเภทนี้นอกจากจะมีธรรมชาติเป็นวัสดุที่เผาไฟได้แล้ว ยังต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป คือ ต้องบรรจุลงได้ในถุงพลาสติกเนื้อหนา ขนาด 2 ลิตร หรือ 3 ลิตร ซึ่งเป็นถุงขยะมาตรฐานที่รัฐหรือเทศบาลญี่ปุ่นกำหนดใช้ทั่วประเทศ ถ้าเป็นขยะที่เผาได้แต่ขนาดใหญ่ เกินจะบรรจุลงถุงมาตรฐานนี้ ก็จะถือเป็นขยะขนาดใหญ่ ต้องแยกออกไปต่างหาก หรือซื้อถุงขยะขนาดใหญ่ ประเภทถุงดำเนื้อหนา มาบรรจุให้เรียบร้อย


               2)  ขยะเผาไม่ได้ ก็คือ พวกขวดแก้ว ภาชนะแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องเหล็กวิลาส (เช่นกระป๋องบรรจุอาหาร) ขวดพลาสติกทั้งชนิดบาง (pet bottle) และพลาสติกหนา เช่น ขวดบรรจุเครื่องสำอาง น้ำยาซักล้างซักฟอก โฟมและเม็ดพลาสติก ภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมี ยา กระป๋องฉีดแบบสเปรย์ ของใช้ที่ทำจากยาง เครื่องหนัง แผ่นซีดี แผ่นดิสเก็ต ม้วนเทป บันทึกภาพและเทปบันทึกเสียง ฯลฯ ถ้าเป็นขยะที่มีส่วนประกอบทั้งที่เผาได้และเผาไม่ได้ ก็จะต้องถือเป็นขยะเผาไม่ได้ ขยะประเภทนี้ต้องจ่ายเงินซื้อถุงขยะที่มีข้อความระบุหน้าถุงชัดเจนว่า "ขยะเผาไม่ได้" (undurnable garbage)               3) ขยะขนาดใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน ที่นอนหมอนมุ้ง ไปจนถึงรถจักรยาน จักรเย็บผ้า ฯลฯ ขยะประเภทนี้ อาจมีทั้งที่เผาได้และเผาไม่ได้ แต่ที่ต้องแยกประเภทออกมาก็เพราะรถเก็บขยะบรรทุกไปไม่ได้ หรือเอาไปเผารวมกับขยะธรรมดาจากครัวเรือนไม่ได้นอกจากขยะสามประเภทนี้แล้ว ก็ยังจำแนกออกเป็นขยะมีพิษหรือขยะอันตราย เช่น พวกภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นพิษ ขยะติดเชื้อ กระป๋องที่มีหัวฉีดแบบสเปรย์ ซึ่งอาจระเบิดได้ และขยะที่ถือเป็นวัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ แก๊สกระป๋อง รวมทั้งแบตเตอรี่ (dry cell) หลอดฟลูออเรสเซนต์ และขยะประเภทของมีคม เช่น มีด เศษแก้ว เศษวัสดุ 
แหลมคมต่างๆ ฯลฯ               4)  ขยะที่นำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ได้ (recycle) เช่น กระดาษชนิดต่างๆ ตั้งแต่หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม นิตยสาร ไปจนถึงกล่องกระดาษ ลังกระดาษ กระดาษเคลือบมัน เช่นพวกกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ และขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม กระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นอะลูมิเนียมบาง (บีบได้) ขยะเหล่านี้ถือเป็นขยะรีไซเคิล แต่ในการทิ้งขยะประเภทนี้จะต้องแยกย่อยลงไปอีก ไม่ทิ้งรวมกัน และถือว่าเป็นความรับผิดชอบ (หรือเป็นผลประโยชน์) ของบริษัทผู้ผลิตที่ใช้วัสดุประเภทนี้ 
              5)  ขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเก็บ หรือนำไปส่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และซากสัตว์ ฯลฯ                6) ขยะมีพิษหรือขยะอันตราย เช่น พวกภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นพิษ ขยะติดเชื้อ (ขยะโรงพยาบาล) กระป๋องที่มีหัวฉีดแบบสเปรย์ ซึ่งอาจระเบิดได้ และขยะที่ถือเป็นวัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ แก๊สกระป๋อง รวมทั้งแบตเตอรี่ (dry cell) หลอดฟลูออเรสเซนต์ และขยะประเภทของมีคม เช่น มีด เศษแก้ว เศษวัสดุ แหลมคมต่างๆ ฯลฯ ขยะประเภทนี้จะมีวิธีการจัดการแตกต่างกันไป มีการกำหนดวันทิ้งเป็นพิเศษ แต่ในบางเทศบาลขยะประเภทนี้จะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และนำไปกำจัดโดยวิธีการเผา


การจัดการขยะของฟูกูโอกะ...(มีต่อ คลิกที่นี่ )

"

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
· เสนอข่าวโดย aom


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล:
แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ


คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์


หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

"ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของญี่ปุ่น" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | ค้นหาข้อคิดเห็น
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

jlgg (จำนวน: 1)
โดย jlgg เมื่อ Wed 17 February 2016@12:37:11
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
louis vuitton neverfull mm coach outlet store UGG Outlet nike australia ugg leather boots Prada Outlet hermes outlet nike air ugg slippers ugg boots Cheap Ray Ban kate spade uk mcm rucksack chanel australia louis vuitton bags michael kors tote bags hermes bag michael kors bags on sale Womens Ugg Chanel Outlet asics shop coach purses on sale nike free run sko2 Gucci Outlet burberry australia change points uk louis vuitton watllets clk benz France Favourites MCM BagsRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย myy เมื่อ Mon 18 April 2016@09:20:45
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
spurs jerseys, true religion jeans women, lululemon, washington wizards jersey, rolex watches, tory burch, ralph lauren polo, bulls jerseys, ed hardy clothing, nike store, michael kors australia, bottega veneta, christian louboutin uk, uggs on sale, nike.com, hilfiger outlet, red bottom, m a c cosmetics, coach outlet store online, nike roshe run, burberry, pandora charms, swarovski, polo ralph lauren outlet online, detroit pistons, converse outlet, salvatore ferragamo, oakley sunglasses, oakley sunglasses cheap, nike air force, burberry outlet online, tiffany and co, swarovski jewelry, hilfiger online shop, minnesota timberwolves jersey, tiffany, prada handbags, polo ralph, rayban, abercrombie and fitch, asics gel, moncler mens jackets, airmax, coach bags outlet, long champ, nike huarache, ralph lauren outlet online, lululemon australia, oakley sunglass

อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย loemrntdherid1 เมื่อ Wed 01 June 2016@10:35:15
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

However, we cheap jordan shoes offer nike factory store kept very best nike outlet friends, There have been a Nike Free install beats by dr dre sale 2014 Gris Mujeres rojnearly as a Venta a couple of dilemmas cheap nike shoes either us of a nike store started Derek bigger nike factory store every time cheap christian louboutin shoes Nike jordans shoes for sale Free 3.0 Plata Mujeres green Alta Calidad disadvantage El Mejor public realtions. Nike Free go out 3.0 went up by red bottom sneakers Gris Mujeres Usted christian louboutin sneakers Puede Obtener Todos shedd E. He or nike outlet store sthis dr dre beats sale individual Nike Free be instructor buy jordans 3.0 Negro nike factory store Rojo Hombres Entrega Rpida b Buen.

 

Matters, jordans for sale cheap Before cheap beats right answering, Nike Free extend 4.0 azules claros nike clearance mujeres cheap nikes negras Compra you support down 4. You are invited christian louboutin mens shoes to comprehend cheap nike shoes Nike nike outlet store Free nike clearance store term 2 nike clearance 2 your better half has cheap nike shoes done have a hardcore day and need beats by dre sale to be beats by dre cheap over been told, nike factory outlet Not christian louboutin men shoes likely beats headphones cheap that beats by dr dre sale due to tune in. christian louboutin for men Nike Free do nike factory outlet the nike air max<

อ่านความเห็นต่อ...
Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย qqqqqing เมื่อ Sat 11 June 2016@13:01:14
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

hermes birkin louis vuitton pas cher asics nike roshe run cartier sunglasses michael kors outlet michael kors outlet ralph lauren uk coach outlet beats by dre mulberry uk coach outlet nike air max versace sunglasses kate spade handbags air jordan shoes christian louboutin uk louis vuitton handbags police sunglasses coach outlet store calvin klein outlet hollister uk michael kors outlet cheap oakley sunglasses air max 90 replica watches swarovski outlet oakley sunglasses michael kors outlet basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes juicy couture outlet tory burch outlet michael kors handbags cheap michael kors handbags fitflops sale clearance michael kors outlet ralph lauren outlet ralph lauren polo longchamp handbags swarovski crystal air max 90 cheap oakley sunglasses babyliss pro michael kors outlet kobe shoes celine outlet

อ่านความเห็นต่อ...michael kors handbags (จำนวน: 1)
โดย jiajiagg เมื่อ Wed 22 June 2016@15:11:39
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yeezy boost michael kors handbags clearance nike huarache ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban nike polo toms outlet store ray ban uk,cheap ray ban sunglasses michael kors outlet online ralph lauren uk cheap retro jordans huarache shoes yeezy boost tiffany and co jewelry cheap tiffanys oakley sunglasses tiffany and co michael kors outlet online cheap nfl jerseys louis vuitton handbags http://www.airjordanretro.uk fitflop shoes air jordan retro nike huarache adidas nmd oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley nike kobe sneakers http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com michael kors handbags huarache shoes oakley sunglasses michael kors purses mlb jerseys authentic tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings cheap jordansRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย clibin009 เมื่อ Fri 15 July 2016@10:25:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

But nike blazer pas cher he longchamp pas cher had been coach outlet wrong! The balustrade rolex watches was a brief one, michael kors closed oakley sunglasses cheap at moncler outlet both wedding dress ends. true religion jeans He longchamp handbags stumbled from end to cheap uggs end of air jordans it, cheap oakley sunglasses but ralph lauren polo there longchamp was no cheap ugg boots exit. jordan 12 He hermes bags looked toms outlet over the side. ugg pas cher A sheer michael kors handbags clearance hundred-foot nike outlet drop air max pas cher to louis vuitton outlet online the canada goose gravel. A soft nike blazer fluted canada goose jackets whistle longchamp above jimmy choo him caught jordan 4 his ear. He looked moncler up. michael kors Only a breath of cheap nike shoes wind sac longchamp in swarovski jewelry the new jordans moorings of that bloody balloon! But michael kors then a mont blanc pens lunatic nike air force idea came to true religion jeans him, ugg boots clearance a flashback michael kors handbags to red bottom shoes one ray ban sunglasses of the อ่านความเห็นต่อ...
Re: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Thu 22 September 2016@14:17:28
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

ugg australia moncler outlet ugg boots outlet kate spade outlet curry 2 louboutin shoes kate spade outlet ralph lauren uk michael kors factory outlet uggs outlet louboutin shoes coach handbags true religion outlet cavaliers jerseys louis vuitton purses adidas yeezy 350 boost tommy hilfiger clothing burberry sale air max pas cher cheap uggs louis vuitton purses oakley sunglasses spurs jerseys ugg boots louboutin pas cher louis vuitton purses patriots jerseys ugg boots cheap ray ban sunglasses outlet michael kors outlet clearance hermes birkin bag ugg canada fitflop sale heat jerseys ugg outlet juicy couture handbags uggs on sale adidas shoes burberry handbags cheap oakley sunglasses coach outlet online ugg pas cher coach outlet online ray bans ugg outlet replica rolex watches uggs on sale supra shoes michael kors outlet online chenyingying20160922Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย chenyingying เมื่อ Tue 01 November 2016@15:03:03
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

michael kors handbags thunder jerseys michael kors outlet clearance true religion jeans ugg pas cher hogan sito ufficiale ray ban outlet mulberry bags cheap jordans ray ban sunglasses louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses ugg outlet steelers jerseys pandora charms ray bans michael kors handbags hollister clothing store ugg boots sale ugg boots ugg outlet fitflop sale broncos jerseys ugg boots burberry outlet moncler soldes louis vuitton handbags uggs on sale michael kors outlet cheap canada goose jackets chenyingying20161101Re: Сколько л/с в В (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Thu 03 November 2016@15:11:37
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
nike jordan shoes moncler jacket Mizuno Shop Japan Nike Air Jordan Kobe 9 Shoes kate spade outlet polo outlet nike australia mk bags pandora charms bercrombie Nederland ray ban polarized michael kors nike jordan shoes cheap basketball shoes jordan shoes Nike Air Max michael kors handbags outlet tiffany co ugg boots burberry online pandora ring Jordan retro pandora jewelry snow boots longchamp bag burberry outlet oakley frogskins sunglasses michael kors handbags Cheap Ray Ban coach outlet online pandora charms pandora rings paul smith uk prada bag longchamps pirate systemme adc11.3Re: ข้อมูลชุมชน (CBM) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (จำนวน: 1)
โดย Sjcg123 เมื่อ Sun 11 December 2016@10:26:16
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
australia uggs outlet Soccer Boots Outlet nike Timberland skor Nike Air Max Soldes Michael Kors Doudoune Moncler Solde nike chaussures nike schuhe günstig nike shoes Nike Air Max Cheap new pandora charms Canada Goose Outlet Pandora Beads And Charms moncler coats for women ugg clearance Ugg Button womens nike air max Boutique Ugg zapatilla adidas moncler girls nike air schuhe herren nfl store Chaussure Nike Air Max Pas Cher pandora bracelet charms adidas store chaussures de foot pas cher adidas outlet stores online nike air max running shoes nike damenschuhe nike jordan shoes pandora beads nike air Ugg Homme Pas cher Original Ugg Boots Lebron 13 Air Jordan News Veste Moncler Femme Doudoune Femme Pas Cher canada goose jackets for women nike free Ugg Classic Tall toms shoes outlet Ugg Boots On Clearance Doudoune Moncler Pas Cher zapatillas running chaussure basket homme1211Sjcgmeadc (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Mon 26 December 2016@11:05:08
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
me adc12.26
Coach Sunglasses Outlet jordan retro shoes michael kors handbags air jordan shoes pandora necklaces michael kors outlet michael kors landing gears adidas australia burberry online coach outlet official michael kors nike australia coach diaper bag burberry scarf nike jordan shoes burberry outlet canada Mizuno Shoes burberry outlet Prada Outlet rayban aviator asics shoes kate spade bags outlet michael kors burberry outlet burberry canada michael kors outlet nike outlet Canada Goose Outlet ugg boots uk michael kors bags michael kors tote uggs outlet prada bags nike outlet coach australia Adidas Yeezy Boost 350 true religion major league baseball longchamp sac Nike Hyperdunk Shoes coach shoes pandora jewelry canada goose outlet asics Australia abercrombie outlet moncler jacket mens baseball jerseys moncler uk michael kors coach outlet online อ่านความเห็นต่อ...Re: AVISO (จำนวน: 1)
โดย meadc เมื่อ Fri 01 September 2017@12:58:51
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ME ADC9.1
snow boots uk snow boots pandora jewelry baseball jerseys nike jordan shoes prada outlet woodbury Burberry Shirt - Official discount oakley sunglasses Nike Air Force 1 Homme kate spade prada sunglasses ray-ban aviator official kate spade website official coach outlet site Kay Jewelers - Official swatch watch pandora uk michael kors coach outlet online ray ban justin burberry purse michael kors outlet online Sunglasses outlet sale Nike Air Max puma outlet burberry outlet pandora uk mens sunglasses nike air max 95 Longchamp outlet michael kors bags ray ban sunglasses sale Jewelry Armoire - Official basketball jerseys louis vuitton purse michael kors outlet online birkenstock outlet puma sneakers sale puma outlet online coach outlet online sale kate spade wallet outlet Ray Ban sunglasses pandora jewelry sale Air Max Enfants Dreamland Jewelry - Official Coach Sunglasses Outlet birkenstock sandals pandora rings 80's Fashion ralph lauren polo อ่านความเห็นต่อ...20171114caihuali (จำนวน: 1)
โดย 20171114caihuali เมื่อ Tue 14 November 2017@10:56:04
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
ray bans lebron james shoes true religion jeans ugg cyber monday canada goose jackets ed hardy clothing cheap snapbacks michael kors nike roshe one canada goose outlet burberry outlet polo ralph lauren nike outlet oakley sunglasses wholesale vans shoes ugg outlet moncler jackets moncler outlet kate spade outlet nike air max 90 coach outlet michael kors outlet michael kors outlet canada goose jackets ugg boots michael kors handbags mbt shoes ray ban sunglasses longchamp solde adidas uk polo ralph lauren kate spade outlet ray ban sunglasses air huarache canada goose outlet canada goose jackets michael kors outlet longchamp handbags canada goose jackets true religion jeans 20171114caihualiRe: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@10:56:44
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:01:26
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (จำนวน: 1)
โดย yaoxuemei เมื่อ Thu 21 December 2017@11:57:57
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
yaoxuemei20171221mont blanc ray ban wayfarer tory burch outlet online coach outlet store online coach factory outlet polo ralph lauren sale michael kors outlet clearance polo ralph lauren valentino outlet uggs outlet polo shirts coach factory outlet fitflops shoes michael kors outlet clearance cheap jordans for sale polo ralph lauren outlet asics shoes canada goose outlet online ralph lauren shirts canada goose jackets kate spade outlet canada goose outlet store canada goose outlet michael kors outlet ugg outlet uggs on sale michael kors outlet michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses mont blanc outlet christian louboutin sale nike outlet longchamp outlet michael kors outlet online canada goose jackets cheap authentic nba jerseys canada goose polo ralph lauren outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale pandora charms mbt valentino outlet coach outlet อ่านความเห็นต่อ...jianbin0327 (จำนวน: 1)
โดย chenlixiang เมื่อ Tue 27 March 2018@14:33:23
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

jianbin0327

michael kors outlet michael kors outlet online canada goose jackets canada goose coats cheap jordans salomon outlet cheap oakley sunglasses coach factory outlet max 90 michael kors outlet store ray ban sunglasses cheap ugg boots ugg boots outlet coach factory outlet nike factory outlet nike outlet store air max 90 kobe bryant shoes ugg boots cheap oakley sunglasses coach outlet clearance mulberry handbags michael kors outlet store pandora charms kate spade sale michael kors handbags longchamp pliage yeezy boost 350 adidas wings soccer shoes oakley sunglasses wholesale michael kors outlet clearance coach outlet store online true religion jeans air max 90 cheap oakley sunglasses oakley sunglasses canada goose coats michael kors outlet air jordan 4 puma shoes oakley sunglasses wholesale ralph lauren nike air max 2015 uggs outlet อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:34:56
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ภาวะโลกร้อน กับ ขยะ (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Tue 22 May 2018@15:38:40
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
cai123 michael kors outlet clearance louis vuitton handbags ray bans fitflops uk the frye company shoes michael kors canada pandora jewelry outlet nike air presto air jordan retro adidas originals ysl handbags ralph lauren outlet coach outlet online birkenstock outlet philipp plein louis vuitton factory outlet ecco outlet rolex replica watches valentino outlet adidas sneakers uggs outlet adidas shoes mlb jerseys cheap fitflop shoes nike outlet online garmont boots adidas nmd r1 ugg boots coach outlet store michael kors outlet online pandora charms sale burberry handbags red bottom asolo boots rihanna shoes pandora jewelry store ugg outlet store jordan shoes for sale ralph lauren outlet online nike air max 2019 adidas ultra boost givenchy outlet nike free 5.0 coach factorty outlet store christian louboutin sale adidas outlet store pandora charms outlet polo ralph lauren outlet
อ่านความเห็นต่อ...Re: ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของญี่ปุ่น (จำนวน: 1)
โดย cai123 เมื่อ Thu 28 June 2018@15:09:33
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
20180628yuanyuan
unomagli shoes fitflop sandals cheap jordans salvatore ferragamo shoes air max 1 supreme shirts nba jerseys cheap dr martens ralph lauren sale clearance uk ray ban sunglasses discount gucci outlet online hermes bag rolex replica watches timberland outlet dansko shoes moncler coats nike huarache shoes timberland outlet polo ralph lauren outlet coach outlet canada kate spade outlet keen sandals red bottoms air max outlet oakley sunglasses outlet coach outlet online mlb jerseys wholesale uggs outlet cheap ray ban sunglasses kate spade outlet store cheap jordan shoes kate spade handbags adidas stan smith kobe shoes skechers outlet new balance outlet nike air max 97 merrell shoes nike air max 2018 ralph lauren outlet online mlb jerseys cheap coach factory outlet online air max 87 timberland boots outlet christian louboutin shoes oakley sunglasses wholesale mi

อ่านความเห็นต่อ... 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.