Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

กรุงเทพฯ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน Mrgreen บันทึก "              การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาของโลกและเป็นความวิตกกังกลของประชาคมประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในหลายด้านได้เริ่มขึ้นและคาดว่าจะมีความรุนแรงมากในอนาคตอันใกล้นี้ สาเหตุหลักของปัญหาวิกฤตนี้คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายชนิด ซึ่งกรุงเทพมหานครมีส่วนให้เกิดปัญหานี้ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สถานภาพการเป็นเมืองระดับเมกะซิตี้หรือเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนในแต่ละปีได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปริมาณมาก จึงมีส่วนต่อการเร่งการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เป็นอันตรายหลายด้านจากการร้อนขึ้นของโลกของเรา เช่น การเกิดนํ้าท่วม อุณหภูมิที่สูงขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคร้าย "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Wed 16 May 2018@19:31:25 (279 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10716 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)ผลการประเมินการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "                 กรุงเทพมหานครยังไม่บรรลุเป้าหมายลดปริมาณมูลฝอยตามเป้าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 2556-2575 โดยในช่วง 4 ปี แรกยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีหลายเขตที่ปริมาณขยะลดลง โดยพบมีหลายปัจจัยที่ทำให้ขยะลดลง แต่ทำได้ยากเช่นการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตเก็บมูลฝอยแยกประเภทแล้วนำไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารเขตให้ความสำคัญและนำนโยบายปฏิบัติอย่างจริงจัง ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองทั้งธุรกิจและที่อยู่อาศัย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บมูลฝอยที่สัมพันธ์กับการคัดแยกขยะ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และมีแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลางชัดเจน "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Tue 10 April 2018@11:19:50 (625 ครั้ง)
(มีต่อ... | 29621 ไบต์ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)คู่มือการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะถูกต้อง
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "วัฒนธรรมคนไทย เปลี่ยนได้หรือยัง? 
เมื่อ 20 ปีก่อน ตาวิเศษเคยรณรงค์คนไทยทิ้งขยะให้ถูกถัง...จำได้ไหม...
หลายคนบอกว่าจำได้...แต่เชื่อไหมวันนี้ยังมีคนทิ้งขยะนอกรถ ขณะรถว่ิ่ง ทิ้งขยะในที่ว่างริมถนน 
เพราะไม่รู้จะทิ้งอย่างไร หรือหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายก็เป็นได้ 
วันนี้ก็เลยนำคู่มือการทิ้งขยะ การแยกขยะ แยกแล้วใครเก็บ ใครใช้ประโยชน์ ขยะประเภทไหนทิ้งอย่่างไร มาดูกันเลยครับ 

"
ผู้บันทึก panu เมื่อ Mon 09 April 2018@17:03:39 (513 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7283 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)PM 2.5 คืออะไร? แก้ปัญหาอย่างไร?
การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง Anonymous บันทึก "                  การเกิดฝุ่นมีหลายสาเหตุ เมื่อเจอกับความกดอากาศสูงสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้การระบายอากาศไม่ดี เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้มีปริมาณสูง ในช่วงกุมภาพันธ์          ปี ๒๕๖๑ พบ PM2.5 เกินมาตรฐาน  แต่หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Tue 10 April 2018@13:10:39 (323 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15231 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)การศึกษานโยบายการลดและคัดแยกขยะกรุงเทพมหานคร
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล Anonymous บันทึก "            การบริหารนโยบายลดปริมาณขยะบรรลุผลหรือไม่  น้ําเพชร  ฉันทะวิบูลย์ ได้ค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกถ่ายทอดลงไปดําเนินการในพื้นที่เขตซึ่งมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อความสําเร็จของนโยบาย "
ผู้บันทึก panu เมื่อ Mon 09 April 2018@18:46:06 (381 ครั้ง)
(มีต่อ... | 9754 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.161.100.24


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : Brendan94S
สมาชิกทั้งหมด : 2,733,224

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.