Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์สวนวชิราภิรมย์ DOG Parkแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561Download สติ๊กเกอร์ประเภทขยะserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์Online
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

Select Languages
เลือกรูปแบบภาษา:


SearchRandom Headlines

ยุทธศาสตร์การบริหาร
[ ยุทธศาสตร์การบริหาร ]

· ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ปี 2556-2559
·ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
·ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
·หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
·แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552

Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่อง/บทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 มุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์

Shout Box

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

Public Relations DOE
 ข่าว/กิจกรรม :
 จัดการข่าว (News)
 ปฏิทินกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ขนถ่าย-ฝังกลบ ถูกสุขลักษณะ
     สำหรับขยะที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม จากนั้นมูลฝอยทั่วไปจะถูกขนถ่ายไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 


มูลฝอยอันตรายจะนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)  ที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และมูลฝอยติดเชื้อจะถูกกำจัดโดยการเผาที่โรงงานเตาเผาติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ปริมาณมูลฝอย 8,700 ตันต่อวัน 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 3,400 ตันต่อวัน
(ฝังกลบมูลฝอย 3,400 ตันต่อวัน กำจัดสิ่งปฏิกูล 180 - 200 ลบ.ม.ต่อวัน ขยะอันตราย 139 กก.ต่อวัน)
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 2,000 ตันต่อวัน   
(ฝังกลบมูลฝอย 2,000 ตันต่อวัน ขยะอันตราย 120 กก.ต่อวัน)
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 3,300 ตันต่อวัน
(ฝังกลบมูลฝอย 2,200 ตันต่อวัน เผาขยะติดเชื้อ 18 - 20 ตันต่อวัน กำจัดสิ่งปฏิกูล 400 ลบ.ม.ต่อวัน Compost 1,100 ตันต่อวัน ขยะอันตราย 200 กก.ต่อวัน)
ขยะในแต่ละวันจะถูกนำไปทิ้งรวมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง (หนองแขม สายไหม และอ่อนนุช) เพื่อให้เอกชนนำไปฝังกลบหรือทำลายอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Environment Department All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-06-03 (2575 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.