Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เอกสารเผยแพร่/วารสาร


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


   ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550 
รายละเอียด:

          เป็นที่ทราบกันดีว่า กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะกระจายอยู่ทั่วไปทั้งสวนพื้นที่ขนาดเล็ก และสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ และถ้าหากว่าใน 1 วันเราต้องการไปเที่ยวสวนสาธารระ ของกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดคุณคิดว่าจะไปได้อย่างมากสักกี่สวน
          แต่ถ้าเราสามารถพาคุณไปเที่ยวได้ครบทุกสวนและไม่ต้องแปลกใจ ที่ที่เราจะพาคุณมาเยี่ยมชมวันนี้เพียงแค่คุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ต่อสายอินเตอร์เน็ต คุณก็ไปกับเราได้แล้ว http://www.bma.go.th/


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 209
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

   ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2549 
รายละเอียด:

เนื่องจากระบบบริหารภาครัฐแบบเดิมมีปัญหาการดำเนินงาน มีความซ้ำซ้อนในการปฎิบัติงาน มีปริมาณงานมาก ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงมีการปฎิรูประบบบริหารภาครัฐโดยนำเอาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 247
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2550 
รายละเอียด:

          การรรรงค์ ลดภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร 


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 240
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2550 
รายละเอียด:

มารู้จัก "อาสาสมัครชักลากมุลฝอยในชุมชน" กันเถอะ


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 213
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551 
รายละเอียด:

          กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN + 6 CITY FORUM ON CLIMATE CHANGE BANGKOK 2008 โดยมีคณะผู้แทนจากนานาชติร่วมถกปัญหาโลกร้อนจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมหารือแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งประกาศปฎิญญาร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 263
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2547 
รายละเอียด: โครงการเมืองสะอาดฉลาดทิ้ง การคัดแยกมูลฝอยในชุมชนทดลอง อัตรค่าธรรมเนียมใหม่
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 22-Jun-2010 ดาวน์โหลด: 227 คะแนน: 9.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547 
รายละเอียด:

          การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของชุมชน การกำจัดสิ่งปฎิกูลโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 22-Jun-2010 ดาวน์โหลด: 297
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2547  
รายละเอียด:

ปริญญาของกรุงเทพมหานครฯ ของเรา...
1. จะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาหน้าของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ให้คลี่คลายอย่างรวดเร็ว
2. จะทุ่มเทใช้ประสบการณ์และความสามารถ เพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นทุกด้านตามนโยบายที่ประกาศไว้
3. จะดำเนินการทุกแผนงานทุกโครงการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวกรุงเทพฯอย่างแก้เริง
4. จะบริหารจัดการกรุงเทพฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 229
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548 
รายละเอียด: การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับการจัดเก็บค่ารรมเนียมเก็บขนและขนมูลฝอย คำสั่งทางปกครองจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 198
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2548 
รายละเอียด:

ความสำเร็จถนนตัวอย่าง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 11 สาย สู่โครงการถนนสีเขียว 60 สาย


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Jul-2010 ดาวน์โหลด: 201
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]
Downloads ©
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.166.207.223


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : Donnie1416
สมาชิกทั้งหมด : 2,730,859

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.