ระบบบริการจองรถสุขาเคลื่อนที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
วันที่ขอรับบริการ : สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
จำนวนขอรับบริการ : คัน/วัน